Health Plans for Ohio

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 7 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Ohio

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare® Dual Complete (HMO SNP) H5253-059

H5253-059

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

 

Butler, Clark, Cuyahoga, Franklin, Greene, Hamilton, Madison, Mahoning, Montgomery, Stark, Summit, Trumbull, và Warren.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,000 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

  $0 copay for up to 10 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Có câu hỏi thắc mắc?  8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần 1-844-812-5967 TTY 711

2019 UnitedHealthcare® Dual Complete (HMO-POS SNP) H5322-028

H5322-028

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. H5322-028


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Adams, Allen, Ashland, Ashtabula, Auglaize, Brown, Carroll, Champaign, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Fulton, Gallia, Geauga, Guernsey, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Washington, Wayne, Williams, Wood, và Wyandot.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,000 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

  $0 copay for up to 10 visits per year for pain relief due to things that affect muscles, nerves and bones.

Có câu hỏi thắc mắc?  8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần 1-844-812-5967 TTY 711

2020 UnitedHealthcare® Dual Complete (HMO D-SNP) H5253-059-000

H5253-059-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

 

Butler, Clark, Cuyahoga, Franklin, Greene, Hamilton, Madison, Mahoning, Montgomery, Stark, Summit, Trumbull, và Warren.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Health Products Card™

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,400 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?  8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần 1-844-812-5967 TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO D-SNP) H8125-002-000

H8125-002-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Adams, Allen, Ashland, Ashtabula, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Carroll, Champaign, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Fulton, Gallia, Geauga, Guernsey, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Seneca, Shelby, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Washington, Wayne, Williams, Wood, và Wyandot.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Health Products Card™

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,200 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare® Dual Complete (HMO-POS D-SNP) H5322-028-000

H5322-028-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Adams, Allen, Ashland, Ashtabula, Athens, Auglaize, Belmont, Brown, Carroll, Champaign, Clermont, Clinton, Columbiana, Coshocton, Crawford, Darke, Defiance, Delaware, Erie, Fairfield, Fayette, Fulton, Gallia, Geauga, Guernsey, Hancock, Hardin, Harrison, Henry, Highland, Hocking, Holmes, Huron, Jackson, Jefferson, Knox, Lake, Lawrence, Licking, Logan, Lorain, Lucas, Marion, Medina, Meigs, Mercer, Miami, Monroe, Morgan, Morrow, Muskingum, Noble, Ottawa, Paulding, Perry, Pickaway, Pike, Portage, Preble, Putnam, Richland, Ross, Sandusky, Scioto, Seneca, Shelby, Tuscarawas, Union, Van Wert, Vinton, Washington, Wayne, Williams, Wood, và Wyandot.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Health Products Card™

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,100 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?  8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần 1-844-812-5967 TTY 711

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare


Our Ohio Medicaid plan covers eligible families, pregnant women of any age, infants, children and adults. The plan also offers extra support and care to adults and children with a disability, long-term illness or special health care needs.

Members must choose a primary care doctor from our network. Plus get access to a 24/7 nurse advice hotline, health education materials and extras that other plans don't offer.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Vận chuyển

  We cover rides to medical visits and other related services.

 • Chăm sóc răng miệng

  We pay for cleanings, checkups and dental work.

Có câu hỏi thắc mắc?    7 a.m. to 7 p.m. Monday through Friday    1-800-895-2017    TTY 711

UnitedHealthcare Connected® for MyCare Ohio H2531-001-000

H2531-001


Our UnitedHealthcare®Connected® for MyCare Ohio is for adults 18 and over who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. The plan also offers extra support and care to adults and children with a disability, long-term illness or special health care needs.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Columbiana, Cuyahoga, Geauga, Lake, Lorain, Mahoning, Medina, Portage, Stark, Summit, Trumbull, và Wayne.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Quản Lý Chăm Sóc

  Someone to get members the services to manage their health needs.

 • Thuốc

  Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

Có câu hỏi thắc mắc?

Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:30 sáng – 5:30 chiều
Wednesday: 7:30 a.m. – 8 p.m.
First Saturday of each month: 8 giờ sáng – 5 giờ tối
First Sunday of each month: 8 giờ sáng – 5 giờ tối

1-877-542-9236 TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software