Những câu hỏi thường gặp về Chương trình Healthy Louisiana

Thông qua Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare, mọi thành viên được bảo hiểm trong gia đình của quý vị sẽ nhận được nhiều quyền lợi chăm sóc sức khỏe. Để biết thêm thông tin về các phúc lợi thuộc phạm vi bảo hiểm của quý vị, vui lòng đọc Sổ tay Hội viên UnitedHealthcare Community Plan hoặc gọi cho bộ phận Dịch vụ Hội viên theo số 1-866-675-1607 (TTY: 711).

Khi quý vị ở ngoài khu vực phạm vi dịch vụ, quý vị chỉ được bao trả cho chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp. Nếu quý vị có thắc mắc về chi phí y tế khi đang đi xa, vui lòng gọi tới Dịch vụ Hội viên theo số 1-800-493-4647, TTY 711.

 

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare

3838 North Causeway Blvd
Suite 3225
Metairie, LA 70002

Để nộp đơn tham gia Medicaid, quý vị phải điền đầy đủ mẫu đơn đăng ký.

Những hạng mục này cần thiết khi quý vị nộp đơn:

 • Thông tin về các thành viên hộ gia đình (tên, ngày sanh, địa chỉ, điện thoại)
 • Số An Sinh Xã Hội của người làm đơn
 • Thẻ bảo hiểm y tế
 • Thẻ Thường Trú Nhân hoặc bằng chứng khác từ Cơ Quan Nhập Tịch & Di Trú Hoa Kỳ đối với những người làm đơn nào không phải là công dân Hoa Kỳ
 • Bằng Chứng Thu Nhập

Một vài hồ sơ sau đây có thể cần thiết khi quý vị nộp đơn:

 • Bằng chứng là công dân Hoa Kỳ đối với những người làm đơn nào không được sanh ra tại Louisiana và chưa bao giờ có Khuyết Tật An Sinh Xã Hội, Medicare, hoặc SSI
 • Chi phí (cơ sở giữ trẻ ban ngày, các khoản tiền cấp dưỡng con cái, v.v.)
 • Thông tin về phương tiện
 • Bảng kê khai ngân hàng
 • Thu nhập (cuống chi phiếu lương)
 • Bằng chứng về tình trạng khuyết tật hoặc hồ sơ y tế trình bày tình trạng bệnh lý kéo dài
 • Các hóa đơn y tế gần đây

Hãy xem trang web DHH để biết thêm thông tin về cách nộp đơn tham gia Medicaid ở Louisiana.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software