Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Healthy Louisiana Plan Công Cụ Tìm Kiếm

Nhấp vào đây để tìm các PCP và Chuyên gia sẽ tham gia UnitedHealthcare ngày 1 tháng 2 năm 2015 và sau đó.

Kể từ ngày 1/15/2021, nhà thuốc CVS sẽ không còn nằm trong mạng lưới nhà thuốc của UnitedHealthcare Community Plan. Nếu quý vị cần trợ giúp tìm nhà thuốc mới, vui lòng sử dụng liên kết bên dưới hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1-866-953-0086 (TTY 711).

UnitedHealthcare Community Plan cung cấp cho hội viên khả năng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi chuyên khoa, bao gồm chăm sóc sức khỏe tâm thần và điều trị lạm dụng thuốc/ma túy. Chúng tôi nỗ lực cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của quý vị. Một số nhóm hội viên có thể được bao trả cho các dịch vụ khác nhau. Những nhóm này bao gồm:

·  Thành viên nhận được dịch vụ sức khỏe thể chất và hành vi từ UnitedHealthcare.

·  Thành viên chỉ nhận dịch vụ sức khỏe hành vi và vận chuyển cứu thương không khẩn cấp từ UnitedHealthcare.

·  Thành viên nhận dịch vụ sức khỏe hành vi và đưa đón y tế không khẩn cấp từ UnitedHealthcare.

·  Thành viên CSoC (Hệ Thống Chăm Sóc Điều Phối) chỉ nhận dịch vụ sức khỏe thể chất từ UnitedHealthcare.

·  Phân Tích Hành Vi Ứng Dụng (ABA) cho trẻ em dưới 21tuổi. Liệu pháp ABA là việc thiết kế, triển khai và đánh giá những biến đổi môi trường bằng cách sử dụng tác nhân kích thích hành vi và các hậu quả nhằm cải thiện đáng kể hành vi của con người, bao gồm quan sát trực tiếp, đo lường và phân tích chức năng về mối liên hệ giữa môi trường và hành vi. Liệu pháp ARA dạy các kỹ năng thông qua việc sử dụng phương pháp quan sát và tăng cường hoặc thúc đẩy hành vi để từng bước tập luyện hành vi đích. Liệu pháp ABA dựa vào bằng chứng đáng tin cậy chứ không phải là thử nghiệm.

Để tìm hiểu thêm về tính hội đủ điều kiện của quý vị và các lựa chọn của chương trình, hãy liên hệ với Louisiana Healthy Louisiana theo số 1-855-229-6848.  Dịch vụ Hội viên cũng sẵn sàng trò chuyện cùng quý vị theo số 1-866-675-1607, TTY: 711, Thứ Hai đến Thứ Sáu, từ 7:00 giờ sáng – 7:00 giờ chiều/tối. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý vị nhận được sự chăm sóc quý vị cần.

Tra Cứu Danh Bạ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần

Thông tin quan trọng

Dịch vụ thành viên:
Điện thoại miễn phí: 1-866-675-1607, TTY: 711
Có từ 7:00 a.m. – 7:00 p.m. Thứ Hai – Thứ Sáu, không bao gồm những ngày lễ tiểu bang

Đường Dây Y Tế:
1-877-440-9409
Hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

Thông Tin Đường Dây Khủng Hoảng

Đường dây về bệnh tâm thần và khủng hoảng nghiện
Điện thoại miễn phí:  1-866-675-1607, TTY: 711
Hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần

UnitedHealthcare Community Plan cung cấp Đường Dây về Bệnh Tâm Thần và Khủng Hoảng Nghiện 24 giờ một ngày/7 ngày một tuần theo số 1-866-675-1607, TTY: 711. Các thành viên được khuyến khích gọi đến Đường Dây Khủng Hoảng nếu quý vị đang hoặc biết một người đang: 

  • Trải qua lo lắng hoặc cô đơn
  • Có các triệu chứng của bệnh tâm thần, sử dụng rượu hoặc thuốc
  • Muốn tự tử

Đừng chờ đợi. Quý vị nên gọi đến số 911 hoặc đến bệnh viện gần nhất nếu quý vị đang gặp phải tình huống khẩn cấp đe doạ đến tính mạng. Không cần phải xin phép trước đối với các dịch vụ khẩn cấp.

Các đường liên kết đến Thông Tin Chuyên Môn về Sức Khỏe Hành Vi

Quý vị cần giúp đối phó với tình trạng căng thẳng, lo âu, trầm cảm hoặc các vấn đề về sức khỏe tâm thần khác? Sau đây là các nguồn tài nguyên và dịch vụ có thể hữu ích cho quý vị.

Văn Phòng Sức Khỏe Hành Vi LA
Văn Phòng Sức Khỏe Hành Vi (OBH) đảm bảo chăm sóc và hỗ trợ để cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người mắc bệnh tâm thần và rối loạn chứng nghiện.

Hệ Thống Chăm Sóc Điều Phối (CSoC)
Triết lý và phương thức mà trẻ em với những thách thức về điều trị sức khỏe tâm thần và sử dụng chất đáng kể nhận được các dịch vụ và hỗ trợ cần thiết ở nhà và trong cộng đồng của họ. CSoC liên quan đến:

·  Tạo điều kiện tổng thể (WF) – Tạo điều kiện Tổng thể là một quá trình mà ở đó quý vị được gặp mặt trực diện với một nhân viên, người này sẽ giúp quý vị và con của quý vị đưa ra quyết định về các loại hình hỗ trợ và dịch vụ mà quý vị và gia đình của quý vị có thể cần đến để đạt được mục tiêu của mình. Các buổi gặp luôn có trẻ nhỏ hoặc thanh thiếu niên và phụ huynh/người giám hộ, ngoài ra cũng có thể có các thành viên gia đình khác, nhà cung cấp và bất kỳ người nào đi cùng thanh thiếu niên hoặc gia đình, với điều kiện được gia đình cho phép; và

· Wraparound Agencies (WAA) – WAA chịu trách nhiệm về việc tạo điều kiện cho quy trình xung quanh, triển khai các POC cá nhân hoá trong các cơ quan và chỉ định một cá nhân chịu trách nhiệm điều phối chăm sóc. Trẻ em và các gia đình đăng ký tham gia CSoC hội đủ điều kiện được nhận:

- Ổn định khủng hoảng
- Hỗ trợ và hướng dẫn cho cha mẹ
- Hỗ trợ và hướng dẫn cho thanh niên
- Sống độc lập/xây dựng kỹ năng
- Chăm sóc tạm thời thay thế ngắn hạn

Nguồn Thông Tin

Các Dịch Vụ và Hỗ Trợ Hồi Phục - Hồi phục là quá trình chữa bệnh, cho phép một người sống có ý nghĩa trong cộng đồng mà mình chọn. Điều này có nghĩa là cố gắng đạt được hết tiềm năng của quý vị. Khả năng hồi phục là khả năng cá nhân của riêng quý vị đáp trả lại với những trở ngại trong cuộc sống. Là thành viên của chúng tôi, quý vị được tiếp cận với những nguồn tài nguyên sau đây:

Huấn Luyện Viên Hồi Phục – một người đã có những trải nghiệm tương tự với những gì quý vị hiện đang trải qua. Cộng với việc người đó đã được đào tạo để hỗ trợ những gì quý vị có thể cần. Huấn luyện viên hồi phục của quý vị sẽ phải biết về quý vị và luôn sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước trên con đường.

Dịch Vụ Hướng Dẫn Đồng Hành – một hình thức dịch vụ hỗ trợ cộng đồng nhằm giúp người lớn có được những điều kiện điều trị về sức khỏe tâm thần và sử dụng chất gây nghiện. Các dịch vụ nhằm giúp quý vị cảm thấy như có sức mạnh và tham gia vào quy trình hồi phục của quý vị hoặc giúp cha mẹ của trẻ em có những vấn đề về sức khỏe tâm thần và điều trị sử dụng chất điều hướng hệ thống chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ con em của họ được tốt hơn.

Hỗ Trợ Đồng Hành – một cách hay để tìm hiểu đó là thông qua kết nối với những người hỗ trợ đồng hành. Quý vị cũng có thể:
- Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần của mình để biết thêm thông tin.
- Sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin mà quý vị muốn.
- Gọi đến Dịch Vụ Hội Viên theo số 1-866-675-1607, TTY: 711.

Các Nguồn Tài Nguyên trực tuyến và nhóm hỗ trợ trực tiếp

Liveandworkwell.com
Liveandworkwell là trang nguồn tài nguyên thành viên và gia đình dành cho các thành viên của Chương Trình Cộng Đồng với những quyền lợi về sức khỏe hành vi. Trang này cho phép tiếp cận bảo mật với các chương trình chăm sóc chuyên môn, tự lực, các công cụ tương tác và nguồn tài nguyên giáo dục để hỗ trợ với những thay đổi và thách thức trong cuộc sống.

Đường dây nóng về tự tử
1-800-273-8255 (1-800-273-TALK)
Đường dây Tiếng Tây Ban Nha — 1-888-628-9454
Tài nguyên này cũng hỗ trợ hơn 150 ngôn ngữ. Nếu muốn, quý vị cũng có thể trò chuyện trực tuyến.

Đường dây khủng hoảng dành cho cựu chiến binh
Quý vị đang phục vụ trong quân đội, cựu chiến binh hoặc thành viên của gia đình phục vụ trong quân đội? Muốn trao đổi với một người trong quân đội?
1-800-273-8255 và Nhấn 1
Gửi tin nhắn văn bản đến 838255 để được hỗ trợ bảo mật 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần, 365 ngày một năm.
Hoặc trò chuyện trực tuyến.

Thanh niên đồng tính nam, nữ, song tính luyến ái. chuyển giới
Quý vị cần một người hiểu về các vấn đề mà thanh niên đồng tính nam, nữ, song tính luyến ái, chuyển giới gặp phải?
1-866-488-7386
Cha mẹ với trẻ em nhỏ: Trao đổi với các cha mẹ khác có thể giúp ích. Tìm một người ủng hộ tại địa phương và Nhà Cung Cấp Hỗ Trợ Cha Mẹ ở đây.

Gian lận và lạm dụng

Bất kỳ người nào cũng có thể báo cáo tình trạng gian lận và lạm dụng có khả năng xảy ra. Nếu quý vị biết được có sự gian lận hoặc lạm dụng, hãy báo cáo điều đó bằng một trong những cách sau đây:
- Dịch Vụ Hội Viên theo số 1-866-675-1607, TTY: 711
- Sở Y tế và các Bệnh viện Louisiana theo số 1-800-488-2917
- Trang web Louisiana Medicaid: medicaid.la.gov và nhấp vào nút “Báo cáo Gian lận”.
- Gửi thư qua đường bưu điện đến: 
Medicaid Program Integrity
Attn: Medicaid Fraud Control Unit
P.O. Box 91030
Baton Rouge, LA 70821-9030
- Fax đến: Đường Dây Fax Báo Cáo Gian Lận 1-225-219-4155

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software