Maryland Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4094-001

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1,200 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Icon

Quyền Lợi Các Sản Phẩm Sức Khỏe

Khoản tín dụng lên đến $500 để đặt hàng theo danh mục các sản phẩm sức khỏe quý vị có thể cần.
Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Lên đến 30 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-844-855-9776 / TTY: 711

8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-844-855-9776 / TTY: 711


8 a.m. - 8 p.m. local time, 7 days a week
Ghi Danh Vào Chương Trình

Bây giờ quý vị có thể ghi danh trực tuyến vào chương trình này.

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Montgomery.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4094-001

HealthChoice

The good health of Maryland's families is a top priority for UnitedHealthcare. UnitedHealthcare works with the State of Maryland to provide high-quality health care coverage to limited-income families, pregnant women, children and adults that are eligible for the program.

Dental services for UnitedHealthcare Community Plan members 21 years of age and older will be available starting January 1, 2018. 

We offer health coverage to beneficiaries of Maryland’s HealthChoice program in all counties of the state.  Enrollment is open year-round. We are currently accepting new enrollees in the following counties: Baltimore City, Anne Arundel, Baltimore, Carroll, Cecil, Charles, Harford, Howard. Montgomery, Prince George’s and St. Mary’s counties.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-318-8821 / TTY: 711

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
8 a.m. to 7 p.m. ET

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-318-8821
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Anne Arundel, Baltimore, Baltimore City, Carroll, Cecil, Charles, Harford, Howard, Montgomery, Prince George's and St. Mary's.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software