Nội dung trang Chân trang

Quyền Riêng Tư

HIPAA Notice of Privacy Practices

Learn how your health information is kept private at HIPAA Notice of Privacy Practices (English) and HIPAA Notice of Privacy Practices (Espanol) .

Chính Sách Về Sự Riêng Tư Trang Web

Giới thiệu

Quyền riêng tư của quý vị là điều quan trọng với chúng tôi. Chính sách này sẽ cho quý vị biết chúng tôi thu thập thông tin gì, tại sao, và chúng tôi làm gì với các thông tin đó. Chính sách này chỉ áp dụng cho trang web này. In this policy, "we," "our," and "Company" mean UnitedHealthcare, affiliated entities, and our parent company UnitedHealth Group.

Trang web này dành cho độc giả Hoa Kỳ. Bất kỳ thông tin nào mà quý vị cung cấp sẽ được xử lý tại Hoa Kỳ.

Cookies

"Cookies" are small text files that are stored on your computer. Cookies giúp quý vị dễ dàng chuyển dịch giữa các phần trên một trang web mà không phải điền lại tên, mật khẩu, và các ưu tiên lựa chọn. Công ty sử dụng cookies để xem các trang nào đã được sử dụng, chúng được sử dụng với tần suất ra sao, và cho phép các tính năng trang web nhất định.

Cookies không được sử dụng để thu thập bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng không cho chúng tôi biết quý vị là ai. Chúng tôi có thể sử dụng cookies trừ khi luật pháp cấm.

Quý vị có thể tắt cookies vào bất kỳ lúc nào bằng cách chỉnh cài đặt trình duyệt của quý vị. Điều này có thể giới hạn việc sử dụng các tính năng trong trang web. You may also manage the use of "flash" technologies, with the Flash management tools available at Adobe's website.

Thông tin Cá nhân của Quý vị

"Personal information" is information that tells us who you are. Có thể bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ e-mail, địa chỉ, hoặc các số tài khoản nhất định. You don't  have to give us your personal information. If you don't, you may limit your use of certain website functions.

Chúng tôi có thể liên hệ với quý vị qua địa chỉ email, số điện thoại, số điện thoại di động, số điện thoại nhắn tin, hay số fax mà quý vị cung cấp qua trang web này. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để liên hệ với quý vị về việc kiểm soát sức khỏe của quý vị.

Chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp cho chúng tôi qua trang web này với những thông tin cá nhân khác mà Công Ty, bao gồm cả những công ty liên kết hoặc nhà cung cấp của chúng tôi, nắm giữ. Ví dụ, nếu quý vị mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ chúng tôi, chúng tôi có thể kết hợp thông tin cá nhân mà quý vị cung cấp qua trang web này với những thông tin về việc quý vị nhận sản phẩm hoặc dịch vụ.

Chia sẻ Thông tin Cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với các bên thứ ba như được quy định trong chính sách này và theo các quy định của pháp luật.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân nếu tất cả hoặc một phần Công Ty được bán, sáp nhập, giải thể, tiếp quản, hoặc trong một giao dịch tương tự như vậy.

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân theo lệnh của tòa án, trát tòa, lệnh khám xét, pháp luật hoặc quy định. Chúng tôi có thể phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật trong việc điều tra và khởi tố các hoạt động phi pháp, vi phạm các quy tắc của chúng tôi, hoặc có thể gây hại cho những người truy cập khác.

If you submit information or a posting to a chat room, bulletin board, or similar "chat" related portion of this website, the information you submit along with your screen name will be visible to all visitors. Những người truy cập có thể chia sẻ thông tin với những người khác, và thông tin đó có thể được công khai cho mọi người.

Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các công ty là bên thứ ba khác mà chúng tôi thuê để thực hiện các dịch vụ thay mặt chúng tôi.

Trang web này có thể cho phép quý vị xem hồ sơ truy cập của quý vị và các thông tin cá nhân có liên quan và yêu cầu thay đổi đối với các thông tin đó. If this function is available, we will include a link on this website with a heading like "My Profile".

Bảo mật Trang web và Thông tin 

Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ hợp lý về quản lý, kỹ thuật, và vật chất để giúp bảo vệ các thông tin mà quý vị cung cấp trong trang web này. However, we can't guarantee the security of our website. We can't guarantee that your information will not be stopped while being sent to us over the Internet. We are not responsible for other's illegal acts such as criminal hackers.

Our Online Communication Process

Chúng tôi có thể gửi cho quý vị các bản tin, thông báo về tình trạng của tài khoản, và các thông báo khác, như thông tin tiếp thị điện tử. Chúng tôi cũng có thể gửi email về những chủ đề như các phúc lợi y tế nói chung, các cập nhật trang web, tình trạng sức khỏe, và những chủ đề về sức khỏe nói chung. You may tell us you don't want us to send you these communications. Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thông tin cho Trẻ em dưới 13 tuổi

Chúng tôi sẽ không chủ ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi qua trang web này mà không được phép của một phụ huynh. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị cho rằng chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em dưới 13 tuổi qua trang web này.

Liên Hệ

To contact us regarding this Website Privacy Policy and our related privacy practices, please contact us at:

UnitedHealthcare Privacy Office (Văn phòng Quyền Riêng tư)

MN017-E300

PO Box 1459

Minneapolis MN 55440

Date this policy is effective:

Tháng 9 21, 2016.

Các thay đổi trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư đối với Trang Web.

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Về Quyền Riêng Tư đối với Trang Web này vào bất kỳ lúc nào. Các thay đổi sẽ hiển thị trên trang này của trang web của chúng tôi. If we make material changes, we will let you know.

Chính Sách Bảo Vệ Số An Sinh Xã Hội

We protect the confidentiality of Social Security numbers ("SSNs") using physical, electronic, and administrative safeguards that help protect against unauthorized access. We don't allow unlawful disclosure of SSNs.

Trang web này có thể cho phép quý vị xem hồ sơ truy cập của quý vị và các thông tin cá nhân có liên quan và yêu cầu thay đổi đối với các thông tin đó. If this function is available, we will include a link on this website with a heading like "My Profile".

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software