Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Cùng nhau hồi phục.

Chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý vị, Louisiana.

Chúng tôi muốn đảm bảo quý vị và những người thân yêu của quý vị có mọi thứ cần thiết để luôn khỏe mạnh. Bao gồm các dịch vụ hỗ trợ về vật tư y tế, hỗ trợ cảm xúc, dịch vụ cộng đồng và nhiều dịch vụ khác.

Nhu cầu y tế

 • Nếu cần thuốc men, dịch vụ hay thiết bị y tế – hãy gọi cho Dịch vụ Hội viên theo số 1-866-675-1607 (TTY 711) để được trợ giúp tìm mua hoặc để nói chuyện với Nhân viên Hỗ trợ Hội viên
 • Nếu muốn đến và đi từ phòng khám bác sĩ và các cuộc hẹn khám y tế khác – hãy gọi 1-866-726-1472
 • NurseLine – Để nói chuyện với một y tá 24/7, gọi số 1-877-440-9409 (TTY 711)
 • Đường dây Trợ giúp Ứng phó với Bão Ida Healthy First Steps - Hội viên đang mang thai và sau khi sinh có thể nói chuyện với một y tá để được trợ giúp và nhận các nguồn lực hỗ trợ cần thiết sau khi Cơn bão Ida đi qua, từ 7 sáng đến 6 chiều, giờ địa phương, thứ Hai đến thứ Sáu. Gọi số 1-225-316-5061 (di động).
 • Trong tất cả các trường hợp khẩn cấp – quay số 9-1-1

Sức khỏe tâm thần

 • Dịch vụ hỗ trợ khủng hoảng 24/7 – hãy gọi cho Đường dây Trợ giúp về Căng thẳng do Thảm họa theo số 1-800-985-5990 để nói chuyện với một ai đó khi quý vị cảm thấy buồn bã, căng thẳng hay chán nản do Cơn bão Ida và những vấn đề khó khăn liên quan tới thảm họa
 • Hỗ trợ cảm xúc 24/7 – chúng tôi có dịch vụ Đường dây Trợ giúp Hỗ trợ Cảm xúc Optum miễn phí và dành cho những người muốn được giúp đỡ để ứng phó tình trạng lạm dụng chất gây nghiện, căng thẳng hay lo âu. Gọi số 1-866-342-6892
 • Hỗ trợ sử dụng dược chất 24/7 – gọi cho Đường dây Hỗ trợ Ứng phó với Bệnh lý Tâm thần và Tình trạng Nghiện thuốc theo số 1-866-675-1607 (TTY 711)

Nơi trú ẩn, thực phẩm và trợ giúp khác

 • Để biết các nguồn lực hỗ trợ chung về ứng phó với Bão Ida, hãy gọi 2-1-1 hoặc truy cập Louisiana211.org
 • Nơi trú ẩn khẩn cấp – soạn tin “LASHELTER” gửi tới 898211
 • Hỗ trợ thực phẩm – liên hệ với DSNAP (Disaster Supplemental Nutrition Assistance Program, Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung sau Thảm họa) bằng cách soạn tin “LADSNAP” gửi tới 898211 hoặc truy cập dcfs.la.gov/page/dsap-registration
 • Hỗ trợ sau thảm họa của FEMA – gọi số 1-800-621-3362 hoặc đăng ký trực tuyến tại https://www.disasterassistance.gov để nhận FEMA ID của quý vị và nộp đơn xin hỗ trợ
 • Công cụ tìm Khách sạn Hỗ trợ Nơi Tạm trú (TSA) của FEMA – gọi tới Đường dây Trợ giúp của FEMA từ 7 sáng -1 sáng, giờ miền Đông, 7 ngày một tuần, theo số 1-800-6213362 hoặc TTY 1-800-462-7585
 • Quý vị phải có FEMA ID và được FEMA chấp thuận để tham gia. 
 • Nếu quý vị sử dụng dịch vụ tiếp âm (điện thoại video, InnoCaption, CapTel, v.v.), vui lòng cung cấp số mà quý vị chỉ định cho dịch vụ đó. FEMA phải có thể liên lạc với quý vị. Lưu ý rằng các cuộc gọi từ FEMA đến từ một số điện thoại không xác định. 
 • Vấn đề tài chính và pháp lý – gọi cho Dịch vụ Hội viên theo số 1-866-675-1607; quý vị có thể được giới thiệu đến các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng để được trợ giúp


Các Câu hỏi Thường gặp từ Bộ Y tế LA

Dưới đây là các Câu hỏi Thường gặp từ Bộ Y tế Louisiana. Vui lòng xem toàn bộ tài liệu tại đây

Có, nhà cung cấp dịch vụ ngoài tiểu bang của quý vị sẽ cần ghi danh với Louisiana Medicaid để điều trị cho quý vị và được hoàn trả chi phí chăm sóc cho quý vị. Vui lòng đảm bảo rằng nhà cung cấp mà quý vị chọn tuân theo tất cả hướng dẫn Louisiana được công bố ở đây: www.ldh.la.gov/idaproviderresources hoặc họ có thể liên hệ với Trung tâm Dịch vụ Khách hàng Louisiana Medicaid theo số 1-888-3426207 để trao đổi với ai đó để được trợ giúp.

 

Quý vị không cần phải hủy bảo hiểm Louisiana Medicaid của mình nếu quý vị có ý định quay trở lại Louisiana. Quý vị vẫn có thể được điều trị tại tiểu bang nơi quý vị được sơ tán đến với điều kiện là nhà̀ cung cấp mà quý vị chọn phải ghi danh với Louisiana Medicaid theo hướng dẫn được công bố tại www.ldh.la.gov/idaproviderresources.

Dịch vụ Nhà thuốc

Có, dược sĩ có quyền quyết định về phụ cấp mua thêm thuốc sớm. Dược sĩ có thể sử dụng đánh giá chuyên môn của mình với mức phụ trội và tài liệu hiện có. Nếu sử dụng một nhà thuốc ngoài tiểu bang, nhà thuốc phải nộp đơn đăng ký ghi danh nhà cung cấp nhanh/chứng nhận tạm thời lên Louisiana để được thanh toán. Quý vị có thể xem hướng dẫn tại www.ldh.la.gov/idaproviderresources.

Nội dung điều chỉnh về việc mua thêm thuốc sớm và cho phép trước đã được thay đổi từ điều chỉnh mang tính từ chối sang điều chỉnh mang tính giáo dục đối với Dịch vụ Tính phí (Fee for Service, FFS) và yêu cầu thanh toán của nhà thuốc là tổ chức chăm sóc có quản lý (managed care organizations, MCO) ở những giáo xứ sau đây: Jefferson, Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. Charles và Terrebonne, ngoài ra trong tương lai có thể bổ sung thêm các giáo xứ khác. Dược sĩ có thể sử dụng đánh giá chuyên môn của mình với mức phụ trội và tài liệu hiện có ở các khu vực bị ảnh hưởng khác.

Nếu quý vị chưa rời khỏi Louisiana hay sơ tán, vui lòng mang theo lọ thuốc theo toa và cố gắng mua tất cả thuốc theo toa ở tiểu bang Louisiana trước khi rời đi nếu còn thời gian. Nếu quý vị đã sơ tán và không thể mang theo thuốc của mình hoặc mua lại thuốc ở Louisiana, đừng lo lắng. Quý vị vẫn có thể mua thêm thuốc theo toa của mình ở ngoài tiểu bang. Dược sĩ có quyền quyết định về phụ cấp mua thêm thuốc sớm. Dược sĩ có thể sử dụng đánh giá chuyên môn của mình với mức phụ trội và tài liệu hiện có. Nhà thuốc sẽ phải ghi danh/chứng thực với Louisiana Medicaid để thanh toán.

Nếu cần, người kê toa/bác sĩ của quý vị có thể gọi đến yêu cầu cấp thuốc theo toa tại bất kỳ nhà thuốc nào đang mở cửa. Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc tìm bác sĩ để giúp mình, vui lòng liên hệ với chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

Có, dược sĩ có quyền quyết định về phụ cấp mua thêm thuốc sớm. Dược sĩ có thể sử dụng đánh giá chuyên môn của mình với mức phụ trội và tài liệu hiện có. Nếu sử dụng một nhà thuốc ngoài tiểu bang, nhà thuốc phải nộp đơn đăng ký ghi danh nhà cung cấp nhanh/chứng nhận tạm thời lên Louisiana để được thanh toán. Quý vị có thể xem hướng dẫn tại www.ldh.la.gov/idaproviderresources.

Nội dung điều chỉnh về việc mua thêm thuốc sớm và cho phép trước đã được thay đổi từ điều chỉnh mang tính từ chối sang điều chỉnh mang tính giáo dục đối với Dịch vụ Tính phí (Fee for Service, FFS) và yêu cầu thanh toán của nhà thuốc là tổ chức chăm sóc có quản lý (managed care organizations, MCO) ở những giáo xứ sau đây: Jefferson, Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. Charles và Terrebonne, ngoài ra trong tương lai có thể bổ sung thêm các giáo xứ khác. Dược sĩ có thể sử dụng đánh giá chuyên môn của mình với mức phụ trội và tài liệu hiện có ở các khu vực bị ảnh hưởng khác.

Nếu quý vị mua thuốc tại một chuỗi nhà thuốc như CVS hay Walgreens, nếu có thể, quý vị có thể thử đến một địa điểm khác thuộc cùng chuỗi nhà thuốc và cung cấp tên và ngày sinh của quý vị cho họ. Đôi khi, họ có thể truy cập hồ sơ. Dược sĩ có quyền quyết định về phụ cấp mua thêm thuốc sớm. Dược sĩ có thể sử dụng đánh giá chuyên môn của mình với mức phụ trội và tài liệu hiện có. Nếu sử dụng một nhà thuốc ngoài tiểu bang, nhà thuốc phải nộp đơn đăng ký ghi danh nhà cung cấp nhanh/chứng nhận tạm thời lên Louisiana để được thanh toán. Quý vị có thể xem hướng dẫn tại www.ldh.la.gov/idaproviderresources.

Nội dung điều chỉnh về việc mua thêm thuốc sớm và cho phép trước đã được thay đổi từ điều chỉnh mang tính từ chối sang điều chỉnh mang tính giáo dục đối với Dịch vụ Tính phí (Fee for Service, FFS) và yêu cầu thanh toán của nhà thuốc là tổ chức chăm sóc có quản lý (managed care organizations, MCO) ở những giáo xứ sau đây: Jefferson, Lafourche, Orleans, Plaquemines, St. Charles và Terrebonne, ngoài ra trong tương lai có thể bổ sung thêm các giáo xứ khác. Dược sĩ có thể sử dụng đánh giá chuyên môn của mình với mức phụ trội và tài liệu hiện có ở các khu vực bị ảnh hưởng khác.

Cách khác đó là người kê toa/bác sĩ của quý vị cũng có thể gọi đến yêu cầu cấp thuốc theo toa tại bất kỳ nhà thuốc nào đang mở cửa. Nếu quý vị cần hỗ trợ trong việc tìm bác sĩ để giúp mình, vui lòng liên hệ với chương trình bảo hiểm y tế của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software