Health Plans for Maryland

Chúng tôi cung cấp 3 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Maryland

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4094-001

H4094-001

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4094-001


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1,200 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $500 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 30 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4094-001-000

H4094-001-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Up to $500 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 30 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

HealthChoice


The good health of Maryland's families is a top priority for UnitedHealthcare. UnitedHealthcare works with the State of Maryland to provide high-quality health care coverage to limited-income families, pregnant women, children and adults that are eligible for the program.

Dental services for UnitedHealthcare Community Plan members 21 years of age and older will be available starting January 1, 2018. 

We offer health coverage to beneficiaries of Maryland’s HealthChoice program in all counties of the state.  Enrollment is open year-round. We are currently accepting new enrollees in the following counties: Baltimore City, Anne Arundel, Baltimore, Carroll, Cecil, Charles, Harford, Howard. Montgomery, Prince George’s and St. Mary’s counties.

Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil, Charles, Harford, Howard, Montgomery, Prince George's, và St. Mary's.

Có câu hỏi thắc mắc?    Monday through Friday, 8 a.m. to 7 p.m. ET    1-800-318-8821    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software