Louisiana – Healthy Louisiana Plan - Behavioral Health

Nội dung trang Chân trang

Sức Khỏe Hành Vi

Mental Health & Substance Use Treatment Services


Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare cho phép các thành viên tiếp cận với các dịch vụ sức khỏe hành vi chuyên dụng bao gồm điều trị sức khỏe tâm thần và sử dụng chất.  Chúng tôi chuyên cải thiện sức khỏe và dinh dưỡng của quý vị.  Các nhóm thành viên nhất định có thể được bao trả đối với các dịch vụ khác nhau.  Những nhóm này là:

·  Thành viên nhận được dịch vụ sức khỏe thể chất và hành vi từ UnitedHealthcare.

·  Thành viên chỉ nhận dịch vụ sức khỏe hành vi và vận chuyển cứu thương không khẩn cấp từ UnitedHealthcare.

·  Thành viên nhận dịch vụ sức khỏe hành vi và đưa đón y tế không khẩn cấp từ UnitedHealthcare.

·  Thành viên CSoC (Hệ Thống Chăm Sóc Điều Phối) chỉ nhận dịch vụ sức khỏe thể chất từ UnitedHealthcare.

 

Để tìm hiểu thêm về điều kiện hội đủ của quý vị và các lựa chọn chương trình, hãy liên lạc với Louisiana Healthy Louisiana theo số điện thoại1-855-229-6848.  Dịch Vụ Hội Viên cũng có sẵn để trò chuyện với quý vị theo số 1-866-675-1607, TTY: 711, Thứ Hai đến Thứ Sáu 7:00 a.m. – 7:00 p.m. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị được chăm sóc cần thiết.

 

 

Tìm kiếm nhà cung cấp

 

Thông tin quan trọng

Dịch vụ thành viên:
Điện thoại miễn phí:  1-866-675-1607, TTY: 711
Có từ 7:00 a.m. – 7:00 p.m. Thứ Hai – Thứ Sáu, không bao gồm những ngày lễ tiểu bang

Đường Dây Y Tế:
1-877-440-9409
Hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

 

Thông Tin Đường Dây Khủng Hoảng

Đường dây về bệnh tâm thần và khủng hoảng nghiện
Điện thoại miễn phí:  1-866-675-1607, TTY: 711
Hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare cung cấp Đường Dây Khủng Hoảng về Bệnh Tâm Trí và Nghiện 24 giờ một ngày/7 ngày một tuần theo số 1-866-675-1607, TTY: 711.   Các thành viên được khuyến khích gọi đến Đường Dây Khủng Hoảng nếu quý vị đang hoặc biết một người đang: 

  • Trải qua lo lắng hoặc cô đơn
  • Có các triệu chứng của bệnh tâm thần, sử dụng rượu hoặc thuốc
  • Muốn tự tử

Đừng chần chừ. Quý vị nên gọi đến số 911 hoặc đến bệnh viện gần nhất nếu quý vị đang gặp phải tình huống khẩn cấp nguy hiểm đến tính mạng.  Không yêu cầu phải có sự cho phép trước đối với các dịch vụ khẩn cấp.


Các đường liên kết đến Thông Tin Sức Khỏe Hành Vi Chuyên Dụng

Quý vị cần giúp đối phó với tình trạng căng thẳng, lo âu, trầm cảm hoặc các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác? Sau đây là các nguồn tài nguyên và dịch vụ có thể hữu ích cho quý vị.

Văn Phòng Sức Khỏe Hành Vi LA
Văn Phòng Sức Khỏe Hành Vi (OBH) đảm bảo chăm sóc và hỗ trợ để cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người mắc bệnh tâm thần và rối loạn chứng nghiện.


Hệ Thống Chăm Sóc Điều Phối (CSoC) 
Triết lý và phương thức mà trẻ em với những thách thức về điều trị sức khỏe tâm thần và sử dụng chất đáng kể nhận được các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết ở nhà và trong cộng đồng của họ. CSoC liên quan đến:

· Hỗ Trợ Bao Bọc (Wraparound facilitation, WF) – Hỗ Trợ Bao Bọc là một quy trình mà quý vị gặp trực tiếp nhân viên, người sẽ giúp quý vị và con của quý vị đưa ra những quyết định về các hỗ trợ và dịch vụ mà quý vị và gia đình của quý vị có thể cần để đạt được mục tiêu của mình.  Những cuộc gặp gỡ này luôn bao gồm trẻ hoặc thanh niên, và cha mẹ/người giám hộ, và cũng có thể bao gồm các thành viên khác trong gia đình, nhà cung cấp, và bất kỳ người nào khác liên quan đến thanh niên hoặc gia đình, với sự chấp thuận của gia đình; và

· Wraparound Agencies (WAA) – WAA chịu trách nhiệm về việc thực hiện quy trình hỗ trợ bao bọc, triển khai các POC được cá nhân hoá xuyên suốt các cơ quan và chỉ định một cá nhân chịu trách nhiệm điều phối chăm sóc. Trẻ em và các gia đình đăng ký tham gia CSoC đủ điều kiện được nhận hỗ trợ này:

- Ổn định khủng hoảng
- Hỗ trợ và hướng dẫn cho cha mẹ
- Hỗ trợ và hướng dẫn cho thanh niên
- Sống độc lập/xây dựng kỹ năng
- Chăm sóc tạm thời thay thế ngắn hạn
 

Nguồn Thông Tin

Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Hồi Phục và Tăng Khả Năng Chống Chịu - Hồi phục là quá trình chữa lành, cho phép một người sống có ý nghĩa trong cộng đồng mà mình chọn. Điều này có nghĩa là cố gắng đạt được hết tiềm năng của quý vị. Linh hoạt là khả năng cá nhân của riêng quý vị đáp trả lại với những cản trở trong cuộc sống. Là thành viên của chúng tôi, quý vị được tiếp cận với những nguồn tài nguyên sau đây:

Tư Vấn Viên Hồi Phục – một người đã có những trải nghiệm tương tự với những gì quý vị hiện đang trải qua. Cộng với việc người đó đã được đào tạo để hỗ trợ những gì quý vị có thể cần. Huấn luyện viên hồi phục của quý vị sẽ phải biết về quý vị và luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước trên con đường.

Dịch Vụ Tư Vấn Đồng Đẳng – một hình thức dịch vụ hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp người trưởng thành đang điều trị về sức khỏe tâm trí và sử dụng chất gây nghiện. Các dịch vụ nhằm giúp quý vị cảm thấy như có sức mạnh và tham gia vào quy trình hồi phục của quý vị hoặc giúp cha mẹ của trẻ em có những vấn đề về sức khỏe tâm thần và điều trị sử dụng chất điều hướng hệ thống chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ con em của họ được tốt hơn.

Hỗ Trợ Đồng Đẳng– một cách hay để tìm hiểu đó là thông qua kết nối với những người cung cấp hỗ trợ đồng đẳng. Quý vị cũng có thể:
- Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần của mình để biết thêm thông tin.
- Sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin mà quý vị muốn.
- Gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-866-675-1607, TTY: 711.
 

Các Nguồn Tài Nguyên trực tuyến và nhóm hỗ trợ trực tiếp

Liveandworkwell.com
Liveandworkwell là trang nguồn tài nguyên thành viên và gia đình dành cho các thành viên của Chương Trình Cộng Đồng với những quyền lợi về sức khỏe hành vi. Trang này cho phép tiếp cận bảo mật với các chương trình chăm sóc chuyên môn, tự lực, các công cụ tương tác và nguồn tài nguyên giáo dục để hỗ trợ với những thay đổi và thách thức trong cuộc sống.

Đường dây nóng về tự tử
1-800-273-8255 (1-800-273-TALK)
Đường dây Tiếng Tây Ban Nha — 1-888-628-9454
Nguồn tài nguyên này cũng hỗ trợ hơn 150 ngôn ngữ.  Nếu quý vị muốn, quý vị cũng có thể trò chuyện trực tuyến.
 
Đường dây khủng hoảng dành cho cựu chiến binh
Quý vị đang phục vụ trong quân đội, cựu chiến binh hoặc thành viên của gia đình phục vụ trong quân đội? Muốn trao đổi với một người trong quân đội?
1-800-273-8255 và Nhấn 1
Gửi tin nhắn văn bản đến 838255 để được hỗ trợ bảo mật 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm.
Hoặc trò chuyện trực tuyến.
 
Thanh niên đồng tính nam, nữ, song tính luyến ái. chuyển giới
Quý vị cần một người hiểu về các vấn đề mà thanh niên đồng tính nam, nữ, song tính luyến ái, chuyển giới gặp phải?
- 1-866-488-7386
Cha mẹ với trẻ em nhỏ: Trao đổi với các cha mẹ khác có thể giúp ích. Tìm một người ủng hộ tại địa phương và Nhà Cung Cấp Hỗ Trợ Cha Mẹ ở đây.
 

Gian lận và lạm dụng

Bất kỳ người nào cũng có thể báo cáo tình trạng gian lận và lạm dụng có khả năng xảy ra. Nếu quý vị biết được có sự gian lận hoặc lạm dụng, hãy báo cáo điều đó bằng một trong những cách sau đây:
- Dịch Vụ Thành Viên theo số 1-866-675-1607, TTY: 711
- Bộ Y Tế và Bệnh Viện Louisiana theo số 1-800-488-2917
- Trang web Louisiana Medicaid: medicaid.la.gov vào nhấp vào nút “Báo cáo gian lận”.
- Gửi thư qua đường bưu điện đến: 
         Medicaid Program Integrity
         Attn: Medicaid Fraud Control Unit
         P.O. Box 91030
         Baton Rouge, LA 70821-9030
- Fax đến: Đường Dây Fax Báo Cáo Gian Lận 1-225-219-4155

Câu hỏi thắc mắc?

Quý vị đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Gọi cho chúng tôi:
1-866-675-1607
TTY: 711

Thứ Hai – Thứ Sáu
7 giờ sáng – 7 giờ tối

Công cụ tìm kiếm

Tìm Kiếm Bác Sĩ

Tìm kiếm bác sĩ, bệnh viện và chuyên gia.

Sức Khỏe Hành Vi

Tìm kiếm nhà cung cấp và nguồn thông tin sức khỏe hành vi.

Cẩm Nang Dịch Vụ Điều Trị Sức Khỏe Tâm Thần & Sử Dụng Chất
Xem Danh Sách Thuốc

Tìm thuốc do chương trình này bao trả.

Tìm Nhà Thuốc

Tìm nhà thuốc gần quý vị.

Tìm kiếm nha sĩ

Tìm nha sĩ gần quý vị.

Thông Tin Thành Viên

Khiếu nại & Kháng cáo

Nếu quý vị muốn nộp đơn khiếu nại về dịch vụ của Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare, tìm hiểu thêm về quy trình Khiếu nại và Kháng cáo ở đây.

Trang web thành viên

Đã là thành viên? Quý vị được quyền truy cập vào trang web chỉ dành cho thành viên của chúng tôi. Nhận thông tin về các quyền lợi của quý vị và nhiều hơn nữa.

Sổ Tay Thành Viên Dịch Vụ Sức Khỏe Tổng Hợp
Cẩm nang dịch vụ sức khỏe thể chất

Các nguồn tài nguyên khác

Trang thành viên

Xem thêm tin tức, các cập nhật và nguồn tài nguyên dành cho thành viên.

Sổ Tay Thành Viên Dịch Vụ Sức Khỏe Tổng Hợp
Cẩm nang dịch vụ sức khỏe thể chất
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software