Health Plans for Maryland

Chúng tôi cung cấp 2 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Maryland

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4094-001

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H4094-001

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4094-001


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

  • Bảo hiểm nha khoa

    $1,200 đối với các dịch vụ nha khoa.

  • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

    Khoản tín dụng lên đến $500 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

  • Hỗ trợ chuyên chở

    Up to 30 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

HealthChoice

Medicaid


The good health of Maryland's families is a top priority for UnitedHealthcare. UnitedHealthcare works with the State of Maryland to provide high-quality health care coverage to limited-income families, pregnant women, children and adults that are eligible for the program.

Dental services for UnitedHealthcare Community Plan members 21 years of age and older will be available starting January 1, 2018. 

We offer health coverage to beneficiaries of Maryland’s HealthChoice program in all counties of the state.  Enrollment is open year-round. We are currently accepting new enrollees in the following counties: Baltimore City, Anne Arundel, Baltimore, Carroll, Cecil, Charles, Harford, Howard. Montgomery, Prince George’s and St. Mary’s counties.

Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil, Charles, Harford, Howard, Montgomery, Prince George's, and St. Mary's.

Có câu hỏi thắc mắc?    Monday through Friday, 8 a.m. to 7 p.m. ET    1-800-318-8821    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software