Health Plans for Massachusetts

Chúng tôi cung cấp 2 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Massachusetts

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare® Senior Care Options (HMO D-SNP) H2226-001-000

H2226-001-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. The program is for individuals 65+ enrolled in MassHealth Standard.

Bristol, Essex, Hampden, Hampshire, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk, và Worcester.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $0 copay for routine exams, cleanings, fillings, dentures, implants and more.

 • Thẻ Sản phẩm Sức khỏe & Chăm sóc sức khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $600 để mua các vật phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  $0 copay for rides to doctor appointments

Có câu hỏi thắc mắc?    8:00 a.m. to 8:00 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare® Senior Care Options NHC (HMO D-SNP) H2226-003-000

H2226-003-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. The program is for individuals 65+ enrolled in MassHealth Standard.

Bristol, Essex, Hampden, Hampshire, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk, và Worcester.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $0 copay for routine exams, cleanings, fillings, dentures, implants and more.

 • Thẻ Sản phẩm Sức khỏe & Chăm sóc sức khỏe

  Up to $600 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  $0 copay for rides to doctor appointments

Có câu hỏi thắc mắc?    8:00 a.m. to 8:00 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software