Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Wisconsin Health Plans

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người hội đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

For general information about the plans in your state, visit Wisconsin's homepage.

4 results for Wisconsin

Lọc Chương trình

Lọc theo Loại Chương trình

Xóa tất cả bộ lọc

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO D-SNP)

H3794-002-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm y tế kép dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare Phần A & B (Original Medicare).

Đây là một chương trình Health Maintenance Organization (HMO). Với chương trình HMO, quý vị phải sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới để được chăm sóc và nhận dịch vụ y tế. 

Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Buffalo, Burnett, Calumet, Chippewa, Clark, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Dunn, Florence, Fond du Lac, Forest, Grant, Green, Green Lake, Iowa, Iron, Jackson, Jefferson, Juneau, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Lafayette, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pepin, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Richland, Rock, Rusk, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago, và Wood.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  Khoản đồng thanh toán $0 cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà

 • Bảo hiểm nha khoa

  Lên đến $3500 đối với các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Thuốc không cần kê toa + Thực phẩm Lành mạnh

  $150 một tháng đối với thẻ trả trước để mua các loại thuốc không cần kê toa và hàng tạp hóa được bao trả tại cửa hàng hoặc trực tuyến

Have questions?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO D-SNP)

H5253-024-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị.


Chương trình bảo hiểm y tế kép dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả Medicaid và Medicare Phần A & B (Original Medicare).

Đây là một chương trình Health Maintenance Organization (HMO). Với chương trình HMO, quý vị phải sử dụng nhà cung cấp trong mạng lưới để được chăm sóc và nhận dịch vụ y tế. 

Brown, Calumet, Green Lake, Kewaunee, La Crosse, Milwaukee, Monroe, Oconto, Outagamie, Ozaukee, Racine, Shawano, Sheboygan, Trempealeau, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, và Winnebago.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Phạm vi bảo hiểm thuốc theo toa

  Khoản đồng thanh toán $0 cho các toa thuốc gốc và biệt dược được bao trả, có dịch vụ giao nhận tại nhà

 • Bảo hiểm nha khoa

  Lên đến $3500 đối với các loại dịch vụ nha khoa phòng ngừa và toàn diện được bao trả

 • Thuốc không cần kê toa + Thực phẩm Lành mạnh

  $150 một tháng đối với thẻ trả trước để mua các loại thuốc không cần kê toa và hàng tạp hóa được bao trả tại cửa hàng hoặc trực tuyến

Have questions?    7 a.m. – 7 p.m. local time, Monday - Friday   1-844-812-5967    TTY 711

Medicaid SSI


Our Medicaid SSI plan is for Wisconsin residents who receive Supplemental Security Income (SSI). The program offers extra support to adults with special health care needs or a disability. You can choose your own doctor. There are no copays.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Người Quản Lý Chăm Sóc

  Someone to coordinate the services and care you need for your health.

 • NurseLine℠

  Trao đổi với y tá đăng ký 24/7.

Have questions?    7 a.m. to 7 p.m., local time Monday - Friday    1-800-504-9660     TTY 711

 

BadgerCare Plus


Our BadgerCare Plus plan is for pregnant women, children to age 19 and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Chương trình này hiện có tại mọi quận.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Chọn lựa bác sĩ

  Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

 • Chuyên viên hỗ trợ thành viên

  Local assistance to help with your plan.

 • NurseLine℠

  Trao đổi với y tá đăng ký 24/7.

Have questions?    Monday – Friday 7 a.m. – 7 p.m. local time   1-800-504-9660    TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software