Bỏ qua để đến nội dung trang chính
Đối Với Hội Viên (Mở trong một tab mới)
Nội dung chính

Khi nào có thể đăng ký một chương trình sức khỏe kép nếu quý vị có Medicai và Medicare?

Đã đăng: January 17, 2020

Ngày cập nhật lần cuối: Ngày 17 tháng 11 năm 2020

Sau khi quý vị đã hiểu rõ tư cách đủ điều kiện tham gia một chương trình sức khỏe kép, bước tiếp theo là gì? Khi nào quý vị có thể đăng ký? Câu trả lời có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh cụ thể của quý vị. Dưới đây là những gì quý vị cần biết về việc khi nào quý vị có thể đăng ký hoặc đổi sang một chương trình sức khỏe kép.

Nhận hướng dẫn về chương trình bảo hiểm kép của quý vị

 Mọi thông tin quý vị cần biết về Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt Kép trong một hướng dẫn tiện lợi.

Quý vị không phải chờ đợi.

Giai đoạn Ghi danh Hàng năm (Annual Enrollment Period, AEP) của Medicare diễn ra một lần mỗi năm vào mùa thu. Đó là khi bất kỳ ai đủ điều kiện [đối với Medicare] có thể thay đổi chương trình sức khỏe của mình. Nhưng nếu quý vị đủ điều kiện tham gia Chương trình Nhu cầu Đặc biệt Kép [DSNP], quý vị có thể không phải đợi. Quý vị có thể ghi danh ngay lập tức.

Quý vị có thể đủ điều kiện ghi danh ngay hôm nay nếu quý vị:

  • Đủ 65 và mới đủ điều kiện tham gia Medicare hoặc hiện đang trong tình trạng khuyết tật đủ điều kiện.
  • Nghỉ hưu và mất khoản bao trả hiện tại.
  • Đã chuyển khỏi khu vực dịch vụ của chương trình Medicare hiện tại.
  • Mắc bệnh mãn tính như tiểu đường hoặc suy tim mãn tính.
  • Nhận quyền lợi Medicaid.

Sẽ thế nào nếu quý vị có cả Medicare và Medicaid?

Quý vị có thể đăng ký hoặc chuyển sang các chương trình kép một lần cho mỗi Thời gian Ghi danh Đặc biệt (Special Enrollment Period, SEP) hoặc trong Thời gian Ghi danh Hàng năm Medicare. Sau khi đã đăng ký tham gia một chương trình sức khỏe kép, quý vị không cần phải gia hạn lại. Miễn là quý vị vẫn đủ điều kiện, chương trình sức khỏe kép của quý vị sẽ tự động gia hạn hàng năm. Nhưng quý vị vẫn cần phải xác nhận lại với Medicaid hàng năm để đảm bảo đủ tư cách tham gia một chương trình sức khỏe kép.

Khi nào bảo hiểm của quý vị sẽ bắt đầu?

Điều này phụ thuộc vào thời gian đăng ký chương trình sức khỏe kép của quý vị.

Nếu quý vị đăng ký: Bảo hiểm của quý vị bắt đầu:
Khi quý vị đủ điều kiện lần đầu tiên Ngày đầu tiên của tháng mà quý vị đủ tư cách hưởng Medicare
Trong khoảng Thời gian Đăng ký Đặc biệt (SEP) Ngày đầu tiên của tháng tiếp theo 
Trong khoảng Thời gian Ghi danh Hàng năm (AEP) Ngày đầu tiên của năm tiếp theo
  Lưu ý: nếu SEP của quý vị cũng diễn ra trong AEP, khoản bao trả của quý vị sẽ bắt đầu ngày đầu tiên trong tháng tới.

Hãy đăng ký sớm nhất khi có thể.

Đăng ký càng sớm, quý vị càng sớm có thể hưởng tất cả các quyền lợi đi kèm với chương trình sức khỏe kép.

Các ngày quan trọng để chuẩn bị sẵn sàng cho Thời gian Ghi danh Hàng năm Medicare:

Ngày quan trọng  Mô tả
Ngày 01 tháng 10 Bắt đầu tìm kiếm các chương trình sức khỏe kép có tại nơi quý vị sinh sống.  
Ngày 15 tháng 10 Ngày đầu tiên của AEP, là lúc quý vị có thể đăng ký hoặc đổi sang một chương trình sức khỏe kép cho năm dương lịch tới.
Ngày 7 tháng 12 Là ngày cuối cùng quý vị có thể đăng ký tham gia một chương trình trước khi kết thúc Thời gian Ghi danh Hàng năm.
Ngày 01 tháng 01 Là ngày chương trình mới của quý vị bắt đầu có hiệu lực nếu quý vị đăng ký trong khoảng AEP.

Xem các chương trình UnitedHealthcare trong khu vực của quý vị.

Xin lưu ý rằng các quyền lợi cụ thể kèm theo của các chương trình sức khỏe kép có thể thay đổi tùy vào nơi sinh sống của quý vị. Tìm kiếm theo mã ZIP để tìm chương trình phù hợp đáp ứng các nhu cầu chăm sóc sức khỏe của quý vị. 

Trung tâm Tài nguyên
Quý vị vẫn còn thắc mắc?

Chúng tôi ở đây để giúp đỡ.

Liên hệ với chúng tôi theo:
1-844-812-5967 / TTY: 711
8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương, 7 ngày trong tuần.

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software