Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

New York Health Plans

Quý vị đang tìm kiếm bảo hiểm y tế chi phí thấp hoặc miễn phí? Chúng tôi cung cấp các chương trình Medicaid. Chúng tôi cũng cung cấp các chương trình bảo hiểm y tế kép cho những người có cả Medicaid lẫn Medicare.

For general information about the plans in your state, visit New York's homepage.

Unitedhealthcare tiếp tục hợp tác với các sở y tế công địa phương và tiểu bang, tuân theo tất cả các hướng dẫn và phác đồ do Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), các sở y tế công địa phương và tiểu bang cung cấp phù hợp với các hội viên của chúng tôi. Vui lòng xem Thông tin về vi-rút Corona (COVID-19) của Unitedhealthcare. Để tìm hiểu thêm, hãy truy cập CDC.gov

COVID-19 NY State PPE Fee Guidance

The New York State Department of Financial Services (DFS) recently issued guidance stating that care providers should not charge members additional fees for items such as personal protective equipment (PPE). DFS expects New York care providers to refund any of these charges paid by the member that were more than the member’s financial responsibility on a claim. If you have questions, you may contact your provider or call the number on the back of your card for assistance with filing a complaint.

9 results for New York

Lọc Chương trình

Lọc theo Loại Chương trình

Xóa tất cả bộ lọc

UnitedHealthcare Dual Complete® Plan 1 - EVC (HMO D-SNP) UnitedHealthcare Dual Complete® Plan 1 - EVC (HMO D-SNP)

H3387-014-001

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm y tế kép dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare Phần A & B (Original Medicare).

Đây là một chương trình Health Maintenance Organization (HMO). Với chương trình HMO, quý vị phải sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới để được chăm sóc và nhận dịch vụ y tế. 

Các Quyền Lợi & Tính Năng

Để xem Quyền lợi & Tính năng, chọn quận của quý vị.

 • Thuốc không cần kê toa + Thực phẩm Lành mạnh

  $150 một tháng đối với thẻ trả trước để mua các loại thuốc không cần kê toa và hàng tạp hóa được bao trả tại cửa hàng hoặc trực tuyến

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  Khoản đồng thanh toán $0 cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà

 • Bảo hiểm nha khoa

  Lên đến $1000 đối với các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

Để biết chi tiết về chương trình và ghi danh trực tuyến, chọn quận của quý vị

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. EST, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Plan 1 - EVC (HMO D-SNP) UnitedHealthcare Dual Complete® Plan 1 - EVC (HMO D-SNP)

H3387-014-002

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm y tế kép dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare Phần A & B (Original Medicare).

Đây là một chương trình Health Maintenance Organization (HMO). Với chương trình HMO, quý vị phải sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới để được chăm sóc và nhận dịch vụ y tế. 

Các Quyền Lợi & Tính Năng

Để xem Quyền lợi & Tính năng, chọn quận của quý vị.

 • Thuốc không cần kê toa + Thực phẩm Lành mạnh

  $150 một tháng đối với thẻ trả trước để mua các loại thuốc không cần kê toa và hàng tạp hóa được bao trả tại cửa hàng hoặc trực tuyến

 • Bảo hiểm nha khoa

  Lên đến $1000 đối với các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Chăm sóc thị giác định kỳ

  $0 copay for 1 routine eye exam and $200 allowance for eyewear

Để biết chi tiết về chương trình và ghi danh trực tuyến, chọn quận của quý vị

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. EST, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Plan 2 - EVC (HMO D-SNP) UnitedHealthcare Dual Complete® Plan 2 - EVC (HMO D-SNP)

H3387-015-001

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm y tế kép dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare Phần A & B (Original Medicare).

Đây là một chương trình Health Maintenance Organization (HMO). Với chương trình HMO, quý vị phải sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới để được chăm sóc và nhận dịch vụ y tế. 

Các Quyền Lợi & Tính Năng

Để xem Quyền lợi & Tính năng, chọn quận của quý vị.

 • Thuốc không cần kê toa + Thực phẩm Lành mạnh

  $50 một tháng đối với thẻ trả trước để mua các loại thuốc không cần kê toa và hàng tạp hóa được bao trả tại cửa hàng hoặc trực tuyến

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  Khoản đồng thanh toán $0 cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà

 • Bảo hiểm nha khoa

  Lên đến $1000 cho dịch vụ nha khoa được bao trả, ví dụ như số lần thăm khám nhất định, vệ sinh và trám răng

Để biết chi tiết về chương trình và ghi danh trực tuyến, chọn quận của quý vị

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. EST, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Plan 2 - EVC (HMO D-SNP) UnitedHealthcare Dual Complete® Plan 2 - EVC (HMO D-SNP)

H3387-015-002

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm y tế kép dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare Phần A & B (Original Medicare).

Đây là một chương trình Health Maintenance Organization (HMO). Với chương trình HMO, quý vị phải sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới để được chăm sóc và nhận dịch vụ y tế. 

Các Quyền Lợi & Tính Năng

Để xem Quyền lợi & Tính năng, chọn quận của quý vị.

 • Bảo hiểm nha khoa

  Lên đến $1000 cho dịch vụ nha khoa được bao trả, ví dụ như số lần thăm khám nhất định, vệ sinh và trám răng

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  Khoản đồng thanh toán $0 cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà

 • Thuốc không cần kê toa + Thực phẩm Lành mạnh

  $50 một tháng đối với thẻ trả trước để mua các loại thuốc không cần kê toa và hàng tạp hóa được bao trả tại cửa hàng hoặc trực tuyến

Để biết chi tiết về chương trình và ghi danh trực tuyến, chọn quận của quý vị

Have questions?    8 a.m. – 8 p.m. EST, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare


The New York State Medicaid Managed Care Plan is offered through UnitedHealthcare Community Plan. It’s for New York State residents who meet the income or disability requirements.

Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Dutchess, Erie, Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Greene, Herkimer, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Schenectady, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester, Wyoming, và Yates.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng công cụ Tìm kiếm Bác sĩ để xem bác sĩ của quý vị có trong mạng lưới của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thuốc

  Thuốc theo toa bác sĩ được bao trả với một khoản đồng thanh toán nhỏ.

 • Chăm sóc răng miệng

  Bao gồm dịch vụ làm vệ sinh, kiểm tra và khám răng miệng.

Have questions?    Monday – Friday 8 a.m. – 6 p.m. EST    1-888-617-8979    TTY 711

 

UnitedHealthcare Dual Advantage


NY Medicaid Advantage (UnitedHealthcare Dual Advantage) offers an excellent opportunity for people who are eligible for Medicaid and Medicare to enroll in UnitedHealthcare for most of their Medicare and Medicaid benefits - plus great additional benefits like no monthly premium and free transportation to medical appointments.

To find out if UnitedHealthcare Community Plan is offered in your county, please call 1-888-565-8170.

New York State sponsored health insurance programs.

For more information on Medicaid and Child Health Plus call New York Health Options at 1-855-693-6765.

For more information on Medicaid Managed Care, call New York Medicaid Choice at 1-800-505-5678.

Albany, Bronx, Broome, Chautauqua, Dutchess, Erie, Jefferson, Kings, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Orange, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Tioga, Ulster, và Westchester.

Have questions?    8 a.m. to 8 p.m. EST, 7 days a week    1-888-565-8170    TTY 711

UnitedHealthcare Wellness4Me


The Wellness4me Plan is offered through UnitedHealthcare Community Plan. Wellness4Me is a Health and Recovery Plan, or HARP, approved by New York State. HARPs are a new kind of plan that provide Medicaid members with their health care, plus care for behavioral health, including Serious Mental Illness and Substance Use Disorders.

This plan is for New York residents age 21 and who qualify for Medicaid coverage.

Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Dutchess, Erie, Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Greene, Herkimer, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Schenectady, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester, Wyoming, và Yates.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng công cụ Tìm kiếm Bác sĩ để xem bác sĩ của quý vị có trong mạng lưới của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thăm khám sức khỏe định kỳ

  Regular checkups, eye and hearing exams plus care coordination and more.

 • Chăm sóc răng miệng

  We pay for cleanings, checkups and dental work with no referrals.

Have questions?    24 hours a day, 7 days a week    1-888-617-8979    TTY 711

Child Health Plus


The New York State Child Health Plus program from UnitedHealthcare Community Plan is for children up to age 19. Members must be residents of New York and are not eligible for Medicaid or enrolled in or access to NYSHIP benefits. You can choose your child’s doctor. And your child gets many services to stay healthy.

Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Dutchess, Erie, Essex, Fulton, Genesee, Herkimer, Jefferson, Kings, Lewis, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, và Westchester.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng công cụ Tìm kiếm Bác sĩ để xem bác sĩ của quý vị có trong mạng lưới của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Well Child Visits

  Preventive checkups and shots, plus eye and hearing exams.

 • Chăm sóc răng miệng

  Bao gồm dịch vụ làm vệ sinh, kiểm tra và khám răng miệng.

Have questions?    8 a.m. – 6 p.m. Monday – Friday    1-888-617-8979    TTY 711

Essential Plan


The Essential Plan is offered through UnitedHealthcare Community Plan. It's for lower income individuals in New York who meet the income or citizenship status requirements.

Starting June 1, 2021, there will be no monthly premium for Essential Plan coverage and all Essential Plan enrollees will have dental and vision benefits with no premium or cost sharing for covered services.

Albany, Bronx, Broome, Cayuga, Chautauqua, Chemung, Chenango, Clinton, Columbia, Dutchess, Erie, Essex, Franklin, Fulton, Genesee, Greene, Jefferson, Kings, Lewis, Livingston, Madison, Monroe, Nassau, New York, Niagara, Oneida, Onondaga, Ontario, Orange, Orleans, Oswego, Queens, Rensselaer, Richmond, Rockland, Saratoga, Schenectady, Seneca, St. Lawrence, Suffolk, Tioga, Ulster, Warren, Wayne, Westchester, Wyoming, và Yates.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng công cụ Tìm kiếm Bác sĩ để xem bác sĩ của quý vị có trong mạng lưới của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thuốc

  Thuốc theo toa bác sĩ được bao trả với một khoản đồng thanh toán nhỏ.

 • Dental/Vision Care*

  Nhìn rõ ràng hơn với dịch vụ khám mắt và kính mắt định kỳ, nếu cần. We also cover cleanings, checkups and dental work.

Have questions?    Monday – Friday 8 a.m. – 6 p.m. EST    1-888-617-8979    TTY 711

 

To learn more about applying for health insurance, including Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan, and Qualified Health Plans through NY State of Health, The Official Health Plan Marketplace, visit www.nystateofhealth.ny.gov or call 1-855-355-5777.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software