Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

UnitedHealthcare Dual Complete® Select (HMO D-SNP) Lookup Tools

Danh Bạ các Nhà Cung Cấp

Benton, Clallam, Clark, Columbia, Cowlitz, Franklin, Garfield, Island, Jefferson, Kitsap, Kittitas, Lewis, Lincoln, Mason, Pend Oreille, Pierce, San Juan, Skagit, Skamania, Snohomish, Spokane, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom and Yakima Counties

King County

Chúng tôi nỗ lực cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của quý vị. Hội viên được tiếp cận các dịch vụ sức khỏe hành vi chuyên biệt, bao gồm sức khỏe tâm thần và có thể bao gồm điều trị sử dụng dược chất. Các dịch vụ bao trả có thể thay đổi tùy theo tính đủ điều kiện. 

Tìm kiếm người chăm sóc, phòng khám và trung tâm điều trị

Tìm Thuốc

Lựa chọn tìm kiếm này chỉ dành cho người sử dụng máy tính để bàn. Lưu ý rằng quý vị có thể tải về danh sách thuốc được bao trả dưới đây.

Search for drugs covered by UnitedHealthcare Dual Complete® Select (HMO D-SNP)

Danh mục

Kháng Cáo Quyết Định Bao Trả

Nếu chúng tôi đưa ra quyết định bao trả và quý vị không hài lòng với quyết định này, quý vị có thể "kháng cáo" quyết định đó. Kháng cáo là cách chính thức để yêu cầu chúng tôi xem xét và thay đổi quyết định bao trả chúng tôi đã đưa ra.

Nhấp vào đây để gửi email cùng với yêu cầu kháng cáo của quý vị.

Tải về Chứng từ Bảo hiểm cho chương trình này và xem lại phần khiếu nại và kháng cáo.

Hoặc quý vị có thể tải về Mẫu đơn Yêu cầu Quyết định Bao trả Thuốc, điền và gửi cho chúng tôi.

Yêu cầu hoàn trả nhà thuốc trực tiếp cho thành viên

Tải về Mẫu Yêu Cầu Hoàn Trả Toa Thuốc Bác Sĩ MAPD từ OptumRx.

Quy Trình Chuyển Tiếp Thuốc Kê Toa

Phải làm gì nếu thuốc theo toa hiện tại của quý vị không có trong Danh sách Thuốc (danh mục thuốc) hoặc bị hạn chế theo một cách nào đó

Thành viên mới

Là hội viên mới của chương trình, quý vị hiện có thể đang dùng các loại thuốc không có trong danh mục thuốc của chương trình (danh mục thuốc) hoặc có trong danh mục thuốc nhưng bị hạn chế theo một cách nào đó.

Trong những trường hợp như vậy, trước tiên hãy trao đổi với bác sĩ của quý vị về những loại thuốc thay thế thích hợp có trong danh mục thuốc. Nếu không thể tìm thấy các loại thuốc thay thế thích hợp, quý vị hoặc bác sĩ của quý vị có thể yêu cầu trường hợp ngoại lệ danh mục thuốc. Nếu trường hợp ngoại lệ được chấp thuận, quý vị có thể nhận được thuốc trong một thời hạn nhất định. Trong khi quý vị và bác sĩ của quý vị xác định tiến trình hành động, quý vị có thể đủ điều kiện nhận tiếp liệu chuyển tiếp với lượng thuốc đủ dùng ít nhất 1 tháng như được mô tả trong Chứng Từ Bảo Hiểm cho hầu hết các loại thuốc của chương trình của quý vị bất cứ lúc nào trong 90 ngày đầu tiên trở thành hội viên của chương trình. Nếu thuốc kê toa cho ít ngày sử dụng hơn, quý vị được phép mua nhiều lần trong 90 ngày đầu tiên cho đến khi quý vị nhận được ít nhất một lượng thuốc đủ dùng trong 1 tháng như được mô tả trong Chứng Từ Bảo Hiểm của chương trình. Sau khi dùng hết lượng thuốc trong thời gian chuyển tiếp, chương trình có thể không tiếp tục bao trả cho những loại thuốc này.

Nếu quý vị sống tại một cơ sở chăm sóc dài hạn, nhưng đã qua 90 ngày đầu kể từ khi trở thành hội viên trong chương trình của chúng tôi, chương trình chuyển tiếp có thể bao trả lượng thuốc khẩn cấp trong ít nhất 31 ngày đối với hầu hết các loại thuốc trong khi quý vị xin áp dụng ngoại lệ về danh mục thuốc.

Quý vị có thể gặp phải những biến cố chuyển đổi ngoài ý muốn sau 90 ngày đầu kể từ khi ghi danh với chương trình, chẳng hạn như xuất viện hay thay đổi cấp độ chăm sóc (cụ thể là thay đổi cơ sở chăm sóc dài hạn hay trong tuần trước hoặc sau khi ra khỏi cơ sở chăm sóc dài hạn, kết thúc thời gian ở tại cơ sở điều dưỡng chuyên nghiệp và quay lại phạm vi bảo hiểm Medicare Phần D hoặc khi được ngừng dịch vụ chăm sóc cuối đời). Đối với nhiều loại thuốc không có trên Danh sách Thuốc của chúng tôi hoặc quý vị bị hạn chế về khả năng mua được loại thuốc của mình theo một cách nào đó, quý vị cần áp dụng quy trình ngoại lệ của chương trình. Quý vị có thể yêu cầu cấp tạm một lần lượng thuốc cho ít nhất 1 tháng, như được mô tả trong tài liệu Chứng Từ Bảo Hiểm của chương trình, để quý vị có thời gian thảo luận về phương án điều trị thay thế với bác sĩ của mình hoặc xin áp dụng ngoại lệ về danh mục thuốc.

Thành viên liên tục

Là một thành viên liên tục của chương trình, quý vị nhận được Thông Báo Thay Đổi Thường Niên (ANOC). Quý vị có thể nhận thấy rằng một loại thuốc đang dùng không có trong danh mục thuốc của năm tới hoặc có trong danh mục thuốc nhưng bị hạn chế theo cách nào đó trong năm tới.

Bắt đầu từ ngày 15 tháng 10 năm 2021, quý vị có thể yêu cầu xét lại phạm vi bao trả 2022. Nếu yêu cầu của quý vị được chấp thuận, chương trình sẽ bao trả thuốc kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022.

Nếu thuốc của quý vị phải tuân theo các hạn chế mới về danh mục thuốc vào ngày 1 tháng 1 năm 2022 và quý vị chưa thảo luận về việc chuyển sang một loại thuốc thay thế trong danh mục thuốc hay xin áp dụng ngoại lệ về danh mục thuốc với bác sĩ của mình, quý vị có thể nhận được một lượng thuốc tạm thời trong 90 ngày đầu tiên của năm dương lịch mới khi quý vị đến một nhà thuốc trong mạng lưới. Đây sẽ là lượng thuốc cho ít nhất 1 tháng, như được mô tả trong tài liệu Chứng từ Bảo hiểm của chương trình, để quý vị có thời gian thảo luận về phương án điều trị thay thế với bác sĩ của mình hoặc xin áp dụng ngoại lệ về danh mục thuốc.

Nếu quý vị sống tại một cơ sở chăm sóc dài hạn, quý vị có thể mua thêm nhiều lần cho đến khi có lượng thuốc đủ dùng trong ít nhất 31 ngày, bao gồm cả khi thuốc theo toa được cấp với lượng ít hơn số lượng kê toa do điều chỉnh về mức sử dụng thuốc dựa trên nhãn sản phẩm được phê duyệt.

Có thể có những biến cố chuyển tiếp ngoài ý muốn, chẳng hạn như xuất viện hay thay đổi cấp độ chăm sóc (cụ thể là thay đổi cơ sở chăm sóc dài hạn hay trong tuần trước hoặc sau khi ra khỏi cơ sở chăm sóc dài hạn, kết thúc thời gian ở tại cơ sở điều dưỡng chuyên nghiệp và quay lại phạm vi bảo hiểm Phần D hoặc khi được ngừng dịch vụ chăm sóc cuối đời) mà có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Nếu quý vị được kê toa loại thuốc không có trên danh mục thuốc của chúng tôi hoặc quý vị bị hạn chế về khả năng mua được loại thuốc của mình theo một cách nào đó, quý vị cần áp dụng quy trình ngoại lệ của chương trình. Đối với hầu hết các loại thuốc, quý vị có thể yêu cầu cấp tạm một lần lượng thuốc cho ít nhất một tháng, như được mô tả trong tài liệu Chứng từ Bảo hiểm của chương trình, để quý vị có thời gian thảo luận về phương án điều trị thay thế với bác sĩ của mình hoặc xin áp dụng ngoại lệ về danh mục thuốc.

Nếu quý vị sống tại một cơ sở chăm sóc dài hạn và cần thuốc khẩn cấp, chúng tôi sẽ bao trả cho ít nhất lượng thuốc tạm thời đủ trong 31 ngày.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách chuyển tiếp này hay cần trợ giúp về trường hợp ngoại lệ về danh mục, hãy liên hệ với đại diện dịch vụ hội viên.

Để biết thông tin về quá trình chuyển tiếp thuốc theo toa bằng tiếng Tây Ban Nha, hãy truy cập Biểu mẫu và Tài nguyên và xem phần Chứng từ Bảo hiểm (Tiếng Tây Ban Nha) 5,2 để biết thêm thông tin.

Những Thông Tin Liên Quan

Quý vị có thể thấy Mẫu Yêu cầu Quyết định Bảo hiểm dưới phần Khiếu nại Quyết định Bao trả trên trang này.

Chương Trình Quản Lý Liệu Pháp Dược Phẩm

Chương trình Quản Lý Trị liệu Bằng Thuốc (Medication Therapy Management, MTM) của UnitedHealthcare được phát triển bởi một nhóm các dược sĩ và bác sĩ. Chương trình MTM cung cấp cho các hội viên đánh giá toàn diện về thuốc (comprehensive medication review, CMR) với một dược sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ điều kiện khác. Chương trình giúp các hội viên hiểu rõ khoản bao trả thuốc của họ và cách sử dụng thuốc, đồng thời hướng dẫn các hội viên về những tương tác thuốc có khả năng gây hại và/hoặc nguy cơ bị tác dụng phụ.

Cách để đủ tiêu chuẩn
Việc quý vị cần làm
Tiếp theo là gì

Cách để đủ tiêu chuẩn
Chương trình này áp dụng miễn phí cho quý vị. Quý vị sẽ được tự động ghi danh vào chương trình Quản lý Liệu pháp Dùng thuốc nếu quý vị:

 • dùng ít nhất tám (8) loại thuốc Phần D trị bệnh mãn tính,
 • có ít nhất ba (3) tình trạng bệnh lý lâu dài trong danh sách sau:
  • Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)
  • Bệnh Đái Tháo Đường
  • Suy Tim
  • Cholesterol cao
  • Loãng xương
 • có thể chi nhiều hơn $4,696 một năm cho các loại thuốc Phần D được bao trả

HOẶC

 • đang tham gia Chương trình Quản lý Thuốc để giúp quản lý tốt hơn và sử dụng thuốc an toàn hơn, chẳng hạn như thuốc giảm đau. 

Việc quý vị cần làm
Trong vòng 60 ngày kể từ khi đủ điều kiện tham gia chương trình MTM, quý vị sẽ nhận được một đề nghị qua đường bưu điện để hoàn thành Đánh giá Thuốc Toàn diện (Comprehensive Medication Review, CMR). Quý vị cũng có thể nhận được đề nghị này qua điện thoại.

Quý vị có thể hoàn thành CMR qua điện thoại hoặc trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đủ tiêu chuẩn. Sẽ mất khoảng 30 phút. Một dược sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ CMR đủ tiêu chuẩn sẽ đánh giá lịch sử dùng thuốc của hội viên, bao gồm các loại thuốc kê toa và không kê toa, đồng thời nhận biết bất kỳ vấn đề nào.

Tiếp theo là gì
Trong vòng 14 ngày kể từ CMR, quý vị sẽ nhận được một gói thông tin tóm tắt về đánh giá bao gồm các mục hành động đã được thảo luận và danh sách các loại thuốc quý vị đang dùng và lý do quý vị dùng những thuốc đó. Thông tin này có thể hữu ích khi trao đổi với bác sĩ hoặc dược sĩ của quý vị. Kết quả có thể được gửi cho bác sĩ của quý vị. Ngoài ra, hội viên trong chương trình MTM sẽ nhận được thông tin về cách xử lý an toàn các loại thuốc kê toa, bao gồm cả các chất bị kiểm soát.  

Quý vị cũng có thể tải về Danh sách Thuốc (PDF) trống để sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ngoài CMR, quý vị sẽ được thực hiện Đánh giá Thuốc Mục tiêu ít nhất mỗi quý một lần. Điều này được thực hiện để tìm bất kỳ tương tác thuốc hay vấn đề lo ngại nào khác về thuốc. Kết quả đánh giá như vậy sẽ được gửi đến bác sĩ của quý vị.

Chương trình Quản lý Thuốc Điều trị không phải là một quyền lợi của chương trình. Để biết thêm thông tin về chương trình Quản lý Thuốc Điều trị của UnitedHealthcare, vui lòng gọi đến số điện thoại ở mặt sau thẻ ID hội viên chương trình của quý vị hoặc quý vị có thể gọi cho tổng đài y tế của OptumRx MTM theo số 1-866-216-0198-, TTY 711, Thứ Hai – Thứ Sáu, từ 9 giờ sáng – 9 giờ tối, giờ miền Đông.

Tìm Nha Sĩ

Tìm một nha sĩ trong khu vực của quý vị.

 • Nhấp vào "Dò tìm một Nha Sĩ" dưới đây để bắt đầu tìm kiếm. Make sure "National Medicare Advantage Network" is highlighted from the list of networks. 
 • Select your search type (location, dentist name or practice name) and click "Search."

Search for a DentistOpens in a new window

Tìm kiếm Nhà thuốc trong mạng lưới

Tìm một Nhà Thuốc

Quý vị cũng có thể vào OptumRx để đặt hàng và quản lý trực tuyến thuốc theo toa bác sĩ của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software