Health Plans for Colorado

Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Chúng tôi cung cấp 3 chương trình bảo hiểm sức khỏe tại Colorado

Lọc theo Năm Chương trình

Xem Tất cả kết quả

2019 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP) H0624-001

H0624-001

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Your costs may be as low as $0, depending on your level of Medicaid eligibility. H0624-001


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas, El Paso, Fremont, Jefferson, Larimer, Pueblo, và Weld.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Thẻ Các Sản Phẩm Chăm Sóc Sức Khỏe

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $680 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Bảo hiểm nha khoa

  $1,500 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Quyền Lợi Thể Dục

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country at no extra cost.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

2020 UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO D-SNP) H0624-001-000

H0624-001-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Adams, Arapahoe, Boulder, Broomfield, Denver, Douglas, El Paso, Fremont, Jefferson, Larimer, Pueblo, Teller, và Weld.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Bảo hiểm nha khoa

  $2000 đối với các dịch vụ nha khoa.

 • Health Products Card™

  Quý vị có thể được nạp vào thẻ số tiền lên tới $680 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe cần thiết.

 • Quyền Lợi Thể Dục

  Unlimited access to thousands of fitness locations across the country for $0.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, 7 days a week    1-844-812-5967    TTY 711

Rocky Mountain Health Plans DualCare Plus (HMO D-SNP) H2582-002-000

H2582-002-000

Phí Bảo Hiểm Hàng Tháng: $0,00*

* Chi phí của quý vị có thể ở mức thấp nhất là $0, tùy theo mức độ đáp ứng điều kiện Medicaid của quý vị. 


Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Các Quyền Lợi & Tính Năng

 • Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

  Khoản tín dụng lên đến $200 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.

 • Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

  A fitness program for body and mind with access to participating gym and fitness centers for $0.

 • Bảo hiểm Thính giác Thường xuyên

  Annual routine exam and $2000 credit every 2 years for hearing aids.

Có câu hỏi thắc mắc?    8 a.m. – 8 p.m. local time, Monday - Sunday, Oct. 1 - Mar. 31 and 8 a.m. - 8 p.m. local time, Monday - Friday, Apr. 1 - Sept. 30 1-844-812-5967  TTY 711

 

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software