Pennsylvania Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang

UnitedHealthcare Dual Complete® - PA (HMO SNP)
H3113-009

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Icon

Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

Khoản tín dụng lên đến $760 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.
OTC Network Card Icon

OTC Network Card

Up to $400 in credits to buy health-related items you may need.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-813-7787 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 days a week.

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-290-4009 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-813-7787
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-290-4009 / TTY: 711

Ghi Danh Vào Chương Trình

Bây giờ quý vị có thể ghi danh trực tuyến vào chương trình này.

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Crawford, Cumberland, Dauphin, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Greene, Huntingdon, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Monroe, Northampton, Perry, Philadelphia, Snyder, Somerset, Susquehanna, Venango, Warren, Washington, Westmoreland, Wyoming and York.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3113-009

UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP)
H3113-012

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Icon

Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

Khoản tín dụng lên đến $760 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.
OTC Network Card Icon

OTC Network Card

Up to $400 in credits to buy health-related items you may need.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-813-7787 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-290-4009 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-813-7787
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-290-4009 / TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Crawford, Cumberland, Dauphin, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Greene, Huntingdon, Jefferson, Juniata, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Monroe, Northampton, Perry, Philadelphia, Snyder, Somerset, Susquehanna, Venango, Warren, Washington, Westmoreland, Wyoming and York.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3113-012

UnitedHealthcare Community Plan for Families

UnitedHealthcare Community Plan offers coverage to beneficiaries of Pennsylvania's Medical Assistance (Medicaid) program.

Medical Assistance recipients can call Pennsylvania Enrollment Services toll free at 1-800-440-3989 (TTY 1-800-618-4225) Monday – Friday 8 a.m. to 6 p.m. and Saturday 8 a.m. to 12 p.m. in finding other options. This will NOT affect any of our CHIP or Medicare members.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-414-9025 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-414-9025
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bucks, Butler, Cambria, Chester, Cumberland, Dauphin, Delaware, Fayette, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Montgomery, Northampton, Perry, Philadelphia, Somerset, Washington, Westmoreland and York.

UnitedHealthcare Community Plan for Kids

CHIP, brought to you by UnitedHealthcare Community Plan, is short for the Children's Health Insurance Program. The CHIP program provides health insurance to uninsured children and teens.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-414-9025 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-414-9025
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Allegheny, Armstrong, Beaver, Bedford, Berks, Blair, Bradford, Bucks, Butler, Cambria, Carbon, Chester, Clarion, Columbia, Crawford, Cumberland, Dauphin, Delaware, Erie, Fayette, Forest, Franklin, Fulton, Greene, Huntingdon, Indiana, Jefferson, Lackawanna, Lancaster, Lawrence, Lebanon, Lehigh, Luzerne, Mercer, Monroe, Montgomery, Montour, Northampton, Perry, Philadelphia, Pike, Schuylkill, Somerset, Sullivan, Susquehanna, Venango, Warren, Washington, Westmoreland, Wyoming and York.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software