Health Plans for Maine

Chúng tôi cung cấp 1 health plan tại Maine

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H0271-006

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H0271-006

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00 (MA) $28,50 (Part D)*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H0271-006


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Androscoggin, Cumberland, Franklin, Kennebec, Knox, Lincoln, Oxford, Sagadahoc, Waldo, and York.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

  • Bảo hiểm nha khoa

    $1,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

  • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

    Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

  • Hỗ trợ chuyên chở

    Up to 48 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software