Texas Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống
Tiếp Tục Tìm Kiếm Tiểu Bang

UnitedHealthcare Dual Complete® (PPO SNP)
H2228-041

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Tín dụng lên đến $1,000 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-944-4983 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-944-4983 / TTY: 711


8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 El Paso.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H2228-041

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4514-001

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00 (MA)
$29,40 (Part D)

Xem thêm
Health Products Benefit Card Icon

Health Products Benefit Card

Tín dụng lên đến $900 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-944-4983 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-944-4983 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Bastrop, Brazoria, Burnet, Caldwell, Fort Bend, Galveston, Harris, Hays, Henderson, Jefferson, Liberty, Montgomery, Polk, Smith, Travis, Van Zandt, Waller, Williamson and Wood.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4514-001

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-020

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $700 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Collin, Dallas, Denton, Ellis, Johnson, Kaufman, Rockwall and Tarrant.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4590-020

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-022

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $380 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Hearing Coverage Icon

Bảo Hiểm Thính Lực

Khám hàng năm và khoản tín dụng $2,000 mỗi 2 năm cho máy trợ thính.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711


8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Atascosa, Bexar, Comal, Guadalupe, Kendall and Wilson.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4590-022

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H4590-033

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $600 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-846-2762 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Bee, Jim Wells, Kleberg, Nueces and San Patricio.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4590-033

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5322-025

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $420 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-250-6385 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-944-4983 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-250-6385
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-944-4983 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Angelina, Grayson, Gregg, Hardin, Harrison, Hood, Houston, McLennan, Nacogdoches, Orange, Panola, Rusk, San Augustine, San Jacinto, Shelby, Trinity, Tyler, Victoria, Walker and Webb.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5322-025

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5322-026

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.

Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $440 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.

Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-250-6244 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-643-4845 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-855-250-6244
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-643-4845 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Cameron, Hidalgo and Willacy.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5322-026

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-003

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $440 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Hays, Travis and Williamson.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-003

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-004

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$0 copay for covered exams and cleanings.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $220 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Aransas, Kleberg, Nueces and San Patricio.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-004

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-006

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00 (MA)
$3,80 (Part D)

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$0 copay for covered exams and cleanings.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $320 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Lên đến 30 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 El Paso.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-006

UnitedHealthcare Dual Complete® Focus (HMO SNP)
H4527-015

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $440 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Transportation Assistance Icon

Hỗ trợ chuyên chở

Lên đến 60 chuyến đi một chiều mỗi năm.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079 / TTY: 711

8 sáng – 8 chiều giờ địa phương, 7 ngày trong tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-866-864-2079
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-550-4736 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Cameron, Hidalgo and Willacy.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H4527-015

Care Improvement Plus Dual Advantage (Regional PPO SNP)
R6801-011

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem thêm

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-204-1002 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-204-1002
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Chương trình này hiện có trên toàn tiểu bang.

Children's Health Insurance Program (CHIP)

TX Chip Logo
Our Texas Children's Health Insurance Program (CHIP) plan is for children and young adults up to age 20. You can choose your child's doctor. And your kids get extras that other plans don’t offer. Choose "View Plan" to see what our CHIP plan offers your family.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use “Doctor Lookup” to see if your child’s doctor is in our network or to find a new one.

Well Child Care Icon

Well Child Care

Preventive checkups, shots, eye and hearing exams.

Dental Care Icon

Chăm sóc răng miệng

We pay for cleanings, checkups and dental work.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Chambers, Fort Bend, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Tyler, Victoria, Walker, Waller and Wharton.

STAR

TX Star Logo
Our Texas STAR Plan is for families, pregnant women, children and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor and you get extras that other STAR plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

Transportation Icon

Vận chuyển

We pay for rides to and from medical visits.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Aransas, Austin, Bee, Brazoria, Brooks, Calhoun, Cameron, Chambers, Duval, Galveston, Goliad, Hardin, Harris, Hidalgo, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Liberty, Live Oak, Matagorda, Maverick, McMullen, Montgomery, Newton, Nueces, Orange, Polk, Refugio, San Jacinto, San Patricio, Starr, Tyler, Victoria, Walker, Waller, Webb, Wharton, Willacy and Zapata.

STAR+PLUS

TX Star Plus Logo
Our Texas STAR+PLUS Plan is for adults who need extra support and care. You can choose your own doctor. And you get many services to help with daily activities at home that other STAR+PLUS Texas Medicaid plans don't offer. Choose "View Plan" to see what our Texas Medicaid plan offers you. 

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

In-Home Care Icon

In-Home Care

Support, health and personal care where you live, if needed.

Transportation Icon

Vận chuyển

We pay for rides to and from medical visits.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 8 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-888-887-9003
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Anderson, Angelina, Aransas, Austin, Bastrop, Bee, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Brooks, Burleson, Burnet, Caldwell, Calhoun, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Erath, Falls, Fannin, Fayette, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Goliad, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Hays, Henderson, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Wells, Karnes, Kenedy, Kleberg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Lee, Leon, Liberty, Limestone, Live Oak, Llano, Madison, Marion, Matagorda, McLennan, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Nueces, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Refugio, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Patricio, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Titus, Travis, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Victoria, Walker, Waller, Washington, Wharton, Williamson and Wood.

UnitedHealthcare Connected® (Medicare-Medicaid Plan)

TX MMP Logo
Our UnitedHealthcare® Connected is for adults ages 21 and older who are eligible for both Medicare and Medicaid. The plan offers members a customized care plan and a single point of contact for all Medicare and Medicaid services. Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

Service Coordinator Icon

Điều Phối Viên Dịch Vụ

Helps members get additional services or support.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-256-6533 / TTY: 711

Monday - Friday
8:00 a.m. - 8:00 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-256-6533
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Harris.

STAR Kids

TX STAR Kids Logo
Our Texas STAR Kids Plan is for children and young adults who need extra support and care. You can choose child’s doctor. And your child gets many services to help with daily activities at home that other STAR Kids plans may not offer. Choose “View Plan” to see what our Texas Medicaid plan offers you.

Xem thêm
Service Coordinator Icon

Điều Phối Viên Dịch Vụ

Dedicated Service Coordinators help you navigate your child’s health plan.

Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

Mua thêm thuốc theo toa của quý vị tại nhà thuốc địa phương.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-597-7799 / TTY: 711

Monday - Friday
8 a.m. - 5 p.m. local time

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-597-7799
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Anderson, Angelina, Austin, Bell, Blanco, Bosque, Bowie, Brazoria, Brazos, Burleson, Cameron, Camp, Cass, Chambers, Cherokee, Colorado, Comanche, Cooke, Coryell, De Witt, Delta, Duval, Erath, Falls, Fannin, Fort Bend, Franklin, Freestone, Galveston, Gillespie, Gonzales, Grayson, Gregg, Grimes, Hamilton, Hardin, Harris, Harrison, Henderson, Hidalgo, Hill, Hopkins, Houston, Jackson, Jasper, Jefferson, Jim Hogg, Lamar, Lampasas, Lavaca, Leon, Liberty, Limestone, Llano, Madison, Marion, Matagorda, Maverick, McLennan, McMullen, Milam, Mills, Montague, Montgomery, Morris, Nacogdoches, Newton, Orange, Panola, Polk, Rains, Red River, Robertson, Rusk, Sabine, San Augustine, San Jacinto, San Saba, Shelby, Smith, Somervell, Starr, Titus, Trinity, Tyler, Upshur, Van Zandt, Walker, Waller, Washington, Webb, Wharton, Willacy, Wood and Zapata.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software