Louisiana – Chương trình Healthy Louisiana - Cách Ghi Danh

Nội dung trang Chân trang

Chương trình Healthy Louisiana

Cách Đăng Ký

Có bốn cách đăng ký chương trình Healthy Louisiana:

  1. Gọi đến Healthy Louisiana theo số 1-855-229-6848, TTY: 1-855-LaMed4Me (1-855-526-3346), từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 8 a.m. đến 5 p.m. Quý vị cũng có thể đăng ký bằng hệ thống tự động 24/7 bằng bất kỳ ngôn ngữ nào.
  2. Đăng ký trực tuyến tại www.healthy.la.gov.
  3. Điền đầy đủ mẫu đơn đăng ký có trong bộ hồ sơ đăng ký Healthy Louisiana. Quý vị có thể gửi FAX mẫu đơn này đến số miễn phí 1-866-482-3676.
  4. Vào phần gặp gỡ Choose Health để trực tiếp đăng ký.

Chắc chắn chọn Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare.

Đăng ký:
Quý vị có thể thay đổi Chương Trình Sức Khỏe vì bất kỳ lý do nào trong 90 ngày đầu tiên sau khi quý vị đăng ký tham gia. Sau 90 ngày, nếu quý vị vẫn đủ điều kiện tham gia Medicaid, quý vị sẽ được đưa vào Chương Trình trong vòng chín tháng.

Đăng Ký Mở:
Tiểu bang sẽ gửi cho quý vị một bức thư 60 ngày trước khi kết thúc năm đăng ký của quý vị cho biết rằng quý vị có thể thay đổi Chương Trình nếu quý vị muốn. Đây gọi là "đăng ký mở." Quý vị không phải thay đổi Chương Trình Sức Khỏe. Nếu quý vị quyết định thay đổi Chương Trình trong khi đăng ký mở, quý vị sẽ bắt đầu Chương Trình mới khi chấm dứt năm đăng ký hiện tại của quý vị. Cho dù quý vị chọn Chương Trình mới hoặc ở lại Chương Trình cũ, quý vị sẽ được đưa vào Chương Trình đó trong vòng 12 tháng tiếp theo. Mỗi năm, quý vị có thể thay đổi Chương Trình Sức Khỏe trong thời gian đăng ký mở 60 ngày của mình.

Nếu quý vị có câu hỏi thắc mắc về Đăng Ký Mở, hãy gọi Healthy Louisiana theo số 1-855-229-6848, TTY: 1-855-LaMed4Me (1-855-526-3346).

Hủy tư cách thành viên:
Nếu quý vị muốn thay đổi Chương Trình trong khi được đưa vào Chương Trình, quý vị phải có lý do chính đáng để thay đổi Chương Trình. Lý do chính đáng bao gồm di chuyển ra khỏi khu vực dịch vụ, chất lượng chăm sóc kém, hoặc không thể có được sự chăm sóc mà quý vị cần. Louisiana Medicaid phải chấp thuận.

Mất Medicaid và Quyền Lựa Chọn Bác Sĩ Chăm Sóc Chính Của Quý Vị:
Nếu tạm thời quý vị bị mất Medicaid, nhưng được đăng ký tham gia lại trong vòng 60 ngày, thì Chương Trình Sức Khỏe sẽ đăng ký cho quý vị với Bác Sĩ Chăm Sóc Riêng (PCP), là người điều trị cho quý vị trước khi quý vị bị mất Medicaid. Nếu quý vị không còn muốn PCP này nữa, thì quý vị có thể chọn một người khác. Quý vị sẽ phải chọn một PCP khác nếu PCP của quý vị không còn ở trong Chương Trình Sức Khỏe nữa, hoặc nếu người đó không còn chấp nhận bệnh nhân đăng ký tham gia Chương Trình Sức Khỏe nữa. Quý vị cũng phải chọn một PCP mới nếu quý vị di chuyển đến một khu vực dịch vụ khác.

Câu hỏi thắc mắc?

Quý vị đã sẵn sàng bắt đầu chưa?

Gọi cho chúng tôi:
1-866-675-1607
TTY: 711

Thứ Hai – Thứ Sáu
7 giờ sáng – 7 giờ tối

Công cụ tìm kiếm

Tìm Kiếm Bác Sĩ

Tìm kiếm bác sĩ, bệnh viện và chuyên gia.

Sức Khỏe Hành Vi

Tìm kiếm nhà cung cấp và nguồn thông tin sức khỏe hành vi.

Cẩm Nang Dịch Vụ Điều Trị Sức Khỏe Tâm Thần & Sử Dụng Chất
Xem Danh Sách Thuốc

Tìm thuốc do chương trình này bao trả.

Tìm Nhà Thuốc

Tìm nhà thuốc gần quý vị.

Tìm kiếm nha sĩ

Tìm nha sĩ gần quý vị.

Thông Tin Thành Viên

Khiếu nại & Kháng cáo

Nếu quý vị muốn nộp đơn khiếu nại về dịch vụ của Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare, tìm hiểu thêm về quy trình Khiếu nại và Kháng cáo ở đây.

Trang web thành viên

Đã là thành viên? Quý vị được quyền truy cập vào trang web chỉ dành cho thành viên của chúng tôi. Nhận thông tin về các quyền lợi của quý vị và nhiều hơn nữa.

Sổ Tay Thành Viên Dịch Vụ Sức Khỏe Tổng Hợp
Cẩm nang dịch vụ sức khỏe thể chất

Các nguồn tài nguyên khác

Trang thành viên

Xem thêm tin tức, các cập nhật và nguồn tài nguyên dành cho thành viên.

Sổ Tay Thành Viên Dịch Vụ Sức Khỏe Tổng Hợp
Cẩm nang dịch vụ sức khỏe thể chất
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software