California Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

UnitedHealthcare Community Plan of California – Medi-Cal
UnitedHealthcare Community Plan of California provides Medi-Cal coverage to children, pregnant women, families, adults and seniors who meet income requirements. We also offer support to adults with special health care needs.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Member Advocates Icon

Member Advocates

Local assistance to help with your plan.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá đăng ký 24/7.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-270-5785 / TTY: 711

Monday - Friday
7 a.m. – 7 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-270-5785
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 San Diego.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software