Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Điều Khoản Sử Dụng

Lưu Ý Quan Trọng Về Nội Dung Trang Web

Những thông tin và nội dung (gọi chung là "Nội dung") trong trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin giáo dục chung. Nội dung không thể và không nhằm mục đích thay thế mối quan hệ mà quý vị có với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị. Nội dung trên trang web này không được xem là và không nhằm mục đích tư vấn y khoa. Nếu quý vị đang gặp một trường hợp khẩn cấp về mặt y tế, quý vị không nên dựa vào bất kỳ thông tin nào trên trang web này và nên tìm kiếm trợ giúp y tế khẩn cấp thích hợp, chẳng hạn gọi đến số “911”. Quý vị nên luôn luôn trao đổi với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị về việc chẩn đoán và điều trị, kể cả những thông tin về các loại thuốc hoặc liệu pháp điều trị có thể thích hợp với quý vị. Không một Nội dung nào trong trang web này tuyên bố hoặc đảm bảo rằng bất kỳ loại thuốc hoặc điều trị cụ thể nào là an toàn, thích hợp hoặc có hiệu quả đối với quý vị. Thông tin sức khỏe thay đổi nhanh chóng. Vì vậy, quý vị hãy luôn luôn xác nhận thông tin với các chuyên gia chăm sóc sức khỏe của quý vị.

Trang web này dành cho độc giả Hoa Kỳ. Nếu quý vị sống bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, quý vị có thể nhận thấy thông tin về các sản phẩm hoặc liệu pháp trên trang web này không có hoặc không được ủy quyền tại quốc gia của quý vị.

Nội dung có thể bao gồm những thông tin về các biện pháp thay thế điều trị hoặc thay thế chung đối với các loại thuốc kê toa nào đó, và có thể miêu tả công dụng của các sản phẩm hoặc liệu pháp mà Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm (Food and Drug Administration) không chấp thuận. Nội dung này chỉ nhằm mục đích thông tin, so sánh chi phí. Đó không phải là lời tư vấn y khoa hoặc không thay thế việc tham vấn với bác sĩ, dược sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác. Hãy trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị để xác định xem thuốc kê toa thay thế có phù hợp với quý vị hay không.

Những Công bố Bắt buộc

Nhấp vào đây để đọc những công bố và thông tin bắt buộc liên quan tới việc quý vị sử dụng trang web này.

Thỏa Thuận và Điều Khoản

Điều Khoản Sử Dụng ("Điều Khoản") trang web này trình bày các quy tắc sử dụng trang web. Những Điều Khoản Này thiết lập thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa quý vị, là người sử dụng trang web này, và UnitedHealthcare. Nếu quý vị đang giúp người khác sử dụng trang web này, những Điều Khoản này thiết lập thành một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý giữa cả người giúp và người đang được giúp cũng như UnitedHealthcare. Những từ ngữ như "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi" và "Công Ty" có nghĩa là UnitedHealthcare và những đơn vị liên kết của UnitedHealthcare.

Với việc sử dụng trang web này, quý vị đồng ý với những Điều Khoản mới nhất cũng như phiên bản Chính Sách Về Quyền Riêng Tư mới nhất của chúng tôi. Chúng tôi có thể thay đổi những Điều Khoản này vào bất kỳ lúc nào, và những thay đổi như vậy sẽ được đăng tải trên trang này hoặc một trang tương tự của trang web này. Quý vị có trách nhiệm xem xét lại các Điều Khoản này mỗi khi quý vị sử dụng trang web này. Khi tiếp tục sử dụng trang web này, quý vị đồng ý với bất kỳ thay đổi Điều Khoản nào của chúng tôi.

Với việc sử dụng trang web này, quý vị xác nhận và đồng ý rằng mọi hoạt động của quý vị trên trang web này sẽ được Công Ty giám sát bất cứ lúc nào, và Công Ty có thể sử dụng kết quả giám sát đó mà không bị hạn chế phù hợp với luật hiện hành.

Nếu quý vị ký kết bất kỳ thỏa thuận nào khác với Công Ty, ví dụ như về bảo hiểm chương trình y tế, thì những Điều Khoản này là phần bổ sung với các điều khoản trong thỏa thuận khác như vậy. Việc ký kết thỏa thuận này, hoặc truy cập trang web này, hoặc bất kỳ trong số những Điều Khoản này đều không đảm bảo rằng quý vị hội đủ điều kiện nhận bảo hiểm của bất kỳ chương trình nào được giới thiệu qua trang web này hoặc hình thức khác.

Giấy Phép Sử Dụng Trang Web này và Quyền Sở Hữu Nội Dung

Theo các Điều Khoản này, Công Ty đồng ý cấp phép cá nhân, có giới hạn, không được chuyển nhượng, không độc quyền, có thể hủy ngang cho quý vị để xem Nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích duy nhất là thu thập thông tin về chương trình và các hoạt động có liên quan của chúng tôi như nộp đơn đăng ký tham gia chương trình, nếu được phép trên trang web này. Quý vị cũng có thể in Nội dung thành nhiều bản hợp lý để sử dụng cá nhân, nhưng trong trường hợp như vậy, quý vị phải sao chép mọi bản quyền độc quyền và thông báo thương hiệu. Mọi quyền, chủ quyền và quyền lợi về và đối với trang web, kể cả Nội dung, và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, kể cả các bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế và bí quyết công nghệ vẫn sẽ là của Công Ty và người cấp giấy phép của chúng tôi cũng như nhà cung cấp, không có quyền lợi về quyền sở hữu nào được chuyển cho quý vị hoặc bất kỳ đơn vị nào khác vì việc chuẩn bị sẵn Nội dung trên trang web, đồng ý cấp phép nói trên hoặc ký kết Thỏa thuận này.

Trong trường hợp quý vị chọn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ ý kiến phản hồi, đề xuất, hoặc các hình thức liên lạc tương tự, thì tất cả những thông điệp như vậy (gọi chung là "Thông Điệp Phản Hồi") sẽ được xem là không mang tính cá nhân, không bảo mật (trừ những thông tin cá nhân được trình bày trong Chính Sách Về Quyền Riêng Tư của chúng tôi) và không độc quyền. Quý vị cho phép Công Ty quyền liên tục, có thể cấp quyền cho người khác, có thể nhượng lại, không giới hạn, toàn cầu, không có tiền nhuận bút, không hủy ngang để sử dụng, sao chép, hiển thị, thực hiện, thao tác, chỉnh sửa, tạo những sản phẩm phái sinh hoặc tập hợp, truyền đi và phân phát, toàn bộ hay một phần, Thông Điệp Phản Hồi của quý vị, và bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ trong đó.

Một vài trang web do Công Ty hoạt động bao gồm các thương hiệu hoặc logo thuộc về các nhà cấp phép bên thứ ba khác và được sử dụng theo một thỏa thuận với các bên thứ ba đó.

Chúng tôi có thể chấm dứt giấy phép này vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do nào. Nếu quý vị vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong những Điều Khoản này, giấy phép đối với Nội dung của quý vị sẽ chấm dứt ngay lập tức. Khi chấm dứt giấy phép này, quý vị phải ngưng sử dụng trang web này, kể cả mọi Nội dung, và gửi trả hoặc hủy bỏ mọi bản sao chép, bao gồm các bản điện tử, về Nội dung mà quý vị đang nắm giữ hoặc kiểm soát.

Những Hạn Chế Đối Với Việc Sử Dụng Trang Web này

Quý vị đồng ý:

  • không sử dụng trang web này hoặc Nội dung theo bất kỳ hình thức nào mà những Điều Khoản này hoặc ngay phần văn bản của chính trang web không cho phép rõ ràng;
  • không sao chép, chỉnh sửa hoặc tạo những sản phẩm phái sinh có liên quan đến Nội dung, trừ việc quý vị có thể in một số bản sao hợp lý cho mục đích sử dụng cá nhân của quý vị, miễn là quý vị sao chép tất cả thông báo bản quyền và nhãn hiệu độc quyền;
  • không miêu tả sai nhận dạng của quý vị hoặc cung cấp cho chúng tôi những thông tin sai lệch ở bất kỳ phần thu thập thông tin nào trong trang web này, như trang đăng ký hoặc ghi danh;
  • không có bất kỳ hành động nào nhằm cản trở hoạt động của trang web này;
  • không truy cập hoặc cố gắng truy cập bất kỳ phần nào trong trang web này mà quý vị không được phép truy cập rõ ràng;
  • không chia sẻ bất kỳ mật khẩu nào được cấp cho hoặc được tạo bởi quý vị với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc sử dụng bất kỳ mật khẩu nào được cấp cho hoặc được tạo bởi một bên thứ ba;
  • không cho phép, dù trực tiếp hay gián tiếp, bất kỳ người nào khác thực hiện những hành động bị ngăn cấm trong phần này;
  • tuân theo mọi pháp luật và quy định hiện hành trong khi sử dụng trang web này hoặc Nội dung. Quý vị tuyên bố và đảm bảo rằng quý vị ít nhất 13 tuổi, và nếu quý vị từ 13 đến 18 tuổi, cha mẹ và/hoặc người giám hộ đồng ý với những Điều Khoản Sử Dụng này thay mặt quý vị.

Đăng Tải Thông Điệp, Ý Kiến hoặc Nội Dung

Những phần nào đó trong trang web này có thể được định cấu hình cho phép người dùng đăng tải thông điệp, ý kiến, hoặc nội dung khác. Bất kỳ nội dung nào như vậy chỉ là ý kiến của người đăng tải, không thay thế cho việc tìm hiểu thông tin của chính quý vị, và không được dùng để căn cứ vào vì bất kỳ mục đích nào. Quý vị đồng ý không đăng tải bất kỳ nội dung:

  • có tính xúc phạm, phỉ báng, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, khiếm nhã, dâm đãng, quấy rối, đe dọa, có hại, xâm phạm sự riêng tư hoặc quyền công khai, sỉ nhục, kích động, hoặc khó chịu khác; hoặc
  • việc truyền tải nội dung đó có thể vi phạm, hoặc tạo điều kiện cho sự vi phạm, bất kỳ pháp luật, quy định hiện hành, hoặc quyền sở hữu trí tuệ nào.

Quý vị là người chịu trách nhiệm duy nhất về nội dung của bất kỳ phần đăng tải nào của quý vị và Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ nội dung nào mà quý vị hoặc bất kỳ khách truy cập trang web khác đăng tải. Chúng tôi có thể, nhưng không bắt buộc phải, hạn chế hoặc gỡ bỏ bất kỳ và toàn bộ nội dung ra khỏi một thông điệp mà chúng tôi có toàn quyền xác định là vi phạm những Điều Khoản này hoặc có hại cho chúng tôi, khách hàng của chúng tôi, hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Chúng tôi có quyền gỡ bỏ nội dung của quý vị vào bất kỳ lúc nào, nhưng quý vị cũng hiểu rằng chúng tôi có thể bảo lưu và truy cập bản sao lưu, và chúng tôi có thể tiết lộ nội dung nếu pháp luật yêu cầu làm như vậy hoặc với thiện ý tin rằng việc truy cập, bảo lưu, hoặc tiết lộ như vậy là theo yêu cầu của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của Công Ty.

Bất kỳ nội dung nào mà quý vị cung cấp chỉ nhằm mục đích sử dụng phi thương mại. Bất kỳ nội dung nào mà quý vị cung cấp sẽ được định tuyến thông qua Internet và quý vị hiểu cũng như công nhận rằng quý vị không có sự riêng tư đối với bất kỳ nội dung nào mà quý vị cung cấp. Không bao giờ giả định rằng quý vị ẩn danh và không thể nhận diện quý vị qua các thông tin đăng tải của quý vị.

Nếu quý vị đăng tải nội dung hoặc cung cấp tài liệu, và trừ khi chúng tôi xác định khác, quý vị cho phép Công Ty có quyền không độc quyền, không tiền nhuận bút, vĩnh viễn, không hủy ngang, và có thể được trao quyền lại đầy đủ để sử dụng, sao chép, chỉnh sửa, mô phỏng, công khai, biên dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phát, và hiển thị nội dung như vậy trên toàn thế giới bằng bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Quý vị cho phép Công Ty và bất kỳ người được cấp quyền lại của Công Ty có quyền sử dụng tên mà quý vị đã cung cấp có liên quan đến nội dung như vậy, nếu họ quyết định. Quý vị tuyên bố và đảm bảo rằng quý vị sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với nội dung mà quý vị đăng tải; rằng nội dung chính xác; rằng việc sử dụng nội dung mà quý vị cung cấp không vi phạm những Điều Khoản và Điều Kiện này và sẽ không làm thương tổn bất kỳ cá nhân hay đơn vị nào; và rằng quý vị sẽ bồi thường cho Công Ty hoặc các đơn vị có liên kết của Công Ty đối với các khiếu nại từ nội dung mà quý vị cung cấp.

Vi Phạm Bản Quyền - Thông Báo DMCA

Đạo Luật Bản Quyền Kỹ Thuật Số Thiên Niên Kỷ 1998 (Digital Millennium Copyright Act, "DMCA") cung cấp các nguồn thông tin cho người sở hữu bản quyền nào tin rằng tài liệu xuất hiện trên Internet vi phạm quyền của họ theo luật bản quyền của Hoa Kỳ. Nếu quý vị với thiện ý tin rằng nội dung hoặc tài liệu trên trang web này vi phạm bản quyền mà quý vị sở hữu, thì quý vị (hoặc đại diện của quý vị) có thể gửi thông báo đến Công Ty yêu cầu gỡ bỏ tài liệu, hoặc ngăn chặn việc truy cập tài liệu đó. Quý vị cần gửi yêu cầu này tới địa chỉ DMCARegisteredAgent@uhc.com; hoặc tới: UnitedHealth Group, Attn: DMCA Registered Agent, 9900 Bren Road East, Minnetonka, MN 55343.

Thông báo phải bao gồm những thông tin sau đây: (a) chữ ký thực thể hoặc điện tử của người được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm; (b) nhận dạng của sản phẩm được cấp bản quyền bị khiếu nại là vi phạm; (c) nhận dạng của tài liệu bị khiếu nại là vi phạm hoặc là đối tượng của hành vi vi phạm; (d) tên, địa chỉ, số điện thoại, và địa chỉ email của bên khiếu nại; (e) bản tường trình rằng bên khiếu nại với thiện ý tin rằng việc sử dụng tài liệu bị khiếu nại không được chủ sở hữu bản quyền, người đại diện của chủ sở hữu hoặc pháp luật cho phép; và (f) bản trình bày rằng thông tin trong thông báo là chính xác và, theo hình phạt về tội khai man, rằng bên khiếu nại được phép thay mặt cho chủ sở hữu quyền độc quyền bị cáo buộc vi phạm. Nếu quý vị thành thực tin rằng thông báo về hành vi vi phạm bản quyền được đệ trình chống lại quý vị là không đúng, DMCA cho phép quý vị gửi thông báo phản đối ngược lại cho chúng tôi. Mọi thông báo và thông báo phản đối ngược lại phải đáp ứng các yêu cầu luật định hiện hành do DMCA công bố. Các thông báo và thông báo phản đối ngược lại đối với trang web phải được gửi đến địa chỉ nêu trên.

Thay Đổi Nội Dung Trang Web

Chúng tôi có thể thay đổi, bổ sung hoặc gỡ bỏ một vài hoặc toàn bộ Nội dung trên trang web này vào bất kỳ lúc nào. Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng mặc dù mục tiêu của chúng tôi là cung cấp những thông tin chính xác, nhưng những tính năng nhất định mà có thể được giới thiệu qua trang web này, như những nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có tham gia, thông tin giá cả hoặc Nội dung khác, có thể không chính xác hoặc được cập nhật. Ngoài ra, vui lòng lưu ý rằng những tính năng của bất kỳ chương trình hoặc các chương trình như được trình bày trong trang web này có thể thay đổi theo thời gian mà pháp luật cho phép, bao gồm các mức quyền lợi, các hạng mục có trong bất kỳ danh mục nào, giá cả hoặc danh sách những nhà cung cấp dịch vụ có tham gia hoặc các nhà cung cấp có liên kết khác.

Các đường liên kết

Trong khi truy cập trang web này, quý vị có thể nhấp vào một đường liên kết đến các trang web khác và rời khỏi trang web này. Chúng tôi cung cấp những đường liên kết đến các trang web khác có thể có những thông tin hữu ích hoặc thú vị đối với quý vị. Chúng tôi không xác nhận, và không chịu trách nhiệm về, nội dung cũng như tính chính xác của các trang web được liên kết do các bên thứ ba hoạt động hoặc về bất kỳ giao dịch nào của quý vị với các bên thứ ba như vậy. Quý vị là người chịu trách nhiệm duy nhất về các giao dịch của mình với các bên thứ ba như vậy và chúng tôi khuyến khích quý vị nên đọc các điều khoản sử dụng và chính sách về sự riêng tư trên trang web của bên thứ ba đó.

KHÔNG ĐẢM BẢO

MỌI NỘI DUNG TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP CHO QUÝ VỊ THEO NGUYÊN TẮC "NGUYÊN TRẠNG", "NHƯ CÓ SẴN". CÔNG TY, TẤT CẢ CÁC BÊN THỨ BA, NẾU CÓ, CUNG CẤP NỘI DUNG CHO TRANG WEB NÀY, VÀ TẤT CẢ CÁC BÊN THỨ BA HỖ TRỢ HOẶC CUNG CẤP THÔNG TIN CHO TRANG WEB NÀY (GỌI CHUNG LÀ “CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB”) TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC LỜI BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ THỂ HIỆN RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, PHÁP ĐỊNH HAY KHÔNG PHÁP ĐỊNH BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG LỜI BẢO ĐẢM NGỤ Ý VỀ TÍNH PHÙ HỢP ĐỂ ĐƯA RA THỊ TRƯỜNG, TÍNH PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH NHẤT ĐỊNH NÀO ĐÓ VÀ KHÔNG VI PHẠM.

CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB KHÔNG ĐẢM BẢO VỀ TÍNH CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH, CẬP NHẬT, SỰ ĐÚNG ĐẮN HOẶC ĐỘ TIN CẬY CỦA BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO CÓ TRONG TRANG WEB NÀY. KHÔNG GIỚI HẠN NHỮNG ĐIỀU NÓI TRÊN, CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB ĐẶC BIỆT KHÔNG TUYÊN BỐ HAY ĐẢM BẢO RẰNG BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO VỀ NHỮNG QUYỀN LỢI CHƯƠNG TRÌNH NHẤT ĐỊNH HOẶC PHẠM VI BẢO HIỂM LÀ CHÍNH XÁC HAY HOÀN CHỈNH. CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB KHÔNG CAM KẾT HOẶC ĐẢM BẢO RẰNG VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG XẢY RA LỖI, RẰNG LỖI SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC RẰNG TRANG WEB NÀY HAY CÔNG NGHỆ LẬP NÊN TRANG WEB KHÔNG CHỨA VIRUS HOẶC CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. QUÝ VỊ CHỊU TRÁCH NHIỆM CÓ NHỮNG BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA CẦN THIẾT NHẰM ĐẢM BẢO RẰNG MỌI NỘI DUNG MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ CÓ ĐƯỢC TỪ TRANG WEB NÀY KHÔNG CÓ VIRÚT VÀ BẤT KỲ MÃ PHÁ HỦY MÁY VI TÍNH TIỀM TÀNG KHÁC.

Một vài tiểu bang không cho phép có những giới hạn về các bảo đảm ngụ ý, nên một hoặc nhiều giới hạn nói trên có thể không áp dụng đối với quý vị. Hãy kiểm tra pháp luật địa phương để biết bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào liên quan tới việc loại trừ các đảm bảo ngụ ý.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ HƯ HỎNG NÀO PHÁT SINH TỪ VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HOẶC NỘI DUNG. SỰ BẢO VỆ NÀY BAO GỒM CÁC KHIẾU NẠI DỰA TRÊN SỰ BẢO ĐẢM, HỢP ĐỒNG, PHẠM LỖI, TRÁCH NHIỆM NGHIÊM NGẶT, VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO KHÁC. SỰ BẢO VỆ NÀY BAO GỒM CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, KỂ CẢ TẤT CẢ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, VÀ CÁC ĐẠI LÝ CỦA HỌ. SỰ BẢO VỆ NÀY BAO HÀM MỌI THẤT THOÁT, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC THIỆT HẠI GIÁN TIẾP HAY TRỰC TIẾP, ĐẶC BIỆT, XẢY RA DO HẬU QUẢ HAY VÔ Ý, MANG TÍNH CHẤT RĂN ĐE HAY TRỪNG PHẠT, THƯƠNG TỔN CÁ NHÂN/TỬ VONG VÔ CỚ, MẤT LỢI NHUẬN, HAY THIỆT HẠI DO MẤT DỮ LIỆU HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH. TRÁCH NHIỆM TUYỆT ĐỐI, LUỸ TÍCH CỦA CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, VÀ CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN CŨNG NHƯ ĐẠI LÝ CỦA HỌ, NẾU CÓ, ĐỐI VỚI MỌI TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN ĐẾN KHOẢN TIỀN THIỆT HẠI THỰC SỰ CỦA QUÝ VỊ, KHÔNG VƯỢT QUÁ U.S. $100,00. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CÓ THỂ KHÔNG CÓ HIỆU LỰC Ở MỘT VÀI TIỂU BANG. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB, BAO GỒM TẤT CẢ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT, CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, VÀ ĐẠI LÝ CỦA HỌ, SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM TRƯỚC QUÝ VỊ VỀ BẤT KỲ TỔN THẤT HAY THIỆT HẠI NÀO KHÁC NGOÀI SỐ TIỀN ĐÃ NÊU Ở TRÊN. MỌI THIỆT HẠI KHÁC, DÙ TRỰC TIẾP HAY GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, XẢY RA DO HẬU QUẢ HAY VÔ Ý, MANG TÍNH CHẤT RĂN ĐE HAY TRỪNG PHẠT, PHÁT SINH TỪ VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB HOẶC NỘI DUNG ĐỀU ĐƯỢC LOẠI TRỪ CHO DÙ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI NHƯ VẬY. QUÝ VỊ ĐỒNG Ý RẰNG QUÝ VỊ TỰ CHỊU MỌI RỦI RO KHI SỬ DỤNG TRANG MẠNG NÀY. NẾU QUÝ VỊ KHÔNG THỎA MÃN VỚI TRANG WEB NÀY HAY NỘI DUNG, CÁCH GIẢI QUYẾT DUY NHẤT LÀ KHÔNG TIẾP TỤC SỬ DỤNG TRANG WEB.

Pháp Luật Chi Phối và Quy Chế Giới Hạn

Luật pháp Tiểu Bang Minnesota chi phối các Điều Khoản này và bất kỳ phương thức hành động nào phát sinh theo hoặc có liên quan đến việc sử dụng trang web của quý vị mà không tham chiếu đến những nguyên tắc lựa chọn pháp luật của mình. Quý vị đồng ý rằng chỉ khu vực có thẩm quyền xét xử thích hợp về bất kỳ tranh chấp nào với Công Ty, hay dưới bất kỳ hình thức nào có liên quan đến việc sử dụng trang web này của quý vị, là tại các tòa án tiểu bang và liên bang tại Tiểu Bang Minnesota, Hoa Kỳ. Quý vị cũng đồng ý và chấp nhận thêm với việc thực thi thẩm quyền xét xử trên cá nhân đôi bên tại những tòa án này có liên quan đến bất kỳ tranh chấp nào với Công Ty hoặc các nhân viên, cán bộ, giám đốc, đại lý và nhà cung cấp của mình. Nếu bất kỳ quy định nào trong những Điều khoản này được xác định là không hợp lệ theo bất kỳ quy chế hoặc quy tắc pháp luật hiện hành nào, thì quy định đó sẽ được coi là bị bỏ qua đến mức đó, và phần còn lại của Thỏa Thuận vẫn có hiệu lực thực thi.

Trước khi tìm kiếm nguồn thông tin pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại nào mà quý vị tin rằng quý vị phải chịu phát sinh từ hoặc có liên quan đến việc sử dụng trang web này, thì quý vị đồng ý gửi văn bản thông báo đến chúng tôi và cho chúng tôi có 30 ngày để khắc phục thiệt hại trước khi bắt đầu bất kỳ hành động nào. Quý vị phải khởi kiện trong vòng một năm sau khi phát sinh khiếu nại, hoặc quý vị sẽ không được theo đuổi tiếp vụ kiện nữa.

Liên Lạc

Để liên hệ với chúng tôi liên quan tới những Điều Khoản này hoặc hoạt động của chính trang web, hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-633-2446, hoặc TTY 711 hoặc gửi thư cho chúng tôi tới địa chỉ sau đây:

UnitedHealthcare Privacy Office (Văn phòng Quyền Riêng tư)
MN017-E300
P.O. Box 1459
Minneapolis, MN 55440

Ngày Hiệu Lực

Ngày Hiệu Lực của các Điều Khoản này là 31 tháng 10 năm 2016.

Các Điều Khoản Khác

Nghĩa vụ của quý vị theo các phần sau đây vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt Thỏa Thuận này: Thông Báo Quan Trọng Về Nội Dung Trang Web; Thỏa Thuận và các Điều Khoản; những phần Giấy Phép sử dụng quyền sở hữu trang web này và nội dung; Những hạn chế sử dụng trang web này; Đăng tải thông điệp, ý kiến hoặc nội dung; Vi Phạm Bản Quyền – Thông Báo DMCA; Thay đổi nội dung trang web; Các đường liên kết; KHÔNG ĐẢM BẢO; GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM; Pháp luật chi phối và quy chế giới hạn; Các điều khoản khác. Nếu có bất kỳ quy định nào trong các Điều Khoản này được bất kỳ tòa án nào có thẩm quyền cho rằng không hợp lệ, thì tính không hợp lệ của quy định đó không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của những quy định còn lại trong các Điều Khoản này, mà vẫn có đầy đủ hiệu lực. Việc từ bỏ bất kỳ Điều Khoản nào sẽ không được xem là từ bỏ thêm hay tiếp tục điều khoản hay điều kiện như vậy hoặc bất kỳ điều khoản hoặc điều kiện khác. Quý vị đồng ý bảo vệ và bảo đảm cho Các Bên Có Liên Quan Đến Trang Web và các công ty con, công ty liên kết, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của mình khỏi bất kỳ khiếu nại, yêu cầu, hoặc thiệt hại nào bao gồm chi phí luật sư hợp lý, phát sinh từ hoặc có liên quan đến hành vi vi phạm Thỏa Thuận này của quý vị hoặc việc sử dụng hoặc sử dụng sai Nội Dung hoặc trang web của quý vị. Quý vị không thể chuyển hoặc nhượng lại bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa Thuận này. Công Ty có thể chuyển hoặc nhượng lại quyền hoặc nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software