Kansas Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO-POS SNP)
H5322-029

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Icon

Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

Khoản tín dụng lên đến $1,060 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

$0 đồng thanh toán cho tối đa 10 lần thăm khám một năm để điều trị giảm đau do những nguyên nhân ảnh hưởng đến cơ bắp, dây thần kinh và xương.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5967 / TTY: 711

8 giờ sáng – 8 giờ tối, Thứ Hai – Thứ Sáu

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-262-9947 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5967
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-262-9947 / TTY: 711

Ghi Danh Vào Chương Trình

Bây giờ quý vị có thể ghi danh trực tuyến vào chương trình này.

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Butler, Cowley, Douglas, Franklin, Harvey, Jackson, Jefferson, Johnson, Leavenworth, Miami, Osage, Sedgwick, Sumner and Wyandotte.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5322-029

UnitedHealthcare Community Plan - KanCare


KanCare-logo

Our KanCare plan is for children, pregnant women, families and adults. This plan also covers adults and children who have a disability, long-term illness or special health care needs. You can choose your own doctor. And you get many extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our KanCare Medicaid plan offers you.

 

Xem thêm
Choice of Doctors Icon

Choice of Doctors

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Well Visits Icon

Thăm khám khỏe mạnh

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

Cleanings, checkups and x-rays are covered.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-9238 / TTY: 711

8:00 a.m. đến 6:00 p.m.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-9238
TTY: 711

Chương trình này có sẵn:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software