Health Plans for Oklahoma

Chúng tôi cung cấp 3 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Oklahoma

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-031

H5322-031

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, McClain, Muskogee, Oklahoma, Osage, Pottawatomie, Seminole, Sequoyah, Tulsa, và Wagoner.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $400 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Kết nối nhanh chóng với nhân viên trực tổng đài được đào tạo trong mọi trường hợp khẩn cấp 24 giờ một ngày mà không phải trả thêm chi phí.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO D-SNP) H8125-003-000

H8125-003-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, Mayes, McClain, Muskogee, Oklahoma, Okmulgee, Osage, Pottawatomie, Rogers, Seminole, Sequoyah, Tulsa, và Wagoner.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Sản phẩm Sức khỏe & Chăm sóc sức khỏe

  Up to $600 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO D-SNP) H5322-031-000

H5322-031-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, Mayes, McClain, Muskogee, Oklahoma, Okmulgee, Osage, Pottawatomie, Rogers, Seminole, Sequoyah, Tulsa, và Wagoner.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Sản phẩm Sức khỏe & Chăm sóc sức khỏe

  Up to $600 loaded onto your card to buy health-related items you may need.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software