Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Quyền Riêng Tư

Thông Báo Thực Hành Quyền Riêng Tư HIPAA

Tìm hiểu cách thức bảo mật quyền riêng tư thông tin y tế của quý vị trong Thông báo Thực hành Quyền riêng tư HIPAA (PDF, English)Thông báo Thực hành Quyền riêng tư HIPAA (PDF, Tiếng Tây Ban Nha).

Chính Sách Về Sự Riêng Tư Trang Web

Giới thiệu

Quyền riêng tư của quý vị là điều quan trọng với chúng tôi. Chính sách này sẽ cho quý vị biết chúng tôi thu thập thông tin gì, tại sao, và chúng tôi làm gì với các thông tin đó. Chính sách này chỉ áp dụng cho trang web này. Trong chính sách này, “chúng tôi,” “của chúng tôi,” và “Công ty” nghĩa là UnitedHealthcare, các tổ chức liên kết, và công ty mẹ UnitedHealth Group của chúng tôi.

Trang web này dành cho độc giả Hoa Kỳ. Bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp sẽ được xử lý tại Hoa Kỳ.

Cookies

“Cookies” là các tệp ký tự nhỏ được lưu trên máy tính của quý vị. Cookies giúp quý vị dễ dàng chuyển dịch giữa các phần trên một trang web mà không phải điền lại tên, mật khẩu, và các ưu tiên lựa chọn. Công ty sử dụng cookies để xem các trang nào đã được sử dụng, chúng được sử dụng với tần suất ra sao, và cho phép các tính năng trang web nhất định.

Cookies không được sử dụng để thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng không cho chúng tôi biết quý vị là ai. Chúng tôi có thể sử dụng cookies trừ khi luật pháp cấm.

Quý vị có thể tắt cookies vào bất kỳ lúc nào bằng cách chỉnh cài đặt trình duyệt của quý vị. Điều này có thể giới hạn việc sử dụng các tính năng trong trang web. Quý vị cũng có thể quản lý việc sử dụng công nghệ “flash”, với các công cụ quản lý Flash có sẵn tại trang web của Adobe.

Thông tin Cá nhân của Quý vị

"Thông tin cá nhân" là các thông tin cho chúng tôi biết quý vị là ai. Có thể bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail, địa chỉ, hoặc các số tài khoản nhất định. Quý vị không cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của quý vị. Nếu quý vị không cung cấp, quý vị có thể giới hạn việc sử dụng các chức năng nhất định trong trang web.

Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị qua địa chỉ email, số điện thoại, số điện thoại di động, số điện thoại nhắn tin, hay số fax mà quý vị cung cấp qua trang web này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với quý vị về việc kiểm soát sức khỏe của quý vị.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi qua trang web này với những thông tin cá nhân khác mà Công Ty, bao gồm cả những công ty liên kết hoặc nhà cung cấp của chúng tôi, nắm giữ. Ví dụ, nếu quý vị mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp qua trang web này với những thông tin về việc quý vị nhận sản phẩm hoặc dịch vụ.

Chia sẻ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba như được quy định trong chính sách này và theo các quy định của pháp luật.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân nếu tất cả hoặc một phần Công Ty được bán, sáp nhập, giải thể, tiếp quản, hoặc trong một giao dịch tương tự như vậy.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân theo lệnh của tòa án, trát tòa, lệnh khám xét, pháp luật hoặc quy định. Chúng tôi có thể phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra và khởi tố các hoạt động phi pháp, vi phạm các quy tắc của chúng tôi, hoặc có thể gây hại cho những người truy cập khác.

Nếu quý vị gửi thông tin hoặc đăng tải trong một phòng trò chuyện, bản tin, hoặc phần trong trang web này có liên quan đến việc "trò chuyện" tương tự, thì tất cả những người truy cập khác sẽ nhìn thấy những thông tin mà quý vị gửi cùng với bí danh của quý vị. Những người truy cập có thể chia sẻ thông tin với những người khác, và thông tin đó có thể được công khai cho mọi người.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty là bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi.

Trang web này có thể cho phép quý vị xem hồ sơ truy cập của quý vị và các thông tin cá nhân có liên quan và yêu cầu thay đổi đối với các thông tin đó. Nếu có chức năng này, chúng tôi sẽ đưa một đường dẫn trên trang web này với dòng tiêu đề như "Hồ Sơ Của Tôi".

Bảo mật Trang web và Thông tin 

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hợp lý về quản lý, kỹ thuật, và vật chất để giúp bảo vệ các thông tin mà quý vị cung cấp trong trang web này. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo sự bảo mật của trang web của chúng tôi. Chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin của quý vị sẽ không bị chặn trong khi đang được gửi cho chúng tôi qua mạng Internet. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với các hành vi phi pháp của người khác, chẳng hạn những tin tặc tội phạm.

Quy Trình Trao Đổi Thông Tin Trực Tuyến Của Chúng Tôi

Chúng tôi có thể gửi cho quý vị các bản tin, thông báo về tình trạng của tài khoản, và các thông báo khác, như thông tin tiếp thị điện tử. Chúng tôi cũng có thể gửi email về những chủ đề như các phúc lợi y tế nói chung, các cập nhật trang web, tình trạng sức khỏe, và những chủ đề về sức khỏe nói chung. Quý vị có thể cho chúng tôi biết quý vị không muốn chúng tôi gửi cho quý vị các thông báo này. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thông tin cho Trẻ em dưới 13 tuổi

Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi qua trang web này mà không được phép của một phụ huynh. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cho rằng chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi qua trang web này.

Liên Lạc

Để liên hệ với chúng tôi về Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trang Web này và các cách bảo vệ quyền riêng tư có liên quan của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số:

UnitedHealthcare Privacy Office (Văn phòng Quyền Riêng tư)
MN017-E300
PO Box 1459
Minneapolis MN 55440

Ngày có hiệu lực của chính sách này:

Ngày 21 Tháng 9 năm 2016.

Các thay đổi trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trang Web này.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trang Web này vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ hiển thị trên trang này của trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi có những thay đổi lớn, chúng tôi sẽ cho quý vị biết.

Chính Sách Bảo Vệ Số An Sinh Xã Hội

Chúng tôi bảo mật Số An Sinh Xã Hội (“SSN”) bằng các biện pháp vật lý, điện tử, và hành chính giúp bảo vệ chống lại những truy cập trái phép. Chúng tôi cấm tiết lộ phi pháp các SSN.

Trang web này có thể cho phép quý vị xem hồ sơ truy cập của quý vị và các thông tin cá nhân có liên quan và yêu cầu thay đổi đối với các thông tin đó. Nếu có chức năng này, chúng tôi sẽ đưa một đường dẫn trên trang web này với dòng tiêu đề như "Hồ Sơ Của Tôi".

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software