Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp quý vị tiếp cận dịch vụ chăm sóc và các nguồn lực về vi-rút Corona (COVID-19)

Chúng tôi có các nhóm bác sĩ, nhà cung cấp dịch vụ và chuyên gia đang hợp tác với các ban sức khỏe của tiểu bang và địa phương, cũng như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để giúp quý vị hiểu rõ về Vi-rút Corona, từ đó quý vị có thể tự bảo vệ mình và những người xung quanh quý vị. Nếu quý vị cho rằng quý vị cần được xét nghiệm, quý vị muốn nói chuyện với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, quý vị cần chăm sóc y tế, hoặc quý vị có câu hỏi về chi phí xuất túi và các quyền lợi của mình, chúng tôi có thể trợ giúp quý vị.  

Được xét nghiệm là một việc rất quan trọng. Được điều trị càng sớm càng tốt ngay khi có kết quả dương tính với Vi-rút Corona (COVID-19) rất quan trọng. Để trợ giúp về điều này, UnitedHealthcare đang miễn khoản chia sẻ chi phí điều trị COVID-19 dành cho hội viên dựa trên chẩn đoán dương tính được xác nhận trong suốt thời gian khẩn cấp về y tế cộng đồng quốc gia đối với Medicare Advantage, Medicaid và các chương trình y tế Thị trường Cá nhân và Theo Nhóm Được Bảo hiểm Toàn diện. Việc triển khai đối với khách hàng là chủ lao động sử dụng nguồn tiền tự có có thể thay đổi. 

Tìm hiểu thêm về bao trả cho xét nghiệm, thăm khám, điều trị và các quyền lợi bổ sung. Nếu quý vị có thắc mắc, hãy gọi số ghi trên thẻ ID hội viên của quý vị hoặc đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế của quý vị

Cùng nhau, chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của quý vị cùng những người thân yêu của quý vị.

Tìm hiểu về sự sẵn có của vắc-xin COVID-19

Tình trạng có sẵn vắc-xin có thể thay đổi tùy theo khu vực của quý vị. Quý vị có thể sử dụng công cụ định vị vắc-xin của chúng tôi để giúp quý vị tìm nguồn tài nguyên vắc-xin gần quý vị. Trong thời gian khẩn cấp y tế công cộng quốc gia, vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị.

heart-hand

Trợ giúp về bảo hiểm Vi-rút Corona

Chúng tôi muốn quý vị dễ dàng tìm hiểu về bảo hiểm dành cho quý vị. 

  • Những dịch vụ về Vi-rút Corona (COVID-19) được bao trả
  • Những việc cần làm nếu quý vị cần được xét nghiệm
  • Cách thức chúng ta hỗ trợ những người có nguy cơ cao
  • Thông tin bổ sung đáng tin cậy
telehealth

Trao đổi với chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ nhà

Quý vị có thể nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe từ nhà của mình.

  • 24/7 tiếp cận với chuyên gia chăm sóc sức khỏe
  • Chăm sóc y tế thường quy và khẩn cấp
  • Vật lý trị liệu, liệu pháp nghề nghiệp và trị liệu ngôn ngữ
  • Chăm sóc hành vi ngoại trú 

Thông tin hữu ích về Vi-rút Corona (COVID-19)

Những Câu Hỏi Thường Gặp

Chúng tôi đã tích hợp Các Câu hỏi Thường gặp về Vi-rút Corona (COIVD-19) để giúp các hội viên tìm kiếm thông tin.

CDC có thông tin mới nhất về vi-rút Corona (COVID-19)

Quý vị sẽ tìm thấy nhiều nguồn trợ giúp nếu bị ốm, cách bảo vệ sức khỏe và nhiều vấn đề khác nữa. Truy cập các liên kết bên dưới hoặc tới CDC để biết thông tin mới nhất về COVID-19

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này nêu rõ các yêu cầu của liên bang và chính sách áp dụng trên toàn quốc của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình.

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software