Massachusetts Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống
Tiếp Tục Tìm Kiếm Tiểu Bang

UnitedHealthcare® Senior Care Options (HMO SNP)

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. The program is for individuals 65+ enrolled in MassHealth Standard.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$0 copay for routine exams and cleanings.

Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Up to $320 in annual credits to buy health-related items you may need.

Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

$0 copay for lenses and $175 credit for eyewear annually.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-611-4112 / TTY: 711

Từ 8:00 sáng đến 8:00 chiều giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-888-867-5511 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-611-4112
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-888-867-5511 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Bristol, Essex, Hampden, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk and Worcester.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2226-001

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software