Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Louisiana

Quý vị đang tìm kiếm bảo hiểm y tế chi phí thấp hoặc miễn phí? Chúng tôi cung cấp các chương trình Medicaid. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế kép cho những người có cả Medicaid lẫn Medicare.

Nếu quý vị hoặc những người thân yêu của quý vị bị ảnh hưởng bởi cơn bão Ida

UnitedHealthcare đang giúp đỡ các hội viên có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng thời tiết và lũ lụt nghiêm trọng do Bão Ida gây ra. Nếu quý vị cần trợ giúp về những vấn đề như đến hoặc đi từ phòng khám bác sĩ hay cấp toa thuốc sớm, vui lòng gọi cho dịch vụ hội viên theo số 1-866-6751607, TTY 711.

Quý vị có thể tìm thông tin hữu ích bổ sung trên trang Nguồn lực Hỗ trợ Ứng phó với Bão Ida của chúng tôi. 

Xem phần Các Câu hỏi Thường gặp và Nguồn lực Hỗ trợ Sức khỏe Hành vi.   

Chúng tôi cũng có đường dây trợ giúp về tinh thần cho tất cả mọi người theo số 1-866-3426892, TTY 711, đường dây này hoạt động 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần. Đây là dịch vụ miễn phí và dành cho tất cả mọi người. Các chuyên gia về sức khỏe tâm thần đã qua đào tạo của Optum có thể giúp quý vị kiểm soát tình trạng căng thẳng và lo âu.

Chúng tôi cũng có thể giới thiệu người gọi đến các nguồn lực hỗ trợ trong cộng đồng để giúp giải quyết các mối lo ngại khác, bao gồm các vấn đề tài chính và pháp lý.

10 kết quả cho Louisiana

Lọc Chương trình

Lọc theo Loại Chương trình

Xóa tất cả bộ lọc

2022 Peoples Health Secure Health (HMO D-SNP)

H1961-003-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare dành cho những người được tiểu bang hỗ trợ y tế (FBDE, QDWI, QI, QMB, QMB +, SLMB, SLMB +) và Medicare. Chương trình này bao gồm phạm vi bảo hiểm thuốc Phần D và $160 mỗi quý cho các vật phẩm chăm sóc sức khỏe không kê toa. 

Acadia, Ascension, Assumption, Bossier, Caddo, Calcasieu, Cameron, East Baton Rouge, East Feliciana, Evangeline, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafayette, Lafourche, Livingston, Orleans, Ouachita, Plaquemines, Pointe Coupee, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John The Baptist, St. Landry, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Vermilion, Washington, West Baton Rouge, và West Feliciana.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  Nhận các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  Khoản đồng thanh toán $0 cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà

 • Thuốc không cần kê toa + Thực phẩm Lành mạnh

  $42 một tháng đối với thẻ trả trước để mua các loại thuốc không cần kê toa và hàng tạp hóa được bao trả tại cửa hàng hoặc trực tuyến

Để biết thêm thông tin về Medicare hoặc quyền lợi chương trình của chúng tôi, hãy gọi số điện thoại miễn phí:  1-800-978-9765   TTY 711, 8 sáng đến 8 tối

7 ngày một tuần, từ ngày 1/10 đến hết 7/12, Thứ Hai đến hết Thứ Sáu từ 8/12 đến hết 30/9

2022 Peoples Health Secure Choice (HMO D-SNP)

H1961-011-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare dành cho những người được tiểu bang hỗ trợ y tế (FBDE, QDWI, QI, QMB, QMB +, SLMB, SLMB +) và Medicare. Chương trình này bao gồm phạm vi bảo hiểm thuốc Phần D.

Allen, Avoyelles, Beauregard, Bienville, Caldwell, Catahoula, Claiborne, Concordia, De Soto, East Carroll, Franklin, Grant, Jackson, Jefferson Davis, La Salle, Lincoln, Madison, Morehouse, Natchitoches, Rapides, Red River, Richland, Sabine, Tensas, Union, Vernon, Webster, West Carroll, và Winn.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  Khoản đồng thanh toán $0 cho tất cả các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà

 • Thăm khám y tế hoặc thăm khám sức khỏe tâm thần trực tuyến

  $0 tiền đồng trả cho các buổi thăm khám với nhà cung cấp từ xa để được trợ giúp y tế hay trợ giúp chung về sức khỏe tâm thần

 • Thăm khám y tế trực tuyến

  Khoản đồng thanh toán $0 để khám với nhà cung cấp qua hình thức thăm khám trực tuyến

Để biết thêm thông tin về Medicare hoặc quyền lợi chương trình của chúng tôi, hãy gọi số điện thoại miễn phí:  1-800-978-9765   TTY 711, 8 sáng đến 8 tối

7 ngày một tuần, từ ngày 1/10 đến hết 7/12, Thứ Hai đến hết Thứ Sáu từ 8/12 đến hết 30/9

2022 Peoples Health Secure Complete (HMO D-SNP)

H1961-019-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare dành cho những người được tiểu bang hỗ trợ y tế (FBDE, QMB, QMB+, SLMB+) và Medicare. Chương trình này bao gồm phạm vi bảo hiểm thuốc Phần D và $300 mỗi quý cho các vật phẩm chăm sóc sức khỏe không kê toa và $55 phụ cấp mỗi tháng cho các vật phẩm thức ăn tốt cho sức khỏe.

Chương trình này hiện có tại tất cả các giáo xứ.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  Nhận các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  Khoản đồng thanh toán $0 cho tất cả các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà

 • Thuốc không cần kê toa + Thực phẩm Lành mạnh

  $175 một tháng đối với thẻ trả trước để mua các loại thuốc không cần kê toa và hàng tạp hóa được bao trả tại cửa hàng hoặc trực tuyến

Để biết thêm thông tin về Medicare hoặc quyền lợi chương trình của chúng tôi, hãy gọi số điện thoại miễn phí:  1-800-978-9765   TTY 711, 8 sáng đến 8 tối

7 ngày một tuần, từ ngày 1/10 đến hết 7/12, Thứ Hai đến hết Thứ Sáu từ 8/12 đến hết 30/9

2022 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H5008-010-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm y tế kép dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare Phần A & B (Original Medicare).

Đây là một chương trình Health Maintenance Organization (HMO). Với chương trình HMO, quý vị phải sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới để được chăm sóc và nhận dịch vụ y tế.

Acadia, Assumption, Bienville, Bossier, Caddo, Claiborne, De Soto, East Baton Rouge, East Feliciana, Evangeline, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafayette, Lafourche, Orleans, Ouachita, Plaquemines, Pointe Coupee, Rapides, Red River, St. Bernard, St. Charles, St. James, St. John The Baptist, St. Landry, St. Mary, Terrebonne, Vermilion, Webster, West Baton Rouge, và West Feliciana.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thuốc không cần kê toa + Thực phẩm Lành mạnh

  $175 một tháng đối với thẻ trả trước để mua các loại thuốc không cần kê toa và hàng tạp hóa được bao trả tại cửa hàng hoặc trực tuyến

 • Bảo hiểm nha khoa

  Lên đến $3000 đối với các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Vận chuyển thường xuyên

  Khoản đồng thanh toán $0 cho 72 chuyến đi một chiều đến hoặc từ phòng khám của bác sĩ hoặc nhà thuốc

Có thắc mắc?    8 sáng – 8 tối, giờ địa phương, Thứ Hai đến Thứ Sáu    1-844-812-5967    TTY 711

2021 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP)

H5008-010-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm y tế kép dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare Phần A & B (Original Medicare).

Đây là một chương trình Health Maintenance Organization (HMO). Với chương trình HMO, quý vị phải sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới để được chăm sóc và nhận dịch vụ y tế.

Acadia, Assumption, Bienville, Bossier, Caddo, Claiborne, De Soto, East Baton Rouge, East Feliciana, Evangeline, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafayette, Lafourche, Orleans, Ouachita, Plaquemines, Pointe Coupee, Rapides, Red River, St. Bernard, St. Charles, St. James, St. John The Baptist, St. Landry, St. Mary, Terrebonne, Vermilion, Webster, West Baton Rouge, và West Feliciana.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Vật phẩm OTC - Phụ Cấp Ghi Nợ và Thực Phẩm

  Lên đến $1200 mỗi năm để mua các sản phẩm OTC, cộng thêm $660 mỗi năm đối với thực phẩm tốt cho sức khỏe

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 tiền đồng trả tiền thuốc cho tất cả các cấp thuốc được bao trả, có lựa chọn giao hàng tại nhà

 • Nha khoa

  Lên đến $3000 cho các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

Có thắc mắc?    8 sáng – 8 tối, giờ địa phương, Thứ Hai đến Thứ Sáu    1-844-812-5967    TTY 711

2021 Peoples Health Secure Health (HMO D-SNP)

H1961-003-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare dành cho những người được tiểu bang hỗ trợ y tế (FBDE, QDWI, QI, QMB, QMB +, SLMB, SLMB +) và Medicare. Chương trình này bao gồm phạm vi bảo hiểm thuốc Phần D và $160 mỗi quý cho các vật phẩm chăm sóc sức khỏe không kê toa. 

Acadia, Ascension, Assumption, Bossier, Caddo, Calcasieu, Cameron, East Baton Rouge, East Feliciana, Evangeline, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafayette, Lafourche, Livingston, Orleans, Ouachita, Plaquemines, Pointe Coupee, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John The Baptist, St. Landry, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Vermilion, Washington, West Baton Rouge, và West Feliciana.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Vật phẩm OTC - Danh mục

  Lên đến $640 mỗi năm để mua các sản phẩm không kê toa theo lựa chọn giao hàng tại nhà

 • Nha khoa

  Nhận các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Vận chuyển

  $0 đồng thanh toán cho 48 chuyến đi một chiều đến hoặc từ phòng khám của bác sĩ hoặc nhà thuốc

Để biết thêm thông tin về Medicare hoặc quyền lợi chương trình của chúng tôi, hãy gọi số điện thoại miễn phí:  1-800-978-9765   TTY 711, 8 sáng đến 8 tối

7 ngày một tuần, từ ngày 1/10 đến hết 7/12, Thứ Hai đến hết Thứ Sáu từ 8/12 đến hết 30/9

2021 Peoples Health Secure Choice (HMO D-SNP)

H1961-011-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare dành cho những người được tiểu bang hỗ trợ y tế (FBDE, QDWI, QI, QMB, QMB +, SLMB, SLMB +) và Medicare. Chương trình này bao gồm phạm vi bảo hiểm thuốc Phần D.

Allen, Avoyelles, Beauregard, Bienville, Caldwell, Catahoula, Claiborne, Concordia, De Soto, East Carroll, Franklin, Grant, Jackson, Jefferson Davis, La Salle, Lincoln, Madison, Morehouse, Natchitoches, Rapides, Red River, Richland, Sabine, Tensas, Union, Vernon, Webster, West Carroll, và Winn.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Đường Dây nóng của Y tá

  Nói chuyện với y tá chuyên nghiệp về các chủ đề hay mối lo ngại liên quan đến sức khỏe vào bất cứ lúc nào mà không phải trả thêm chi phí

 • Telehealth Medical & Mental

  $0 tiền đồng trả cho các buổi thăm khám với nhà cung cấp từ xa để được trợ giúp y tế hay trợ giúp chung về sức khỏe tâm thần

 • Dịch vụ ER trên toàn thế giới

  Bao trả cho dịch vụ chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp trên toàn thế giới

Để biết thêm thông tin về Medicare hoặc quyền lợi chương trình của chúng tôi, hãy gọi số điện thoại miễn phí:  1-800-978-9765   TTY 711, 8 sáng đến 8 tối

7 ngày một tuần, từ ngày 1/10 đến hết 7/12, Thứ Hai đến hết Thứ Sáu từ 8/12 đến hết 30/9

2021 Peoples Health Secure Complete (HMO D-SNP)

H1961-019-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm sức khỏe Medicare dành cho những người được tiểu bang hỗ trợ y tế (FBDE, QMB, QMB+, SLMB+) và Medicare. Chương trình này bao gồm phạm vi bảo hiểm thuốc Phần D và $300 mỗi quý cho các vật phẩm chăm sóc sức khỏe không kê toa và $55 phụ cấp mỗi tháng cho các vật phẩm thức ăn tốt cho sức khỏe.

Acadia, Ascension, Assumption, Bienville, Bossier, Caddo, Calcasieu, Cameron, Claiborne, De Soto, East Baton Rouge, East Feliciana, Evangeline, Iberia, Iberville, Jefferson, Lafayette, Lafourche, Livingston, Orleans, Ouachita, Plaquemines, Pointe Coupee, Rapides, Red River, St. Bernard, St. Charles, St. Helena, St. James, St. John The Baptist, St. Landry, St. Martin, St. Mary, St. Tammany, Tangipahoa, Terrebonne, Vermilion, Washington, Webster, West Baton Rouge, và West Feliciana.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Nha khoa

  Nhận các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Vận chuyển

  $0 đồng thanh toán cho chuyến đi không giới hạn đến hoặc từ phòng khám của bác sĩ hoặc nhà thuốc

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  $0 tiền đồng trả tiền thuốc cho tất cả các cấp thuốc được bao trả, có lựa chọn giao hàng tại nhà

Để biết thêm thông tin về Medicare hoặc quyền lợi chương trình của chúng tôi, hãy gọi số điện thoại miễn phí:  1-800-978-9765   TTY 711, 8 sáng đến 8 tối

7 ngày một tuần, từ ngày 1/10 đến hết 7/12, Thứ Hai đến hết Thứ Sáu từ 8/12 đến hết 30/9

Chương trình Healthy Louisiana


Chương trình Healthy Louisiana dành cho phụ nữ mang thai, trẻ em, gia đình và người lớn. Các thành viên có thể chọn bác sĩ của riêng mình. Và họ cũng nhận được nhiều quyền lợi khác. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.    

Chương trình này hiện có tại tất cả các giáo xứ.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thăm khám bác sĩ không giới hạn

  Trẻ em và người lớn* có thể thăm khám bác sĩ thường xuyên nếu cần, không yêu cầu phải có khoản đồng thanh toán.

  * Thăm khám với bác sĩ không giới hạn dành cho người lớn là quyền lợi giá trị cộng thêm do Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare cung cấp.

 • NurseLine℠

  Trao đổi với y tá đăng ký 24/7.

Có thắc mắc?    Thứ Hai – Thứ Sáu 7 sáng – 7 tối    1-866-675-1607    TTY 711

 

Chương trình Cá nhân và Gia đình

UnitedHealthcare đang cung cấp các chương trình cá nhân và gia đình tại Louisiana và được thiết kế để cung cấp bảo hiểm tốt nhất có thể với giá cả phải chăng. 

Chúng tôi có các lựa chọn chương trình ở cả ba cấp độ đồng, bạc và vàng với nhiều quyền lợi. Tất cả các chương trình của chúng tôi đều đi kèm với hướng dẫn đáng tin cậy, thân thiện từ đội ngũ giàu kinh nghiệm của chúng tôi.  


Acadia, Ascension, Caldwell, East Baton Rouge, East Carroll, East Feliciana, Evangeline, Franklin, Iberia, Iberville, Jackson, Lafayette, Lincoln, Livingston, Madison, Morehouse, Ouachita, Pointe Coupee, Richland, St. Helena, St. Landry, St. Martin, St. Mary, Tangipahoa, Tensas, Union, Vermilion, Washington, West Baton Rouge, West Carroll, và West Feliciana.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • $0 chăm sóc trực tuyến

  Với hầu hết các chương trình, quý vị sẽ nhận được $0^ thăm khám trực tuyến với một bác sĩ được đào tạo theo chuyên khoa cụ thể để cung cấp dịch vụ chăm sóc khẩn cấp, chuyên khoa và chăm sóc chính trực tuyến. 

 • Thuốc kê toa chỉ với giá $3

  Trả $3^ đồng chi phí cho thuốc gốc Bậc 1 tại Walgreens. Thêm vào đó, nhận giảm giá dành riêng cho hội viên, như giảm giá 20% các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng mang thương hiệu Walgreens.

 • Các lớp thể dục kỹ thuật số mà không mất thêm chi phí

  Được tiếp cận thư viện cao cấp với hàng ngàn lớp thể dục kỹ thuật số theo yêu cầu và lớp trực tiếp trong chương trình của quý vị. 

Quý vị có thắc mắc?1-888610-9045TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software