Health Plans for North Carolina.

At this time, the Medicare Advantage Plans available are for senior citizens and people with special needs and medical conditions who qualify for both Medicaid and Medicare Parts A and B.

Chúng tôi cung cấp 3 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Bắc Carolina

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO SNP) R1548-001

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

R1548-001

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $800 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Chương Trình Bữa Ăn

  Up to 14 meals in 7 days delivered to you with $0 copay.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5253-041

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H5253-041

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Plus your Medicaid benefits stay the same. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Alamance, Buncombe, Caswell, Catawba, Chatham, Cumberland, Davidson, Davie, Durham, Forsyth, Guilford, Henderson, Mecklenburg, Orange, Person, Randolph, Rockingham, Rowan, Stokes, Wake, Wilkes, and Yadkin.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Bảo Hiểm Nhãn Khoa

  Bi-annual exam and $70 credit on glasses or $105 on contacts every 2 years for eyewear.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Kết nối nhanh chóng với nhân viên trực tổng đài được đào tạo trong mọi trường hợp khẩn cấp 24 giờ một ngày mà không phải trả thêm chi phí.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan Medicaid

Medicaid


UnitedHealthcare Community Plan of North Carolina provides Medicaid coverage to children, pregnant women, families and adults. You can choose your own doctor, and get many extras that other plans don’t offer.

Alamance, Alleghany, Ashe, Caswell, Chatham, Davidson, Davie, Durham, Forsyth, Franklin, Granville, Guilford, Johnston, Nash, Orange, Person, Randolph, Rockingham, Stokes, Surry, Vance, Wake, Warren, Watauga, Wilkes, Wilson, and Yadkin.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Use Doctor Lookup tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Thuốc

  Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

 • Vận chuyển

  We pay for rides to and from medical visits.

Có câu hỏi thắc mắc?    Monday - Saturday 7am – 6pm ET  Open All Holidays    1-800-349-1855    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software