Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 7 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Virginia

Learn more before you enroll in a plan.

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H7464-001

H7464-001

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H7464-001


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Alexandria City, Arlington, Augusta, Bland, Botetourt, Bristol City, Buckingham, Carroll, Charles City, Chesapeake City, Chesterfield, Colonial Heights City, Craig, Dickenson, Fairfax, Fairfax City, Falls Church City, Fauquier, Floyd, Franklin, Frederick, Fredericksburg City, Galax City, Giles, Gloucester, Greene, Hampton City, Hanover, Henrico, Isle of Wight, James City, King William, Lancaster, Loudoun, Madison, Manassas City, Manassas Park City, Mathews, Middlesex, Montgomery, Nelson, New Kent, Newport News City, Norfolk City, Orange, Page, Patrick, Pittsylvania, Portsmouth City, Prince William, Pulaski, Radford City, Richmond City, Roanoke, Roanoke City, Rockingham, Russell, Scott, Smyth, Southampton, Spotsylvania, Stafford, Suffolk City, Surry, Tazewell, Virginia Beach City, Warren, Washington, Winchester City, Wise, Wythe, và York.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • OTC Network Card

  Up to $300 in credits to buy health-related items you may need.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $800 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO SNP) R1548-001

R1548-001

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. R1548-001


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Accomack, Albemarle, Alexandria City, Alleghany, Amelia, Amherst, Appomattox, Arlington, Augusta, Bath, Bedford, Bedford City, Bland, Botetourt, Bristol, Bristol City, Brunswick, Buchanan, Buckingham, Buena Vista City, Campbell, Caroline, Carroll, Charles City, Charlotte, Charlottesville City, Chesapeake City, Chesterfield, Clarke, Colonial Heights City, Covington City, Craig, Culpeper, Cumberland, Danville City, Dickenson, Dinwiddie, Emporia City, Essex, Fairfax, Fairfax City, Falls Church City, Fauquier, Floyd, Fluvanna, Franklin, Franklin City, Frederick, Fredericksburg City, Galax City, Giles, Gloucester, Goochland, Grayson, Greene, Greensville, Halifax, Hampton City, Hanover, Harrisonburg City, Henrico, Henry, Highland, Hopewell City, Isle of Wight, James City, King And Queen, King George, King William, Lancaster, Lee, Lexington City, Loudoun, Louisa, Lunenburg, Lynchburg City, Madison, Manassas City, Manassas Park City, Martinsville City, Mathews, Mecklenburg, Middlesex, Montgomery, Nelson, New Kent, Newport News City, Norfolk City, Northampton, Northumberland, Norton City, Nottoway, Orange, Page, Patrick, Petersburg City, Pittsylvania, Poquoson City, Portsmouth City, Powhatan, Prince Edward, Prince George, Prince William, Pulaski, Radford City, Rappahannock, Richmond, Richmond City, Roanoke, Roanoke City, Rockbridge, Rockingham, Russell, Salem, Scott, Shenandoah, Smyth, Southampton, Spotsylvania, Stafford, Staunton City, Suffolk City, Surry, Sussex, Tazewell, Virginia Beach City, Warren, Washington, Waynesboro City, Westmoreland, Williamsburg City, Winchester City, Wise, Wythe, và York.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • OTC Network Card

  Up to $300 in credits to buy health-related items you may need.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $800 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H7464-001-000

H7464-001-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị.


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Alexandria City, Alleghany, Amelia, Amherst, Appomattox, Arlington, Augusta, Bath, Bland, Botetourt, Bristol City, Brunswick, Buchanan, Buckingham, Buena Vista City, Caroline, Carroll, Charles City, Charlotte, Chesapeake City, Chesterfield, Clarke, Colonial Heights City, Covington City, Craig, Cumberland, Danville City, Dickenson, Dinwiddie, Emporia City, Essex, Fairfax, Fairfax City, Falls Church City, Fauquier, Floyd, Fluvanna, Franklin, Franklin City, Frederick, Fredericksburg City, Galax City, Giles, Gloucester, Goochland, Grayson, Greene, Greensville, Halifax, Hampton City, Hanover, Harrisonburg City, Henrico, Henry, Highland, Hopewell City, Isle of Wight, James City, King And Queen, King George, King William, Lancaster, Lee, Lexington City, Loudoun, Louisa, Lunenburg, Madison, Manassas City, Manassas Park City, Martinsville City, Mathews, Mecklenburg, Middlesex, Montgomery, Nelson, New Kent, Newport News City, Norfolk City, Northampton, Northumberland, Norton City, Nottoway, Orange, Page, Patrick, Petersburg City, Pittsylvania, Poquoson City, Portsmouth City, Powhatan, Prince George, Prince William, Pulaski, Radford City, Rappahannock, Richmond, Richmond City, Roanoke, Roanoke City, Rockbridge, Rockingham, Russell, Salem City, Scott, Shenandoah, Smyth, Southampton, Spotsylvania, Stafford, Staunton City, Suffolk City, Surry, Sussex, Tazewell, Virginia Beach City, Warren, Washington, Waynesboro City, Westmoreland, Williamsburg City, Winchester City, Wise, Wythe, và York.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • OTC Network Card

  Up to $1,000 in credits to buy health-related items you may need.

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Up to $1,000 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $3000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® RP (Regional PPO D-SNP) R1548-001-000

R1548-001-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

*Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. 


Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. Và quý vị được bao trả cho một danh sách dài các loại thuốc kê toa.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Health Products Benefit®

  Up to $1,040 in credits to place catalog orders for health products you may need.

 • OTC Network Debit Card

  Up to $300 in credits to buy health-related items you may need.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 giờ sáng – 8 giờ tối, giờ địa phương, 7 ngày một tuần. 1-844-812-5967    TTY 711

Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus)


Our Virginia Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus) Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other Virginia Commonwealth Coordinated Care Plus (CCC Plus) Medicaid plans don’t offer.

This includes the new, expanded, low cost Medicaid coverage now available to Virginia adults and parents who are between 19–64 years old.

Choose “View Plan” to see what our Virginia Medicaid plan offers you.

Accomack, Albemarle, Alexandria City, Alleghany, Amelia, Amherst, Appomattox, Arlington, Augusta, Bath, Bedford, Bedford City, Bland, Botetourt, Bristol, Bristol City, Brunswick, Buchanan, Buckingham, Buena Vista City, Campbell, Caroline, Carroll, Charles City, Charlotte, Charlottesville City, Chesapeake City, Chesterfield, Clarke, Colonial Heights City, Covington City, Craig, Culpeper, Cumberland, Danville City, Dickenson, Dinwiddie, Emporia City, Essex, Fairfax, Fairfax City, Falls Church City, Fauquier, Floyd, Fluvanna, Franklin, Franklin City, Frederick, Fredericksburg City, Galax City, Giles, Gloucester, Goochland, Grayson, Greene, Greensville, Halifax, Hampton City, Hanover, Harrisonburg City, Henrico, Henry, Highland, Hopewell City, Isle of Wight, James City, King And Queen, King George, King William, Lancaster, Lee, Lexington City, Loudoun, Louisa, Lunenburg, Lynchburg City, Madison, Manassas City, Manassas Park City, Martinsville City, Mathews, Mecklenburg, Middlesex, Montgomery, Nelson, New Kent, Newport News City, Norfolk City, Northampton, Northumberland, Norton City, Nottoway, Orange, Page, Patrick, Petersburg City, Pittsylvania, Poquoson City, Portsmouth City, Powhatan, Prince Edward, Prince George, Prince William, Pulaski, Radford City, Rappahannock, Richmond, Richmond City, Roanoke, Roanoke City, Rockbridge, Rockingham, Russell, Salem, Scott, Shenandoah, Smyth, Southampton, Spotsylvania, Stafford, Staunton City, Suffolk City, Surry, Sussex, Tazewell, Virginia Beach City, Warren, Washington, Waynesboro City, Westmoreland, Williamsburg City, Winchester City, Wise, Wythe, và York.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Care Coordinator

  Personal healthcare assistant.

 • Vận chuyển

  We pay for rides to and from medical visits.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. to 8 p.m. local time, 7 days a week    1-866-622-7982   TTY 711

UnitedHealthcare Community Plan of Virginia - Medicaid (TANF/Medicaid Expansion)


UnitedHealthcare Community Plan of Virginia provides Medicaid coverage to children, pregnant women, families and adults with special health care needs. This includes the new, expanded, low cost Medicaid coverage now available to Virginia adults and parents who are between 19–64 years old.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Accomack, Albemarle, Alexandria City, Alleghany, Amelia, Amherst, Appomattox, Arlington, Augusta, Bath, Bedford, Bedford City, Bland, Botetourt, Bristol, Bristol City, Brunswick, Buchanan, Buckingham, Buena Vista City, Campbell, Caroline, Carroll, Charles City, Charlotte, Charlottesville City, Chesapeake City, Chesterfield, Clarke, Colonial Heights City, Covington City, Craig, Culpeper, Cumberland, Danville City, Dickenson, Dinwiddie, Emporia City, Essex, Fairfax, Fairfax City, Falls Church City, Fauquier, Floyd, Fluvanna, Franklin, Franklin City, Frederick, Fredericksburg City, Galax City, Giles, Gloucester, Goochland, Grayson, Greene, Greensville, Halifax, Hampton City, Hanover, Harrisonburg City, Henrico, Henry, Highland, Hopewell City, Isle of Wight, James City, King And Queen, King George, King William, Lancaster, Lee, Lexington City, Loudoun, Louisa, Lunenburg, Lynchburg City, Madison, Manassas City, Manassas Park City, Martinsville City, Mathews, Mecklenburg, Middlesex, Montgomery, Nelson, New Kent, Newport News City, Norfolk City, Northampton, Northumberland, Norton City, Nottoway, Orange, Page, Patrick, Petersburg City, Pittsylvania, Poquoson City, Portsmouth City, Powhatan, Prince Edward, Prince George, Prince William, Pulaski, Radford City, Rappahannock, Richmond, Richmond City, Roanoke, Roanoke City, Rockbridge, Rockingham, Russell, Salem, Scott, Shenandoah, Smyth, Southampton, Spotsylvania, Stafford, Staunton City, Suffolk City, Surry, Sussex, Tazewell, Virginia Beach City, Warren, Washington, Waynesboro City, Westmoreland, Williamsburg City, Winchester City, Wise, Wythe, và York.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Use “Doctor Lookup” to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Chiropractic Services

 • Thuốc

  Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

Có câu hỏi thắc mắc?    Monday – Friday 8 a.m. – 8 p.m. local time   1-844-752-9434   TTY 711

 

UnitedHealthcare Community Plan of Virginia FAMIS


UnitedHealthcare Community Plan of Virginia FAMIS program is for children up to age 19. You can choose your child’s doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer. 

Choose “View Plan” to see what our plan offers your family.

Accomack, Albemarle, Alexandria City, Alleghany, Amelia, Amherst, Appomattox, Arlington, Augusta, Bath, Bedford, Bedford City, Bland, Botetourt, Bristol, Bristol City, Brunswick, Buchanan, Buckingham, Buena Vista City, Campbell, Caroline, Carroll, Charles City, Charlotte, Charlottesville City, Chesapeake City, Chesterfield, Clarke, Colonial Heights City, Covington City, Craig, Culpeper, Cumberland, Danville City, Dickenson, Dinwiddie, Emporia City, Essex, Fairfax, Fairfax City, Falls Church City, Fauquier, Floyd, Fluvanna, Franklin, Franklin City, Frederick, Fredericksburg City, Galax City, Giles, Gloucester, Goochland, Grayson, Greene, Greensville, Halifax, Hampton City, Hanover, Harrisonburg City, Henrico, Henry, Highland, Hopewell City, Isle of Wight, James City, King And Queen, King George, King William, Lancaster, Lee, Lexington City, Loudoun, Louisa, Lunenburg, Lynchburg City, Madison, Manassas City, Manassas Park City, Martinsville City, Mathews, Mecklenburg, Middlesex, Montgomery, Nelson, New Kent, Newport News City, Norfolk City, Northampton, Northumberland, Norton City, Nottoway, Orange, Page, Patrick, Petersburg City, Pittsylvania, Poquoson City, Portsmouth City, Powhatan, Prince Edward, Prince George, Prince William, Pulaski, Radford City, Rappahannock, Richmond, Richmond City, Roanoke, Roanoke City, Rockbridge, Rockingham, Russell, Salem, Scott, Shenandoah, Smyth, Southampton, Spotsylvania, Stafford, Staunton City, Suffolk City, Surry, Sussex, Tazewell, Virginia Beach City, Warren, Washington, Waynesboro City, Westmoreland, Williamsburg City, Winchester City, Wise, Wythe, và York.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chiropractic Services

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của con quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Chọn lựa bác sĩ

  Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của con quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

 • Thăm khám sức khỏe định kỳ

  Preventive checkups and shots are covered.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. to 8 p.m. local time, Monday-Friday   1-844-752-9434   TTY 711

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software