Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Công cụ Tìm kiếm Chương trình

  1. Địa điểm & Tuổi

  2. Medicare & Medicaid

  3. Kết quả của quý vị

Hãy tìm một chương trình

Xem những chương trình nào có thể có sẵn cho quý vị bằng vài bước đơn giản

Hủy

Mã ZIP của quý vị là gì?

Nhập mã ZIP gồm 5 chữ số
Vui lòng nhập Mã Zip hợp lệ.

Rất tiếc, hiện tại chúng tôi không cung cấp Medicaid hoặc các chương trình sức khỏe kép trong khu vực của quý vị.

Nếu quý vị đang tìm kiếm các chương trình UnitedHealthcare Medicare, hãy truy cập uhc.com/medicare  để xem các chương trình bổ sung tại khu vực của quý vị.

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Vui lòng chọn hạt của quý vị.

Quý vị có từ 65 tuổi trở lên không?

Quý vị hiện có đang ghi danh hay đủ điều kiện nhận quyền lợi {{stateName.trim()}} Medicaid không?

Quý vị có nhận hoặc đủ điều kiện cho trợ giúp thêm từ tiểu bang không?

Quý vị có đủ điều kiện tham gia Medicare do đang nhận phúc lợi An Sinh Xã Hội Dành Cho Người Khuyết Tật hay một số phúc lợi từ Ủy Ban Hưu Trí Ngành Hỏa Xa không?

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình sức khỏe đủ điều kiện kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid.

Tuy nhiên, quý vị có thể đủ điều kiện để nhận một chương trình Medicare. Xem chương trình UnitedHealthcare Medicare AdvantageExternal link

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình sức khỏe đủ điều kiện kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid.

Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare từ UnitedHealthcare. Xem các chương trình MedicareExternal link

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình sức khỏe đủ điều kiện kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid.

Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare từ UnitedHealthcare. Xem các chương trình MedicareExternal link

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình sức khỏe đủ điều kiện kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid.

Tuy nhiên, quý vị có thể đủ điều kiện nhận chương trình ACA (Affordable Care Act, Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Lý) từ UnitedHealthcare. Truy cập UHCExchange.com (Mở trong một tab mới)

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Để tìm hiểu thêm về các chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicare và Medicaid, hãy truy cập Trung tâm Tài nguyên của chúng tôi.

Quý vị đang tìm kiếm một Chương trình Medicare? Hãy truy cập UHCMedicareSolutions.com (Mở trong một tab mới)

Tuy nhiên, quý vị có thể đủ điều kiện nhận chương trình Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Lý (Affordable Care Act, ACA) từ UnitedHealthcare. Truy cập UHCExchange.com (Mở trong một tab mới)

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế Medicaid từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện tham gia Medicaid.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình sức khỏe đủ điều kiện kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid.

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Quý vị có thể đủ điều kiện nhận chương trình ACA (Affordable Care Act, Đạo Luật Chăm Sóc Hợp Lý) từ UnitedHealthcare. Truy cập UHCExchange.com (Mở trong một tab mới)

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Hiện tại, Chương trình UnitedHealthcare Community Plan không cung cấp các chương trình Medicaid tại khu vực của quý vị.

Để đủ tiêu chuẩn cho chương trình sức khỏe đủ điều kiện kép từ UnitedHealthcare Community Plan, quý vị cần đủ điều kiện hoặc đã ghi danh vào Medicaid

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Hiện tại, Chương trình UnitedHealthcare Community Plan không cung cấp các chương trình sức khỏe kép tại khu vực của quý vị.

Quý vị có thể đủ điều kiện tham gia chương trình Medicare từ UnitedHealthcare. Xem các chương trình MedicareExternal link

Để tìm hiểu thêm về tính đủ điều kiện tham gia chương trình bảo hiểm y tế kép, Medicaid và Medicare, hãy truy cập Trung tâm Nguồn lực của chúng tôi.

Nhấp vào nút bên dưới để xem tất cả các chương trình trong mã zip của quý vị.

Có vẻ như {{fetchPlanType() === 'Medicare' ? 'đủ điều kiện kép' : fetchPlanType()}} chương trình có thể phù hợp với quý vị.

Chúng tôi cung cấp {{calculatePlanCount()}} {{fetchPlanType() === 'Medicare' ? 'sức khỏe đủ điều kiện kép' : fetchPlanType()}} (các) chương trình theo mã ZIP của quý vị.

Hủy
Lưu ý: Kết quả từ Công cụ Tìm kiếm Chương trình chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và dựa trên các câu trả lời quý vị đã cung cấp. Kết quả của quý vị không đảm bảo rằng quý vị hội đủ điều kiện cho một loại chương trình bảo hiểm y tế nhất định tại thời điểm này.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software