Ghi danh

Cách để đăng ký chương trình sức khỏe kép.

Khi nào có thể đăng ký một chương trình sức khỏe kép nếu quý vị có Medicai và Medicare?

Khi nào là thời gian đăng ký tham gia chương trình sức khỏe kép? Tìm hiểu về các thời điểm ghi danh đặc biệt và hàng năm và thời gian đăng ký một chương trình sức khỏe kép.

Tôi cần làm gì tiếp theo để nhận được một chương trình hội đủ điều kiện kép?

Thật dễ dàng để nhận được một chương trình nhu cầu đặc biệt kép, hoặc chương trình hội đủ điều kiện kép như UnitedHealthcare Dual Complete®.

Quý vị sẽ được bảo hiểm bao trả những gì với chương trình UnitedHealthcare Dual Complete®?

Với một mức phí bảo hiểm $0, UnitedHealthcare Dual Complete® cung cấp nhiều quyền lợi và tiện ích hơn chương trình Original Medicare.

5 điều quan trọng cần biết khi lựa chọn một chương trình sức khỏe kép.

Các chương trình sức khỏe kép mang lại5 lợi ích bất ngờ này và nhiều hơn nữa cho các đối tượng có cả Medicaid và Medicare.

Nhận Hướng Dẫn về Chương Trình Kép của Quý Vị

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software