Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Kansas UnitedHealthcare Community Plan KanCare Glossary

C

 • Co-Payments

  The amounts of money you pay directly to the provider for the service you receive. Người thụ hưởng NJ FamilyCare phải trả một khoản đồng thanh toán.

M

 • Medicare

  Một chương trình bảo hiểm y tế liên bang dành cho những người từ 65 tuổi trở lên, những người khuyết tật, hoặc những người mắc bệnh thận giai đoạn cuối. Điều kiện hội đủ chương trình Medicare không căn cứ vào thu nhập, và bảo hiểm cơ bản tương tự ở mỗi tiểu bang.

N

 • NJ FamilyCare/Medicaid

  Một chương trình bảo hiểm y tế của tiểu bang dành cho những người có thu nhập thấp và đáp ứng các yêu cầu nhất định về điều kiện hội đủ. Tùy theo mỗi bang mà các chương trình có thể khác nhau.

S

 • SSI

  Supplemental Security Income.

Trở lại đầu trang

Tìm Hiểu Thêm

UnitedHealthcare Community Plan KanCare

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software