Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Đấu Tranh Chống Gian Lận trong Chăm Sóc Sức Khỏe

Gian lận và lãng phí trong chương trình Medicare sẽ làm tổn thương mọi người. Nếu quý vị nghi ngờ khả năng gian lận, vui lòng báo cáo ngay cho chúng tôi. Sau đây là một vài ví dụ về gian lận:

  • Một người nào đó giả làm người đại diện của Medicare hoặc Cơ Quan An Sinh Xã Hội và hỏi số An Sinh Xã Hội, tài khoản ngân hàng hoặc số thẻ tín dụng, tiền bạc, v.v. của quý vị.
  • Chương trình thuốc theo toa bác sĩ Medicare phân biệt đối xử với quý vị vì độ tuổi, sức khỏe, chủng tộc, tôn giáo hoặc thu nhập.
  • Chương trình thuốc theo toa bác sĩ Medicare khuyến khích quý vị hủy bỏ việc đăng ký tham gia.
  • Một tổ chức đề nghị một khoản tiền mặt hoặc món quà trị giá trên $15 để quý vị đăng ký tham gia chương trình.
  • Một nhà thuốc tính hóa đơn quý vị về những loại thuốc mà quý vị không nhận được, hoặc cung cấp cho quý vị các loại thuốc khác với những loại thuốc mà bác sĩ chỉ định cho quý vị. (Các nhà thuốc có thể cung cấp thuốc gốc thay cho biệt dược, trừ khi bác sĩ kê toa không cho phép thay thế).

Để báo cáo khả năng gian lận, vui lòng gọi điện phòng Dịch Vụ Khách Hàng theo số điện thoại ở mặt sau thẻ ID thành viên của quý vị. Phòng Dịch Vụ Khách Hàng sẽ kết nối quý vị với đường dây nóng chuyên về vấn đề gian lận của chúng tôi. Quý vị có thể báo cáo ẩn danh các trường hợp gian lận và chúng tôi sẽ cố gắng duy trì tính bảo mật của quý vị nếu quý vị muốn. Chúng tôi không thể đảm bảo tình trạng ẩn danh nếu có liên quan đến việc thực thi pháp luật. Chúng tôi duy trì một chính sách không trả thù nghiêm ngặt đối với tất cả các báo cáo có tính thiện ý.

Quý vị cũng có thể gọi trực tiếp cho Medicare theo số 1-877-7SafeRx (1-877-772-3379) hoặc truy cập www.healthintegrity.org để báo cáo trường hợp có khả năng gian lận.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software