Washington Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang
  • Plans for Medicaid and Medicare recipients
  • Plans for families
  • Plans for adults
  • Plans for children
  • Tất cả chương trình
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

UnitedHealthcare Dual Complete® (HMO SNP)
H5008-002

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $680 loaded onto your card to buy health products you may need.
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Vision Coverage Icon

Bảo Hiểm Nhãn Khoa

Bi-annual exam and $200 credit every 2 years for eyewear.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5967 / TTY: 711

8 giờ sáng đến 8 giờ tối giờ địa phương,
7 ngày mỗi tuần

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-944-4984 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5967
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-866-944-4984 / TTY: 711

Ghi Danh Vào Chương Trình

Bây giờ quý vị có thể ghi danh trực tuyến vào chương trình này.

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Benton, Clark, Cowlitz, Franklin, King, Kitsap, Lewis, Pierce, Skagit, Snohomish, Spokane, Thurston, Walla Walla, Whatcom and Yakima.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5008-002

Washington Apple Health Integrated Managed Care (IMC)


Our plan offers a range of physical and behavioral health benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid) Integrated Managed Care. We serve pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.


This plan is available beginning 2019.

 

This plan is available beginning 2019.
Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

There are no copays for covered drugs.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá chuẩn định vào bất kỳ lúc nào.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-8997 / TTY: 711

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
8 am to 5 pm PT

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-8997
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 King and Pierce.

Behavioral Health Services Only (BHSO)


Our plan offers a range of behavioral health benefits. These include mental health services and drug or alcohol treatment. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid) but receive physical health services some other way.


This plan is available beginning 2019.

 

 

 

Click Plan Details to learn more.Click Plan Details to learn more.
Xem thêm
 Choice of Behavioral Health Provider Icon

Choice of Behavioral Health Provider

Use "Doctor Lookup" to see if your behavioral health provider is in our network or to find a new one.

 

Choice of Behavioral Health Provider

Use "Doctor Lookup" to see if your behavioral health provider

is in our network or to find a new one.Choice of Behavioral Health Provider
Use "Doctor Lookup" to see if your behavioral health provider is in our network or to find a new one.

No Cost for Covered Services Icon

No Cost for Covered Services

Get the quality health care you deserve at no cost for covered services.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá chuẩn định vào bất kỳ lúc nào.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-8997 / TTY: 711

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
8 am to 5 pm PT

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-8997
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 King and Pierce.

Washington Apple Health Medicaid

Our plan offers a range of benefits. View the benefits below to see all that it offers. It's for people who meet income requirements and are eligible for Washington Apple Health (Medicaid), including pregnant women, children and young adults to age 21, families and adults.

Xem thêm
Choice of Doctor Icon

Chọn lựa bác sĩ

Sử dụng "Tìm kiếm bác sĩ" để xem bác sĩ của quý vị có trong hệ thống của chúng tôi không hoặc để tìm một bác sĩ mới.

Medicines Icon

Thuốc

There are no copays for covered drugs.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá chuẩn định vào bất kỳ lúc nào.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-8997 / TTY: 711

Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu
8 am to 5 pm PT

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-542-8997
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Clallam, Cowlitz, Grays Harbor, Island, Jefferson, Kitsap, Lewis, Mason, Pacific, San Juan, Skagit, Snohomish, Thurston, Wahkiakum and Whatcom.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software