Massachusetts Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang

UnitedHealthcare® Senior Care Options (HMO SNP)

Chương trình này sẽ cho quý vị chọn lựa các bác sĩ và bệnh viện. The program is for individuals 65+ enrolled in MassHealth Standard.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$0 copay for routine exams, cleanings, fillings, dentures, implants and more.
Health Products Benefit Icon

Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

Up to $320 per calendar year to place catalog orders to buy health-related items you may need.
Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Unlimited rides to doctor appointments.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-813-7805 / TTY: 711

Từ 8:00 sáng đến 8:00 chiều giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-888-867-5511 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-813-7805
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-888-867-5511 / TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Bristol, Essex, Hampden, Middlesex, Norfolk, Plymouth, Suffolk and Worcester.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2226-001

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software