UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP) Các bước ghi danh

Các bước đăng ký dễ dàng.

Cám ơn quý vị đã cân nhắc một trong những chương trình Medicare Advantage của chúng tôi. Để đơn giản hóa quy trình đăng ký, hãy thực hiện theo các bước sau:

1. Chắc chắn rằng chương trình sức khỏe này đáp ứng nhu cầu của quý vị. Ví dụ:

  • Bác sĩ của quý vị có trong hệ thống không?
  • Các loại thuốc mà quý vị cần có được bao trả không?
  • Có bệnh viện nào trong hệ thống gần quý vị không?

Sử dụng Công Cụ Đăng Ký và Tra Cứu và Các Nguồn Tài Nguyên có thể tải về để tìm kiếm câu trả lời cho những vấn đề quan trọng này và những vấn đề quan trọng khác. Hoặc chỉ cần gọi cho chúng tôi.

2. Tập hợp một vài giấy tờ cần thiết để ghi danh:

  • Danh sách thuốc theo toa của quý vị.
  • Số An Sinh Xã Hội của quý vị.
  • Thẻ Medicare của quý vị, nếu có:

Medicare

  • Thẻ Medicaid tiểu bang của quý vị, nếu có:

 

3. Xin gọi đến số điện thoại miễn phí hiện kế bên Chương Trình Medicare Advantage quý vị muốn. Hãy cho chúng tôi biết nếu quý vị muốn:

  • Đăng ký qua điện thoại. Nhân viên đại diện có thể giải đáp mọi câu hỏi của quý vị và giúp quý vị đăng ký qua điện thoại.
  • Đến đại lý tại địa phương để tìm giải đáp cho mọi câu hỏi của quý vị và để đăng ký.

Ghi danh

Ghi danh trực tuyến hôm nay.

Nếu quý vị biết mình hội đủ điều kiện tham gia chương trình này, quý vị có thể ghi danh ngay. Xin hãy chuẩn bị sẵn ID Medicaid của tiểu bang quý vị.

Ghi Danh Vào Chương Trình

Ghi danh qua điện thoại

Từ 8:00 sáng đến 8:00 chiều giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần.

1-844-812-5967
TTY: 711

Ghi danh qua thư

Đơn đề nghị

Ghi danh đăng ký

Nhận Hướng Dẫn về Chương Trình Kép của Quý Vị

Câu hỏi

Hỏi chúng tôi bất cứ điều gì.

Hãy gọi để tìm hiểu thêm về UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP).

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

1-844-812-5967
TTY: 711

Đã là hội viên?

Call any day, 8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week

1-866-393-0208

TTY: 711

You have access to our member-only website. Print ID cards, chat with a nurse online, and more.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software