Health Plans for Texas

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 29 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Texas

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-041

H2228-041

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2228-041


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,100 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo Hiểm Thính Lực

  Khám hàng năm và khoản tín dụng $2,500 mỗi 2 năm cho máy trợ thính.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4514-001

H4514-001

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*
$0,00 (MA)

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4514-001


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson, và Wood.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $940 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 24 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-020

H4590-020

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. H4590-020


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall, và Tarrant.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $700 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 24 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-022

H4590-022

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4590-022


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, và Wilson.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Up to $380 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 50 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-033

H4590-033

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces, và San Patricio.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,250 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $680 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo Hiểm Thính Lực

  Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-025

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5322-025


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Anderson, Angelina, Bandera, Cherokee, Clay, Cooke, Delta, Ector, Falls, Fannin, Grayson, Gregg, Hardin, Harrison, Hill, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hunt, Matagorda, McLennan, Medina, Midland, Montague, Nacogdoches, Orange, Panola, Rains, Red River, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Starr, Tom Green, Trinity, Tyler, Victoria, Walker, Webb, Wharton, Wise, và Zavala.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $660 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 36 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-026

H5322-026

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5322-026


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $1,100 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 36 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?   8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-003

H4527-003

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-003


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $440 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-004

H4527-004

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-004


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Aransas, Kleberg, Nueces, và San Patricio.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $0 copay for covered exams and cleanings.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $220 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-006

H4527-006

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*
$0,00 (MA)


*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-006


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $0 copay for covered exams and cleanings

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $320 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 30 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-015

H4527-015

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-015


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $440 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R6801-011

R6801-011

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Up to $1,220 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $0 copay for covered exams and cleanings.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 12 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO D-SNP) H2228-041-000

H2228-041-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,400 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4514-001-000

H4514-001-000

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*
$0,00 (MA)

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4514-001-000


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson, và Wood.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $940 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-003-000

H4527-003-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $940 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-004-000

H4527-004-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Aransas, Kleberg, Nueces, và San Patricio.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $0 copay for covered routine dental care.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $400 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-006-000

H4527-006-000

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*
$0,00 (MA)


*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-006-000


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,200 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  Get connected to a trained operator quickly in an emergency situation 24 hours a day for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO D-SNP) H4527-015-000

H4527-015-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,400 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4590-020-000

H4590-020-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall, và Tarrant.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,200 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 48 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4590-022-000

H4590-022-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, và Wilson.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,000 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 50 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H4590-033-000

H4590-033-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces, và San Patricio.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,200 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO D-SNP) R6801-011-000

R6801-011-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Up to $1,000in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $0 for covered routine dental care.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 12 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H5322-025-000

H5322-025-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Anderson, Andrews, Angelina, Archer, Armstrong, Austin, Bandera, Baylor, Bell, Brazos, Cherokee, Clay, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Dimmit, Duval, Eastland, Ector, Erath, Falls, Fannin, Frio, Gonzales, Gray, Grayson, Gregg, Grimes, Hale, Hardin, Harrison, Hill, Hockley, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hunt, Jasper, Karnes, Lavaca, Limestone, Lubbock, Matagorda, Maverick, McLennan, Medina, Midland, Milam, Montague, Morris, Nacogdoches, Navarro, Nolan, Orange, Palo Pinto, Panola, Parker, Potter, Rains, Randall, Red River, Roberts, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Starr, Taylor, Titus, Tom Green, Trinity, Tyler, Upshur, Victoria, Walker, Washington, Webb, Wharton, Wise, và Zavala.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,200 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 60 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H5322-026-000

H5322-026-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $1,100 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Lên đến 36 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Có câu hỏi thắc mắc?   8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

Children's Health Insurance Program (CHIP)


Our Texas Children's Health Insurance Program (CHIP) plan is for children and young adults up to age 20. Quý vị có thể chọn bác sĩ cho trẻ. And your kids get extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our CHIP plan offers your family.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller, và Wharton.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của con quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Well Child Care

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Chăm sóc răng miệng

  We pay for cleanings, checkups and dental work.

Có câu hỏi thắc mắc?   8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday – Friday  1-888-887-9003    TTY 711

Ghi Danh vào


Our Texas STAR Plan is for families, pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extras that other STAR plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy, và Zapata.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Chăm sóc tại nhà

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Vận chuyển

  We pay for rides to and from medical visits.

Có câu hỏi thắc mắc?    Monday - Friday 8 a.m. to 8 p.m. local time   1-877-887-9003   TTY 711

STAR+PLUS


Our Texas STAR+PLUS Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other STAR+PLUS Texas Medicaid plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you. 

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-888-887-9003, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-8 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brooks, Burleson, Burnet, Caldwell, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Goliad, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Hays, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Lamar, Lampasas, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Live Oak, Llano, Madison, Marion, Matagorda, McLennan, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Titus, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Williamson, và Wood.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Chăm sóc tại nhà

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Vận chuyển

  We pay for rides to and from medical visits.

Có câu hỏi thắc mắc?   8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday  1-888-887-9003   TTY 711

UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan) H7833-001-000

H7833-001


Our UnitedHealthcare® Connected is for adults ages 21 and older who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Care Coordinator

  Personal healthcare assistant.

 • Vận chuyển

  We pay for rides to and from medical visits.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday   1-800-256-6533   TTY 711

STAR Kids


Our Texas STAR Kids Plan is for children and young adults who need extra support and care. You can choose child’s doctor. And your child gets many services to help with daily activities at home that other STAR Kids plans may not offer. Choose “View Plan” to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Need help finding a provider or setting up a visit?

Call Member Services at 1-877-597-7799, TTY 7-1-1, Monday-Friday 8 a.m.-5 p.m. or email memberservices_uhccp@uhc.com to get help finding a provider or setting up a visit.

Anderson, Angelina, Austin, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Burleson, Cameron, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Duval, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Marion, Matagorda, Maverick, McLennan, McMullen, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Starr, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Willacy, Wood, và Zapata.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Điều Phối Viên Dịch Vụ

  Dedicated Service Coordinators help you navigate your child’s health plan.

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thuốc

  Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

Có câu hỏi thắc mắc?   8 a.m. to 5 p.m. local time, Monday - Friday    1-877-597-7799    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software