Wisconsin Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO SNP)
H3794-002

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $800 loaded onto your card to buy health products you may need.
Personal Emergency Response System Icon

Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

Kết nối nhanh chóng với nhân viên trực tổng đài được đào tạo trong mọi trường hợp khẩn cấp 24 giờ một ngày mà không phải trả thêm chi phí.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5967 / TTY: 711

7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương,
Monday - Friday

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-396-1942 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5967
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-396-1942 / TTY: 711

Ghi Danh Vào Chương Trình

Bây giờ quý vị có thể ghi danh trực tuyến vào chương trình này.

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Brown, Calumet, Clark, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Florence, Fond Du Lac, Forest, Grant, Green, Green Lake, Iowa, Iron, Jackson, Jefferson, Juneau, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Lafayette, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Portage, Price, Racine, Richland, Rock, Sauk, Shawano, Sheboygan, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3794-002

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H5253-024

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Card Icon

Health Products Card

Up to $800 loaded onto your card to buy health products you may need.
Personal Emergency Response System Icon

Hệ thống phản ứng khẩn cấp cá nhân

Kết nối nhanh chóng với nhân viên trực tổng đài được đào tạo trong mọi trường hợp khẩn cấp 24 giờ một ngày mà không phải trả thêm chi phí.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5967 / TTY: 711

7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương,
Monday - Friday

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-396-1942 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-844-812-5967
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-396-1942 / TTY: 711

Ghi Danh Vào Chương Trình

Bây giờ quý vị có thể ghi danh trực tuyến vào chương trình này.

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Brown, Calumet, Green Lake, Kewaunee, La Crosse, Milwaukee, Monroe, Oconto, Outagamie, Ozaukee, Racine, Shawano, Sheboygan, Trempealeau, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara and Winnebago.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5253-024

Medicaid SSI

Our Medicaid SSI plan is for Wisconsin residents who receive Supplemental Security Income (SSI). The program offers extra support to adults with special health care needs or a disability. You can choose your own doctor. There are no copays.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor  Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Care Manager Icon

Người Quản Lý Chăm Sóc

Someone to coordinate the services and care you need for your health.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá đăng ký 24/7.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660 / TTY: 711

Từ 7 a.m. đến 7 p.m., giờ địa phương
Monday - Friday

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.

BadgerCare Plus

Our BadgerCare Plus plan is for pregnant women, children to age 19 and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor  Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Member Advocates Icon

Member Advocates

Local assistance to help with your plan.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá đăng ký 24/7.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660 / TTY: 711

Từ 7 a.m. đến 7 p.m., giờ địa phương
Monday - Friday

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software