Health Plans for Texas

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 17 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Texas

Xem Tất cả kết quả

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP) H2228-041

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H2228-041

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2228-041


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Health Products Card

  Up to $1,100 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Bảo Hiểm Thính Lực

  Khám hàng năm và khoản tín dụng $2,500 mỗi 2 năm cho máy trợ thính.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4514-001

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H4514-001

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*
$0,00 (MA)

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4514-001


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson, and Wood.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Health Products Card

  Up to $940 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 toward dental services.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 24 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-020

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H4590-020

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4590-020


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall, and Tarrant.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $700 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 24 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-022

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H4590-022

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4590-022


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall, and Wilson.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Up to $380 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 50 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H4590-033

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H4590-033

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces, and San Patricio.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,250 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Health Products Card

  Up to $680 loaded onto your card to buy health products you may need.

 • Bảo Hiểm Thính Lực

  Annual exam and $2,000 credit every 2 years for hearing devices.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-025

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5322-025


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Anderson, Angelina, Bandera, Cherokee, Clay, Cooke, Delta, Ector, Falls, Fannin, Grayson, Gregg, Hardin, Harrison, Hill, Hood, Hopkins, Houston, Howard, Hunt, Matagorda, McLennan, Medina, Midland, Montague, Nacogdoches, Orange, Panola, Rains, Red River, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Starr, Tom Green, Trinity, Tyler, Victoria, Walker, Webb, Wharton, Wise, and Zavala.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $660 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 36 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H5322-026

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H5322-026

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5322-026


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $1,100 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 36 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?   8 a.m. – 8 p.m. local time,  7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-003

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H4527-003

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-003


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $440 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 60 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-004

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H4527-004

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-004


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Aransas, Kleberg, Nueces, and San Patricio.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $0 copay for covered exams and cleanings.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $220 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 60 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week   1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-006

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H4527-006

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*
$0,00 (MA)
$3,80 (Part D)


* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-006


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $0 copay for covered exams and cleanings

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $320 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 30 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP) H4527-015

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

H4527-015

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-015


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1,000 toward dental services.

 • Health Products Card

  Khoản tín dụng lên đến $440 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 60 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® Choice (Regional PPO SNP) R6801-011

Chương trình Dual Special Needs (DSNP)

R6801-011

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Up to $1,220 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $0 copay for covered exams and cleanings.

 • Hỗ trợ chuyên chở

  Up to 12 one-way rides every year.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Children's Health Insurance Program (CHIP)

Medicaid


Our Texas Children's Health Insurance Program (CHIP) plan is for children and young adults up to age 20. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our CHIP plan offers your family.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller, and Wharton.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

 • Well Child Care

  Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

 • Chăm sóc răng miệng

  We pay for cleanings, checkups and dental work.

Có câu hỏi thắc mắc?   8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday – Friday  1-888-887-9003    TTY 711

Ghi Danh vào

Medicaid


Our Texas STAR Plan is for families, pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extras that other STAR plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy, and Zapata.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • In-Home Care

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Vận chuyển

  We pay for rides to and from medical visits.

Có câu hỏi thắc mắc?    Monday - Friday 8 a.m. to 8 p.m. local time   1-877-887-9003   TTY 711

STAR+PLUS

Medicaid


Our Texas STAR+PLUS Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other STAR+PLUS Texas Medicaid plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you. 

Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brooks, Burleson, Burnet, Caldwell, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Goliad, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Hays, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Lamar, Lampasas, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Live Oak, Llano, Madison, Marion, Matagorda, McLennan, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Titus, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Williamson, and Wood.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • In-Home Care

  Support, health and personal care where you live, if needed.

 • Vận chuyển

  We pay for rides to and from medical visits.

Có câu hỏi thắc mắc?   8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday  1-888-887-9003   TTY 711

UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan)

Medicaid

H7833-001


Our UnitedHealthcare® Connected is for adults ages 21 and older who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Care Coordinator

  Personal healthcare assistant.

 • Vận chuyển

  We pay for rides to and from medical visits.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday - Friday   1-800-256-6533   TTY 711

STAR Kids

Medicaid


Our Texas STAR Kids Plan is for children and young adults who need extra support and care. You can choose child’s doctor. And your child gets many services to help with daily activities at home that other STAR Kids plans may not offer. Choose “View Plan” to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Anderson, Angelina, Austin, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Burleson, Cameron, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Duval, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Marion, Matagorda, Maverick, McLennan, McMullen, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Starr, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Willacy, Wood, and Zapata.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Điều Phối Viên Dịch Vụ

  Dedicated Service Coordinators help you navigate your child’s health plan.

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thuốc

  Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

Có câu hỏi thắc mắc?   8 a.m. to 5 p.m. local time, Monday - Friday    1-877-597-7799    TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software