Rhode Island Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H3113-010

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Icon

Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

Khoản tín dụng lên đến $800 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.
Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Nhãn Khoa

Khám hàng năm và khoản tín dụng $150 mỗi năm cho kính mắt.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-480-1086 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-480-1086 / TTY: 711

Ghi Danh Vào Chương Trình

Bây giờ quý vị có thể ghi danh trực tuyến vào chương trình này.

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3113-010

Children with Special Health Care Needs

Children with Special Health Care Needs (CSN) is Rhode Island's Medicaid managed care plan for Children with a disability or chronic condition and they are determined eligible for: Supplemental Security Income (SSI), Katie Beckett or Adoption Subsidy through the Department of Children, Youth, and Families (DCYF). When eligible for Medicaid, parents or guardians are then given a choice of enrollment in a participating health plan. Children who live in an institutional facility are excluded from health plan enrollment. In those situations, children will be enrolled in traditional Medicaid Fee-For-Service.

Children with Special Healthcare Needs may qualify for RIte Care under UnitedHealthcare Community Plan. The Department of Human Services will enroll Children with Special Healthcare Needs who are eligible for Medicaid.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
(800) 587-5187 / TTY: 711

Monday – Friday 8:00am – 6pm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
(800) 587-5187
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

UnitedHealthcare RIte Care

UnitedHealthcare® of New England's Medicaid health plan is accredited by the National Committee for Quality Assurance (NCQA).

RIte Care is Rhode Island's Medicaid managed care program for families on the RI Works Program and eligible uninsured pregnant women, children, and parents. Members enroll in a participating health plan. UnitedHealthcare RIte Care members can use the large network of doctors specialists, hospitals and other healthcare providers who are part of the UnitedHealthcare of New England network.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
(800) 587-5187 / TTY: 711

Monday – Friday 8:00am – 6pm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
(800) 587-5187
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

UnitedHealthcare Rhody Health Partners

UnitedHealthcare® of New England's Medicaid health plan is accredited by the National Committee for Quality Assurance (NCQA).

Rhody Health Partners (RHP) is Rhode Island's Medicaid managed care plan for eligible adults with disabilities who are 21 years or older have an option to enroll in a participating Rhody Health Partners health plan. Rhody Health Partners members can use the large network of doctors specialists, hospitals and other healthcare providers who are part of the UnitedHealthcare of New England network.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
(800) 587-5187 / TTY: 711

Monday – Friday 8:00am – 6pm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
(800) 587-5187
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

UnitedHealthcare Rhody Health Partners ACA Adult Expansion

The Affordable Care Act (ACA) expanded health coverage to certain adults age 19 or older and under 65.  The UnitedHealthcare Rhody Health Partners ACA Adult Expansion plan is for  certain Adults aged 19-64 with no dependent children with an income at or below 133 percent Federal Poverty Level -in other words, You have to earn less than $15,654 per year or earn less than $1,305 per month and are a United States citizen or a legal permanent resident under 65 meeting income eligibility guidelines.

You are able to enjoy the many benefits and services that we have to offer, call us today to learn about all these benefits.  We will work with your doctors to give to you the quality of care you deserve. 

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
(800) 587-5187 / TTY: 711

Monday – Friday 8:00am – 6pm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
(800) 587-5187
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software