Nebraska Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.It’s important to be aware of your online security this time of year. Here’s a few ways you can protect yourself against online scams. If you get a suspicious email, phone call or text, it’s ok to ignore it. If you do accidentally open an email or text, don’t open any attachments or click on links or videos. They may harm your phone’s or computer’s security. If you are not comfortable with a request you received via phone call or text, don’t respond and hang up. Then, contact the company using a trusted source like a phone number found on the company’s website. If the requester claims to be from UnitedHealthcare Community Plan, call Member Services to make sure the request is valid.

 

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H0169-003

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $560 loaded onto your card to buy health products you may need.
Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Nhãn Khoa

Khám hàng năm và khoản tín dụng $200 mỗi năm cho kính mắt.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-844-368-7149 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5965
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-844-368-7149 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần
Ghi Danh Vào Chương Trình

Bây giờ quý vị có thể ghi danh trực tuyến vào chương trình này.

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Buffalo, Burt, Cass, Dodge, Douglas, Gage, Hall, Lancaster, Madison, Otoe, Saline, Sarpy, Saunders, Seward and Washington.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H0169-003

UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health

UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health is for Nebraska children, families, pregnant women and adults who meet income requirements. We also offer extra support to adults with special health care needs or a disability. Members can still choose their own doctor.

Choose "View Plan Details" to see what our UnitedHealthcare Community Plan - Heritage Health offers.

Xem thêm
Choice of Doctor  Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

No Copays Icon

No Copays

Quý vị không phải thanh toán chi phí cho các dịch vụ được bao trả.

Well Visits Icon

Thăm khám khỏe mạnh

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-641-1902 / TTY: 711

Monday - Friday
7 a.m. - 7 p.m. CT
6 a.m. – 6 p.m. MT

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-641-1902
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software