UnitedHealthcare® Senior Care Options (HMO D-SNP)

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H2226-001-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* As a UnitedHealthcare Senior Care Options member, you have no out-of-pocket expenses. You will not be responsible for any copayments or coinsurance for drugs or other covered services provided by plan providers. 

Chương trình Health Maintenance Organization (HMO) cung cấp cho quý vị nhiều quyền lợi hơn Original Medicare, tổng phí bảo hiểm của chương trình là $0. Quý vị sẽ vẫn được hưởng toàn bộ quyền lợi Medicaid và có thêm nhiều quyền lợi khác nữa.

Bristol, Essex, Hampden, Hampshire, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk, và Worcester.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

Bảo hiểm nha khoa

$0 copay for routine exams, cleanings, fillings, dentures, implants and more.

Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $600 để mua các vật phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

$0 copay for rides to doctor appointments.

$0 copay for all prescribed medications.

Bảo hiểm bao trả cho các nhu cầu chăm sóc cấp cứu và khẩn cấp trên toàn thế giới với khoản đồng thanh toán $0.

$0 copay for routine eye exam and $200 credits every year for routine eye wear.

Access to participating fitness centers through Silver Sneakers for $0.

Các Quyền Lợi Khác

More benefits than Original Medicare and MassHealth.

Không Cần Giấy Giới Thiệu

Lựa chọn bác sĩ chuyên khoa trong mạng lưới.

UnitedHealthcare® HouseCalls

Get a home visit from a health care practitioner at no cost.

Khám Bệnh Trực Tuyến

Tham vấn với một bác sĩ 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần với khoản đồng thanh toán $0.

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng
$0

Drugs Copays or Coinsurance
$0

Medical Copays, Coinsurance or Deductible
Thăm Khám Tại Văn Phòng
$0

Thăm Khám Nội Trú Tại Bệnh Viện
$0

Out-of-Pocket Maximum
In-network and Out-of-network
$0

Trợ giúp chi phí

UnitedHealthcare® Senior Care Options (HMO D-SNP)

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng dành cho Những Người được nhận Trợ Giúp Thêm từ Medicare để Giúp Thanh Toán Chi Phí Thuốc Kê Toa

Nếu quý vị được nhận trợ giúp thêm từ Medicare để giúp thanh toán các chi phí cho thuốc kê toa trong chương trình Medicare của mình, phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị sẽ thấp hơn so với phí bảo hiểm nếu quý vị không được nhận trợ giúp thêm từ Medicare. Số tiền trợ giúp thêm mà quý vị nhận được sẽ quyết định tổng chi phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị với tư cách là hội viên Chương trình của chúng tôi.

Bảng này sẽ cho quý vị biết phí bảo hiểm chương trình hàng tháng của quý vị nếu quý vị nhận được trợ giúp thêm.

Mức độ trợ giúp thêm của quý vị Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng*
100% $0,00
75% $4,70
50% $9,40
25% $14,10

*Phí này không bao gồm bất kỳ phí bảo hiểm Medicare Phần B nào mà quý vị có thể phải thanh toán.

Nếu quý vị không nhận được trợ giúp thêm, quý vị có thể kiểm tra xem mình có hội đủ điều kiện không bằng cách gọi:

  • 1-800-Medicare, người dùng TTY gọi 1-877-486-2048 (24 giờ/ngày/7 ngày/tuần),
  • Văn Phòng Medicaid Tiểu Bang Của Quý Vị, hoặc
  • Sở An Sinh Xã Hội theo số 1-800-772-1213. Người dùng TTY gọi 1-800-325-0778 từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, Thứ Hai đến Thứ Sáu.

Nhu cầu sức khoẻ không ai giống ai. Các tài liệu này có thể giúp quý vị đảm bảo mình nhận được bảo hiểm phù hợp.

Tài liệu bao gồmThông Báo Thay Đổi Hàng Năm, Chứng Từ Bảo Hiểm, Danh Mục Thuốc, Xếp hạng Sao Chương Trình Medicare, Danh Mục Nhà Cung Cấp, Tóm Tắt các Quyền Lợi, Các tài nguyên khác có thể tải về.

2020 Các Nguồn Tài Nguyên Có Thể Tải Về

For more information on Medicaid-specific benefits or appeals and grievances information, click the link above to review the Evidence of Coverage.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software