Pennsylvania Health Plans

Chúng tôi cung cấp 4 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Pennsylvania

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® - PA (HMO SNP) H3113-009

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H3113-009

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3113-009


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Crawford, Cumberland, Dauphin, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Greene, Huntingdon, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Monroe, Northampton, Perry, Philadelphia, Snyder, Somerset, Susquehanna, Venango, Warren, Washington, Westmoreland, Wyoming, and York.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $760 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • OTC Network Card

  Up to $400 in credits to buy health-related items you may need.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP) H3113-012

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H3113-012

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3113-012


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Crawford, Cumberland, Dauphin, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Greene, Huntingdon, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Monroe, Northampton, Perry, Philadelphia, Snyder, Somerset, Susquehanna, Venango, Warren, Washington, Westmoreland, Wyoming, and York.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $760 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • OTC Network Card

  Up to $400 in credits to buy health-related items you may need.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan for Families

Medicaid


UnitedHealthcare Community Plan offers coverage to beneficiaries of Pennsylvania's Medical Assistance (Medicaid) program.

Medical Assistance recipients can call Pennsylvania Enrollment Services toll free at 1-800-440-3989 (TTY 1-800-618-4225) Monday – Friday 8 a.m. to 6 p.m. and Saturday 8 a.m. to 12 p.m. in finding other options. This will NOT affect any of our CHIP or Medicare members.

Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Chester, Cumberland, Dauphin, Delaware, Fayette, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Somerset, Washington, Westmoreland, and York.

Có câu hỏi thắc mắc?     1-800-414-9025    TTY 711

 

UnitedHealthcare Community Plan for Kids

Medicaid


CHIP, brought to you by UnitedHealthcare Community Plan, is short for the Children's Health Insurance Program. The CHIP program provides health insurance to uninsured children and teens.

Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Columbia, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Monroe, Montgomery, Montour, Northampton, Perry, Philadelphia, Pike, Schuylkill, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Venango, Warren, Washington, Westmoreland, Wyoming, and York.

Có câu hỏi thắc mắc?     1-800-414-9025   TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software