Health Plans for Oklahoma

Chúng tôi cung cấp 1 health plan tại Oklahoma

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-031

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H5322-031

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Adair, Canadian, Cherokee, Cleveland, Craig, Creek, Delaware, Grady, Kingfisher, Lincoln, Logan, McClain, Muskogee, Oklahoma, Osage, Pottawatomie, Seminole, Sequoyah, Tulsa, and Wagoner.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

  • Bảo hiểm nha khoa

    $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

  • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

    Khoản tín dụng lên đến $400 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

  • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

    Kết nối nhanh chóng với nhân viên trực tổng đài được đào tạo trong mọi trường hợp khẩn cấp 24 giờ một ngày mà không phải trả thêm chi phí.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software