Health Plans for Nebraska

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 3 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Nebraska

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0169-003

H0169-003

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

 * Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. H0169-003


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Adams, Buffalo, Burt, Cass, Dodge, Douglas, Gage, Hall, Lancaster, Madison, Otoe, Saline, Sarpy, Saunders, Seward, và Washington.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Up to $560 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Bảo Hiểm Nhãn Khoa

  Annual exam and $200 credit every year for eyewear.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H0169-003-000

H0169-003-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

 * Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Adams, Antelope, Boone, Buffalo, Burt, Butler, Cass, Clay, Colfax, Cuming, Custer, Dakota, Dixon, Dodge, Douglas, Fillmore, Gage, Hall, Hamilton, Howard, Jefferson, Johnson, Kearney, Knox, Lancaster, Madison, Merrick, Nuckolls, Otoe, Pawnee, Pierce, Platte, Polk, Saline, Sarpy, Saunders, Seward, Sherman, Stanton, Thayer, Thurston, Washington, Webster, và York.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Up to $1,200 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2000 towards dental services.

 • Bảo hiểm Thị lực Định kỳ

  Annual routine exam and $300 credit every year for routine eyewear.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health


UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health is for Nebraska children, families, pregnant women and adults who meet income requirements. We also offer extra support to adults with special health care needs or a disability. Members can still choose their own doctor.

Choose "View Plan Details" to see what our UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health offers.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • No Copays

  Quý vị không phải thanh toán chi phí cho các dịch vụ được bao trả.

 • Thăm khám sức khỏe định kỳ

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Có câu hỏi thắc mắc?   Monday - Friday 7 a.m. - 7 p.m. CT, 6 a.m. – 6 p.m. MT 

 1-800-641-1902   TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software