Health Plans for Missouri

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 5 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Missouri

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0169-002

H0169-002

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. H0169-002


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Andrew, Audrain, Barry, Barton, Bates, Boone, Buchanan, Caldwell, Callaway, Camden, Carroll, Cass, Christian, Clay, Clinton, Cole, Cooper, Crawford, Dade, Dallas, DeKalb, Franklin, Gasconade, Greene, Howard, Iron, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Laclede, Lafayette, Lawrence, Lincoln, Madison, Maries, McDonald, Miller, Moniteau, Monroe, Montgomery, Newton, Osage, Pike, Platte, Polk, Ray, Sainte Genevieve, St. Charles, St. Clair, St. Francois, St. Louis, St. Louis City, Stone, Taney, Vernon, Warren, Washington, Webster, và Wright.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $840 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Quyền Lợi Thể Dục

  Sử dụng các trung tâm thể dục có tham gia chương trình mà không phải trả thêm chi phí.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R3444-011

R3444-011

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $880 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 12 one-way rides every year.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H0169-002-000

H0169-002-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Adair, Andrew, Atchison, Audrain, Barry, Barton, Bates, Benton, Bollinger, Boone, Buchanan, Butler, Caldwell, Callaway, Camden, Carroll, Carter, Cass, Cedar, Chariton, Christian, Clark, Clay, Clinton, Cole, Cooper, Crawford, Dade, Dallas, Daviess, DeKalb, Dent, Douglas, Franklin, Gasconade, Gentry, Greene, Grundy, Harrison, Henry, Hickory, Holt, Howard, Howell, Iron, Jackson, Jasper, Jefferson, Johnson, Knox, Laclede, Lafayette, Lawrence, Lincoln, Linn, Livingston, Macon, Madison, Maries, McDonald, Mercer, Miller, Mississippi, Moniteau, Monroe, Montgomery, Morgan, New Madrid, Newton, Nodaway, Oregon, Osage, Ozark, Pemiscot, Perry, Pettis, Phelps, Pike, Platte, Polk, Pulaski, Putnam, Ralls, Randolph, Ray, Reynolds, Ripley, Sainte Genevieve, Saline, Scott, Shannon, Shelby, St. Charles, St. Clair, St. Francois, St. Louis, St. Louis City, Stoddard, Stone, Sullivan, Taney, Texas, Vernon, Warren, Washington, Wayne, Webster, Worth, và Wright.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Health Products Card™

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,600 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Quyền Lợi Thể Dục

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO D-SNP) R3444-011-000

R3444-011-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Health Products Benefit®

  Up to $600 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo hiểm Thị lực Định kỳ

  Annual routine exam and $200 credit every 2 years for routine eyewear.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan - MO HealthNet Managed Care


UnitedHealthcare Community Plan is a MO HealthNet Managed Care plan. Our health plan is for children, families, pregnant women and adults who meet MO HealthNet income requirements. We also offer support to adults with special health care needs. Các thành viên có thể chọn bác sĩ của riêng mình.

Choose “View Plan Details” to see what our health plan offers.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Have questions?  Monday - Friday. 8 a.m. - 5 p.m. CT   1-866-292-0359    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software