Chương trình nhu cầu đặc biệt kép (Dual Special Needs Plan, DSNP) là gì?

Chương trình nhu cầu đặc biệt kép là một dạng chương trình bảo hiểm sức khỏe. Chương trình này dành cho các đối tượng có cả Medicaid và Medicare. Nếu quý vị thuộc trường hợp “hội đủ điều kiện kép” (Đây là một cách diễn đạt khác khi quý vị đồng thời có cả Medicaid và Medicare).

Tại sao chương trình này dành cho các đối tượng hội đủ điều kiện kép?

Chương trình nhu cầu đặc biệt kép dành cho những đối tượng có thể cần hỗ trợ thêm. Có thể vì lý do thu nhập, khuyết tật, tuổi tác và/hoặc tình trạng sức khỏe. Chương trình kép là một dạng chương trình Medicare Advantage. Chương trình nhu cầu đặc biệt kép còn được gọi tắt là DSNP. Những cái tên này đều có chung ý nghĩa. 

Chương trình này hoạt động thế nào nếu quý vị có hội đủ điều kiện kép nhận được cả Medicaid và Medicare?

Chương trình nhu cầu đặc biệt kép bổ sung thêm cho chương trình sức khỏe Medicaid của quý vị. Quý vị vẫn giữ nguyên các quyền lợi Medicaid của mình. Đa số các chương trình kép đều cung cấp cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với chương trình Original Medicare. Tất cả quyền lợi với phí bảo hiểm là $0.

Hỗ trợ thêm cho quý vị

Dịch vụ điều phối chăm sóc là một quyền lợi lớn khác mà quý vị sẽ nhận được khi gia nhập chương trình nhu cầu đặc biệt kép. Quý vị sẽ có một chuyên viên điều phối chăm sóc cá nhân. Đây là người có thể giúp quý vị:

  • Hiểu rõ các quyền lợi Medicaid và Medicare của mình.
  • Quản lý các bác sĩ, các chuyên gia y tế và dịch vụ chăm sóc.
  • Đăng ký các dịch vụ cần thiết để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho quý vị.

Nếu có hội đủ điều kiện kép, quý vị cần làm gì để nhận được loại chương trình sức khỏe này?

Chương trình nhu cầu đặc biệt kép được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm tư nhân. Trong đó bao gồm UnitedHealthcare. Chúng tôi gọi các chương trình sức khỏe hội đủ điều kiện kép của mình là UnitedHealthcare Dual Complete®. Chúng tôi đã và đang phục vụ những đối tượng với nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt trong hơn 40 năm. Và số lượng thành viên hội đủ điều kiện kép và số tiểu bang mà tổ chức chúng tôi phục vụ vượt xa bất kỳ công ty cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe nào khác.1

1 Dựa trên thị phần quốc gia, từ 2019

Vui lòng lưu ý: Loại chương trình hội đủ điều kiện ghép mà quý vị có thể nhận được còn tùy thuộc vào nơi cư trú của quý vị. Để tìm một chương trình UnitedHealthcare Dual Complete® cho mình, vui lòng tìm kiếm các chương trình trong tiểu bang của quý vị.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software