Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép (DSNP)

Medicare Là Gì?

Medicare là một chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc gia dành cho những người 65+ tuổi, hoặc những cá nhân trẻ tuổi mắc chứng khuyết tật nào đó.

Chương trình Original Medicare, từ chính phủ, bao gồm Phần A chi trả các khoản chi phí bệnh viện và Phần B chi trả các lần thăm khám bác sĩ. Một chương trình khác của Original Medicare là chương trình Medicare Advantage từ một công ty bảo hiểm tư nhân.

Một vài Chương Trình Medicare Advantage bao gồm khoản bao trả thuốc theo toa bác sĩ. Hoặc quý vị có thể đăng ký vào chương trình Medicare Phần D như là một cách thức khác để được bao trả thuốc theo toa bác sĩ. Các phương án mà quý vị lựa chọn đều có ảnh hưởng đến chi phí và mức độ bao trả của quý vị.

Tương tự như hầu hết các chương trình bảo hiểm khác, các Chương Trình Original Medicare và Medicare Advantage không thanh toán tất cả các chi phí chăm sóc sức khỏe. Quý vị phải thanh toán các khoản khấu trừ, phí bảo hiểm, đồng bảo hiểm hoặc đồng thanh toán. Các Chương Trình Original Medicare và Medicare Advantage không thanh toán cho các dịch vụ chăm sóc lâu dài, những ngày lưu trú kéo dài tại các nhà điều dưỡng hoặc bao trả khi ở ngoài lãnh thổ quốc gia.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software