Đủ điều kiện tham gia Medicare Advantage

Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép (DSNP)

Danh sách kiểm tra tính hội đủ điều kiện

Làm thế nào quý vị hội đủ điều kiện.

Nếu quý vị có thể trả lời "có" cho bốn câu hỏi dưới đây, quý vị có thể hội đủ điều kiện tham gia Chương Trình Medicare Advantage

1. Quý vị có hội đủ điều kiện được hưởng các quyền lợi Medicaid của tiểu bang không?

  • Quý vị dưới 65 tuổi và hội đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc tình trạng đặc biệt khác.
  • Quý vị ít nhất 65 tuổi và được Trợ Giúp Thêm hoặc hỗ trợ từ tiểu bang của quý vị.

2. Quý vị có Medicare Phần A và B không?

  • Quý vị hội đủ điều kiện tham gia Original Medicare (Phần A và B) nếu:
  • Quý vị ít nhất 65 tuổi, hoặc quý vị dưới 65 tuổi và hội đủ điều kiện trên cơ sở khuyết tật hoặc tình trạng đặc biệt khác.

  • Quý vị là công dân Hoa Kỳ hoặc người cư trú hợp pháp đã sống tại Hoa Kỳ trong ít nhất năm năm liên tục.

3. Quý vị có sống trong khu vực cung cấp dịch vụ của Chương trình không?

  • Nhân viên đại diện của UnitedHealthcare có thể xác nhận quý vị có sống trong khu vực dịch vụ không.

4. Quý vị có đáp ứng các yêu cầu về sức khỏe không?

  • Chương trình 2020 DSNP KHÔNG dành cho những người mắc chứng suy thận giai đoạn cuối, còn được gọi là bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD). 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software