Mississippi Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống
Tiếp Tục Tìm Kiếm Tiểu Bang

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-011

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $620 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Personal Emergency Response System Icon

Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

Kết nối nhanh chóng với nhân viên trực tổng đài được đào tạo trong mọi trường hợp khẩn cấp 24 giờ một ngày mà không phải trả thêm chi phí.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-461-7708 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-263-1164 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-461-7708
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-263-1164 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Benton, Copiah, Desoto, Hancock, Harrison, Hinds, Jackson, Lafayette, Madison, Marshall, Panola, Rankin and Tate.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5008-011

MississippiCAN

You deserve nothing less than top-quality health care. Members of the Mississippi Coordinated Access Network (MississippiCAN) receive great Medicaid benefits and additional services through the UnitedHealthcare Community Plan, including unlimited visits to your Primary Care Provider and Specialists. There is NO COPAY for any service covered by UnitedHealthcare Community Plan. We look forward to helping you get the health care you deserve and need.

 

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Medicines Icon

Thuốc

Get up to five prescriptions filled each month.

Transportation Icon

Vận chuyển

We pay for rides to and from medical visits.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-743-8731 / TTY: 711

Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
8 giờ sáng – 5 giờ tối
Wednesday 8 a.m. – 8 p.m.
First Saturday of each month:
8 giờ sáng – 5 giờ tối
First Sunday of each month:
8 giờ sáng – 5 giờ tối

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-743-8731
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

MS CHIP

Our MS Children's Health Insurance Program (CHIP) is for children up to age 19. You can choose your child’s doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer.

Choose "View Plan" to see what our plan offers your family.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Visits Icon

Thăm khám khỏe mạnh

All preventive checkups, shots, eye and hearing exams are covered.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

We pay for cleanings, checkups and dental work

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-992-9940 / TTY: 711

Monday, Tuesday, Thursday, Friday:
8 giờ sáng – 5 giờ tối
Wednesday: 8 giờ sáng – 8 giờ tối
First Saturday of each month:
8 giờ sáng – 5 giờ tối
First Sunday of each month:
8 giờ sáng – 5 giờ tối

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-992-9940
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software