Washington Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống
Tiếp Tục Tìm Kiếm Tiểu Bang

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-002

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $620 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$1,500 đối với các dịch vụ nha khoa.
Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Thị Giác

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-553-6905 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-944-4984 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-553-6905
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-944-4984 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Clark, Cowlitz, Franklin, King, Kitsap, Lewis, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Thurston and Yakima.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5008-002

Chương Trình Cộng Đồng UnitedHealthcare

Our plan offers a range of benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid), including pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

There are no copays for covered drugs.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá chuẩn định vào bất kỳ lúc nào.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-8997 / TTY: 711

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
8 am to 5 pm PT

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-8997
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Asotin, Benton, Clallam, Columbia, Cowlitz, Ferry, Franklin, Garfield, Grays Harbor, Island, Jefferson, King, Kitsap, Kittitas, Klickitat, Lewis, Lincoln, Mason, Okanogan, Pacific, Pend Oreille, Pierce, San Juan, Skagit, Snohomish, Spokane, Stevens, Thurston, Wahkiakum, Walla Walla, Whatcom, Whitman and Yakima.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software