Health Plans for Kansas

Chúng tôi cung cấp 4 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Kansas

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP) H5322-029

H5322-029

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H5322-029


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs

Butler, Cowley, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner, và Wyandotte.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $1,060 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

  $0 đồng thanh toán cho tối đa 10 lần thăm khám một năm để điều trị giảm đau do những nguyên nhân ảnh hưởng đến cơ bắp, dây thần kinh và xương.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. Monday – Friday    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO D-SNP) H0169-004-000

H0169-004-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Atchison, Bourbon, Butler, Cherokee, Cowley, Crawford, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Labette, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner, và Wyandotte.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Sản phẩm Sức khỏe & Chăm sóc sức khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,200 để mua các vật phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Quyền Lợi Thể Dục

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS D-SNP) H5322-029-000

H5322-029-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Along with extra benefits, the plan covers hospitals, doctors and drugs

Atchison, Bourbon, Butler, Cherokee, Cowley, Crawford, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Labette, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner, và Wyandotte.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Sản phẩm Sức khỏe & Chăm sóc sức khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,200 để mua các vật phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Quyền Lợi Thể Dục

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. Monday – Friday    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan KanCare


Our KanCare plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. You can choose your own doctor. And you get many extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our KanCare Medicaid plan offers you.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Choice of Doctors

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thăm khám sức khỏe định kỳ

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Chăm sóc răng miệng

  Cleanings, checkups and x-rays are covered.

Có câu hỏi thắc mắc?    8:00 a.m. to 6:00 p.m.   1-877-542-9238    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software