Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Coronavirus (COVID-19) Resource Center

Chúng tôi muốn giúp quý vị tìm hiểu về Vi-rút Corona (COVID-19) để quý vị có thể bảo vệ bản thân và những người xung quanh. We will keep you updated on how to get the vaccine, get tested, find a provider and more. If you have questions about your out-of-pocket costs and benefits, sign in to your health plan account or call the number on your Member ID card. 

Let us help you protect your health and the health of your loved ones.


Free Over-the-Counter (OTC) At-Home Tests

Chính quyền Liên bang đã ra mắt một trang web toàn quốc, tại đó mỗi hộ gia đình có thể nhận được một lô gồm bốn xét nghiệm Covid-19 tại nhà OTC miễn phí gửi trực tiếp từ covidtests.gov

For more information on this program go to covidtests.gov.

Find the COVID-19 vaccine near you

Quý vị có thể sử dụng công cụ định vị vắc-xin của chúng tôi để giúp quý vị tìm nguồn tài nguyên vắc-xin gần quý vị. Trong thời gian khẩn cấp y tế công cộng quốc gia, vắc-xin ngừa COVID-19 được FDA cấp phép sẽ được cung cấp miễn phí cho quý vị.

Kiểm tra triệu chứng của quý vị

Người kiểm tra triệu chứng trực tuyến của chúng tôi có thể giúp quý vị tìm mức độ rủi ro đối với Coronavirus (COVID-19). Người kiểm tra triệu chứng chỉ dành cho các hội viên. 

Talk to your doctor from home

Với Thăm khám ảo, quý vị có thể nói chuyện với nhà cung cấp chăm sóc sức khỏe trực tuyến 24/7 nếu có nhu cầu chăm sóc khẩn cấp như cúm mùa, dị ứng, mắt hồng, v.v. Lần khám chăm sóc khẩn cấp có thể được cung cấp qua các đối tác thăm khám từ xa được ưu tiên của chúng tôi, bao gồm Teladoc, American Well, Doctor On Demand, v.v. 

Đối với hội viên Medicare Advantage và Medicaid, quý vị có thể tiếp tục hưởng các quyền lợi Thăm khám Trực tuyến được cung cấp qua một trong các đối tác thăm khám từ xa ưu tiên của chúng tôi mà không phải chia sẻ chi phí.

Miễn Trách

Các quyền lợi được mô tả trên trang web này nêu rõ các yêu cầu của liên bang và chính sách áp dụng trên toàn quốc của UnitedHealthcare, các quyền lợi bổ sung có thể được cung cấp ở một số tiểu bang và theo một số chương trình.

Trang này mô tả các quyền lợi chúng tôi cung cấp cho tất cả hội viên ở tất cả các tiểu bang. Các quyền lợi cũng bao gồm các yêu cầu của liên bang. Một số tiểu bang và một số chương trình sẽ có nhiều quyền lợi hơn. Chúng tôi đã đặt ra các quy tắc và thực hành có thể áp dụng cho một số sản phẩm của chúng tôi vào lúc này. Thông tin đã được rút gọn và có thể thay đổi. Để biết thêm thông tin, hãy liên hệ với đại diện tài khoản hoặc gọi tới số điện thoại trên thẻ ID hội viên của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software