Người chăm sóc

Trợ giúp dành cho các cá nhân/tổ chức đang chăm sóc cho các đối tượng có cả Medicaid và Medicare.

Chăm sóc cho những người khuyết tật.

Việc chăm sóc sức khỏe thậm chí còn khó khăn hơn khi quý vị chăm sóc người bị khuyết tật. Tìm hiểu về các nguồn lực để giúp người chăm sóc cho người lớn và trẻ em có nhu cầu đặc biệt.

Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967
TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Nhận Hướng Dẫn về Chương Trình Kép của Quý Vị

Yêu cầu của quý vị đã được gửi thành công.

Cảm ơn, Hướng dẫn của quý vị đang được thực hiện.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software