Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Trung tâm Tài nguyên về Coronavirus (COVID-19)

Chúng tôi muốn giúp quý vị tìm hiểu về Vi-rút Corona (COVID-19) để quý vị có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh. Chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị về cách tiêm vắc-xin, xét nghiệm, tìm nhà cung cấp và nhiều dịch vụ khác. Nếu quý vị có thắc mắc về chi phí xuất túi và các quyền lợi của mình, hãy đăng nhập vào tài khoản chương trình bảo hiểm y tế hoặc gọi số ghi trên thẻ ID hội viên. 

Hãy để chúng tôi hỗ trợ bảo vệ sức khỏe của quý vị cùng những người thân yêu của quý vị.


Tìm nhà cung cấp vắc-xin COVID-19 gần quý vị

Quý vị có thể sử dụng công cụ định vị vắc-xin của chúng tôi để giúp quý vị tìm nguồn tài nguyên vắc-xin gần quý vị. Trong thời gian khẩn cấp y tế công cộng quốc gia, vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị.

Nói chuyện với bác sĩ từ nhà

Với Thăm khám ảo, quý vị có thể nói chuyện với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe trực tuyến 24/7 nếu có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp như cúm mùa, dị ứng, mắt hồng, v.v. Lần khám chăm sóc khẩn cấp có thể được cung cấp qua các đối tác thăm khám từ xa được ưu tiên của chúng tôi, bao gồm Teladoc, American Well, Doctor On Demand, v.v. 

Đối với hội viên Medicare Advantage và Medicaid, quý vị có thể tiếp tục hưởng các quyền lợi Thăm khám Trực tuyến được cung cấp qua một trong các đối tác thăm khám từ xa ưu tiên của chúng tôi mà không phải chia sẻ chi phí.

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này nêu rõ các yêu cầu của liên bang và chính sách áp dụng trên toàn quốc của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình.

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

>
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software