2021 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) Lookup Tools

Tìm Nhà Cung Cấp

Tra cứu danh bạ bác sĩ trong mạng lưới của chúng tôi và nhiều hơn nữa bao gồm: chuyên gia, bác sĩ, phòng thí nghiệm và trung tâm chụp X-quang.    

*Hãy nhớ rằng, bác sĩ chính của quý vị đưa ra tất cả các giới thiệu đến nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác cho quý vị.

Tìm kiếm Nhà Cung Cấp    

Danh Bạ các Nhà Cung Cấp

Clark, Washoe Counties

Tìm Thuốc

Lựa chọn tìm kiếm này chỉ dành cho người sử dụng máy tính để bàn. Lưu ý rằng quý vị có thể tải về danh sách thuốc được bao trả dưới đây.

Tìm kiếm các loại thuốc được UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) bao trả

Tải về Danh mục thuốc

Kháng Cáo Quyết Định Bao Trả

Nếu chúng tôi đưa ra quyết định bao trả và quý vị không hài lòng với quyết định này, quý vị có thể "kháng cáo" quyết định đó. Kháng cáo là cách chính thức để yêu cầu chúng tôi xem xét và thay đổi quyết định bao trả chúng tôi đã đưa ra.

Nhấp vào đây để gửi email cùng với yêu cầu kháng cáo của quý vị.

Nhấp ở đây để tìm và tải về Chứng Thực Bảo Hiểm cho chương trình này và xem lại phần khiếu nại và kháng cáo.

Hoặc quý vị có thể tải về Mẫu Đơn Yêu Cầu Xác Định Bảo Hiểm Thuốc của chúng tôi, điền thông tin và gửi cho chúng tôi.

Mẫu Hoàn Trả Hội Viên Trực Tiếp Cho Nhà Thuốc

Tải về Mẫu Yêu Cầu Hoàn Trả Toa Thuốc Bác Sĩ MAPD từ OptumRx.

Quy Trình Chuyển Tiếp Thuốc Kê Toa

Những việc cần làm nếu thuốc kê toa hiện tại của quý vị không có trong danh mục thuốc hoặc bị giới hạn trong danh mục thuốc.

Thành viên mới

Là một hội viên mới của chương trình UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP), được bảo hiểm qua UnitedHealthcare, hiện quý vị có thể đang dùng thuốc không có trong danh mục thuốc UnitedHealthcare® (danh sách thuốc), hoặc có trong danh mục thuốc nhưng khả năng có thuốc của quý vị bị hạn chế.

Trong những trường hợp như vậy, trước tiên hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị về những loại thuốc thay thế thích hợp có trong danh mục thuốc. Nếu không thể tìm thấy các loại thuốc thay thế thích hợp, quý vị hoặc bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ danh mục thuốc. Nếu trường hợp ngoại lệ được chấp thuận, quý vị sẽ có thể nhận được thuốc trong một thời hạn nhất định. Trong khi quý vị và bác sĩ của mình xác định phương thức hành động, quý vị có thể hội đủ điều kiện nhận được thuốc chuyển tiếp với liều dùng ban đầu là 31 ngày (trừ khi toa thuốc của quý vị chỉ định trong một vài ngày ít hơn) vào bất kỳ lúc nào trong 90 ngày đầu tiên khi quý vị là thành viên của chương trình.

Đối với mỗi loại thuốc không có trong danh mục hoặc nếu khả năng nhận thuốc của quý vị bị hạn chế, UnitedHealthcare sẽ bao trả lượng thuốc với liều dùng 31 ngày (trừ khi toa thuốc của quý vị chỉ định trong một vài ngày ít hơn) khi quý vị đến một nhà thuốc trong mạng lưới. Nếu toa thuốc chỉ định ít hơn 31 ngày, quý vị được phép mua nhiều lần để có đủ tổng cộng 31 ngày thuốc. Sau liều dùng 31 ngày đầu tiên thuốc chuyển tiếp, những loại thuốc này có thể không tiếp tục được bao trả. Hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị về những loại thuốc thay thế thích hợp. Nếu không có thuốc nào trong danh mục, quý vị hoặc bác sĩ của quý vị có thể đề nghị trường hợp ngoại lệ danh mục thuốc.

Nếu quý vị cư trú trong một cơ sở chăm sóc lâu dài, UnitedHealthcare sẽ bao trả liều thuốc chuyển tiếp 31 ngày tạm thời (trừ khi toa thuốc của quý vị chỉ định ít ngày hơn). UnitedHealthcare sẽ bao trả các đợt mua thêm thuốc trong vòng 90 ngày đầu tiên đối với các thành viên chương trình đến liều dùng 93 ngày. Nếu quý vị cần một loại thuốc không có trong danh mục hoặc khả năng nhận thuốc của quý vị bị giới hạn, nhưng quý vị đã hết 90 ngày đầu tiên là thành viên chương trình, thì chương trình chuyển tiếp sẽ bao trả nguồn tiếp liệu thuốc khẩn cấp đó với liều dùng 31 ngày (trừ khi toa thuốc của quý vị chỉ định ít ngày hơn) trong khi quý vị tiếp tục đề nghị trường hợp ngoại lệ danh mục thuốc.

Quý vị có thể gặp phải những sự chuyển đổi ngoài ý muốn sau 90 ngày đầu tiên đăng ký chương trình chẳng hạn như việc cho ra viện hoặc mức độ thay đổi chăm sóc (như: thay đổi một cơ sở chăm sóc dài hạn hoặc trong tuần trước hoặc sau một thời gian dài chăm sóc, kết thúc thời gian ở tại các cơ sở điều dưỡng lành nghề và quay trở lại phạm vi bảo hiểm Medicare Part D hoặc khi đưa ra các dịch vụ chăm sóc viện chăm sóc đặc biệt). Nếu quý vị được kê toa một loại thuốc mà không có trong công thức hoặc quý vị gặp hạn chế về khả năng có được loại thuốc của mình, quý vị cần sử dụng quy trình ngoại lệ của chương trình. Quý vị có thể yêu cầu nguồn tiếp liệu khẩn cấp một lần đến 31 ngày để quý vị có thời gian thảo luận với bác sĩ của mình về phương án điều trị thay thế hoặc thực hiện quy trình trường hợp ngoại lệ danh mục thuốc.

Thành viên liên tục

Là một thành viên liên tục của chương trình, quý vị nhận được Thông Báo Thay Đổi Thường Niên (ANOC). Quý vị có thể thấy rằng một loại thuốc trong danh mục mà quý vị hiện đang uống hoặc không có trong danh mục thuốc của năm sau hoặc phần chia sẻ chi phí hoặc bao trả thuốc đó bị giới hạn trong năm sau.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách chuyển tiếp này hoặc cần trợ giúp về trường hợp ngoại lệ danh mục, nhân viên đại diện UnitedHealthcare có thể giúp quý vị.

Những Thông Tin Liên Quan

Có thể tìm thấy Mẫu Yêu Cầu Xác Định Bảo Hiểm trong phần Kháng Cáo Quyết Định Bao Trả trên trang này.

Chương Trình Quản Lý Liệu Pháp Dược Phẩm

Chương trình Quản lý Liệu pháp Dùng thuốc của UnitedHealthcare được phát triển bởi một nhóm dược sĩ và bác sĩ nhằm giúp các hội viên hội đủ điều kiện tận dụng tốt hơn phạm vi bảo hiểm của mình và nâng cao hiểu biết cũng như việc sử dụng thuốc của họ. Chương trình này cũng giúp bảo vệ hội viên trước những rủi ro tiềm ẩn do tác dụng phụ của thuốc và trước những cách kết hợp thuốc tiềm ẩn khả năng gây hại.

Chương trình này không phải là một quyền lợi của chương trình và hiện miễn phí cho quý vị. Quý vị sẽ được tự động ghi danh vào Chương Trình Quản Lý Điều Trị Bằng Thuốc nếu quý vị:

  • uống trên tám (8) loại thuốc Part D mãn tính, và
  • có từ ba (3) tình trạng bệnh lý mạn tính lâu dài trở lên, và
  • có thể chi nhiều hơn $4,376 một năm cho các loại thuốc Phần D được bao trả

Sau đây là danh sách các tình trạng bệnh lý mà có thể giúp quý vị hội đủ điều kiện tham gia chương trình Quản Lý Liệu Pháp Dược Phẩm. Quý vị cần phải có trên ba tình trạng bệnh lý sau đây để hội đủ điều kiện tham gia chương trình này.

  • Tăng lipid máu – Cholesterol cao
  • Suy tim mạn tính – Suy tim
  • Bệnh Đái Tháo Đường
  • Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính
  • Loãng xương

Chương trình Quản Lý Liệu Pháp Dược Phẩm của UnitedHealthcare có dịch vụ Đánh Giá Dược Phẩm Toàn Diện (CMR) qua điện thoại dành cho tất cả các thành viên hội đủ điều kiện. Một dược sỹ sẽ xem xét tiền sử dùng thuốc của hội viên, bao gồm thuốc theo toa và thuốc không theo toa, đồng thời xác định bất kỳ vấn đề nào. Sau khi hoàn thành việc xem xét thuốc, hội viên được gửi một Kế hoạch Hành động Dùng thuốc qua đường bưu điện, trong đó có tổng hợp mọi vấn đề lo ngại về mặt lâm sàng đã xác định được cùng một Danh sách Dùng thuốc Cá nhân theo tiền sử dùng thuốc của họ. Ngoài ra, chương trình cũng liên hệ với bác sĩ của hội viên và cung cấp thông tin này cho bác sĩ.

Để giúp quý vị theo dõi các loại thuốc của mình, quý vị cũng có thể tải về một Danh sách thuốc cá nhân còn trắng để sử dụng cho bản thân.

Các thành viên cũng có thể nhận được những thông tin hữu ích qua đường bưu điện. Có thể bao gồm những thông tin khác về các loại dược phẩm của họ và những đề xuất từ các dược sĩ của chúng tôi về cách tận dụng dược phẩm của quý vị và những lợi ích. Thông tin này có thể hữu ích khi trao đổi với bác sĩ của quý vị hoặc dược sĩ.

Để biết thêm thông tin về chương trình Quản Lý Liệu Pháp Dược Phẩm của UnitedHealthcare, vui lòng trao đổi với nhân viên đại diện UnitedHealthcare (số điện thoại có ở mặt sau thẻ ID thành viên chương trình của quý vị).

Vui lòng lưu ý rằng những chương trình này có thể giới hạn những tiêu chuẩn hội đủ và không được xem là một quyền lợi.

Tìm Nha Sĩ

Để tìm kiếm người chăm sóc nha khoa, nhấn vào liên kết bên dưới rồi sau đó nhấn vào "Dentist Locator” (Tìm Nha Sĩ), rồi chọn tên của chương trình sức khỏe của mình.

Dò tìm một Nha Sĩ

Tìm kiếm Nhà thuốc trong mạng lưới

Tìm một Nhà Thuốc

Quý vị cũng có thể vào OptumRx để đặt hàng và quản lý trực tuyến thuốc theo toa bác sĩ của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software