Health Plans for Tennessee

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 7 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Tennessee

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0251-002

H0251-002

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H0251-002


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3,250 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $1,060 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO SNP) H0251-004

H0251-004

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H0251-004


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Up to $1,100 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day at no extra cost.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 
7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE Plus (HMO SNP) H0251-005

H0251-005

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H0251-005


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $4,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Up to $1,200 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

  $0 đồng thanh toán cho tối đa 20 lần thăm khám một năm để điều trị giảm đau do những nguyên nhân ảnh hưởng đến cơ bắp, dây thần kinh và xương.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H0251-002-000

H0251-002-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Sản phẩm Sức khỏe & Chăm sóc sức khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,300 để mua các vật phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE (HMO D-SNP) H0251-004-000

H0251-004-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. 


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Sản phẩm Sức khỏe & Chăm sóc sức khỏe

  Up to $1,300 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Get connected to a trained operator quickly in any emergency situation 24 hours a day for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 
7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® ONE Plus (HMO D-SNP) H0251-005-000

H0251-005-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Up to $1,220 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Quyền Lợi Thể Dục

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare


Our TennCare Medicaid plan is for pregnant women, children, adults and people who are elderly or have a disability and who meet income requirements. This plan covers well and sick care plus extra support for those who need it. Chọn "Xem Chương Trình" để biết thêm những quyền lợi mà chương trình của chúng tôi cung cấp cho quý vị.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Người Chăm Sóc Chính

  Have one main person to go to for care. Use "Doctor Lookup" to find a doctor.

 • Vận chuyển

  We pay for rides to and from medical visits.

 • Thăm khám tiền sản

  Pregnant mothers get care and support to keep you and your baby healthy. 

Có câu hỏi thắc mắc?    24 Giờ một ngày. 7 days a week.    1-800-690-1606    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software