Wisconsin Health Plans from UnitedHealthcare® Community Plan

Nội dung trang Chân trang
Chương trình Medicare Advantage mà chúng tôi giới thiệu là dành cho những người đủ điều kiện tham gia cả hai chương trình Medicaid và Medicare Phần A và B. Các chương trình của chúng tôi đem đến cho quý vị nhiều quyền lợi và tính năng hơn chương trình Original Medicare. Và quý vị vẫn nhận được mọi quyền lợi Medicaid của mình.

Quý vị đã chọn:

Tìm kiếm chương trình gần khu vực quý vị.

Tìm kiếm Mã ZIP.
Hoặc
Hiển thị tất cả các chương trình trong:
Chọn Quận ở Danh Sách Nhỏ Thả Xuống
Tiếp Tục Tìm Kiếm Tiểu Bang

UnitedHealthcare Dual Complete® LP1 (HMO SNP)
H3794-002

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $680 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-780-7862 / TTY: 711

7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương,
Monday - Friday

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-396-1942 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-780-7862
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-396-1942 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Brown, Calumet, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Florence, Fond Du Lac, Forest, Grant, Green, Green Lake, Iowa, Jackson, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Portage, Price, Racine, Richland, Rock, Sauk, Shawano, Sheboygan, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H3794-002

UnitedHealthcare Dual Complete® LP (HMO SNP)
H5253-024

Chương Trình Nhu Cầu Đặc Biệt này dành cho những người đã có Medicare Phần A & B và Medicaid. Chương trình có nhiều quyền lợi và tính năng hơn so với Original Medicare. Ngoài ra, các quyền lợi Medicaid của quý vị vẫn được giữ nguyên. Bên cạnh các quyền lợi bổ sung, chương trình còn bao trả chi phí bệnh viện, bác sĩ và thuốc.

Xem Điều Kiện Hội Đủ

Phí Bảo Hiểm Chương Trình Hàng Tháng*

$0,00

Xem thêm
Dental Coverage Icon

Bảo hiểm nha khoa

$2,000 đối với các dịch vụ nha khoa.
Health Products Benefit Catalog Icon

Catalog Quyền Lợi Sản Phẩm Sức Khỏe

Tín dụng lên đến $680 để mua các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà quý vị có thể cần.
Acupuncture and Chiropractic Coverage Icon

Bảo Hiểm Châm Cứu và Nắn Khớp Xương

Up to 10 acupuncture and chiropractic visits every year with $0 copay.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-780-7862 / TTY: 711

7 giờ sáng đến 7 giờ tối giờ địa phương,
Monday - Friday

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-396-1942 / TTY: 711

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-877-780-7862
TTY: 711

Đã là thành viên?

Hãy gọi cho chúng tôi theo số 1-800-396-1942 / TTY: 711


Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Brown, Calumet, Green Lake, Kewaunee, La Crosse, Milwaukee, Monroe, Oconto, Outagamie, Ozaukee, Racine, Shawano, Sheboygan, Trempealeau, Vernon, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara and Winnebago.
* Chi phí của quý vị có thể thấp bằng $0, tùy theo mức độ điều kiện hội đủ Medicaid của quý vị. H5253-024

Medicaid SSI

Our Medicaid SSI plan is for Wisconsin residents who receive Supplemental Security Income (SSI). The program offers extra support to adults with special health care needs or a disability. You can choose your own doctor. There are no copays.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor  Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Care Manager Icon

Người Quản Lý Chăm Sóc

Someone to coordinate the services and care you need for your health.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá đăng ký 24/7.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660 / TTY: 711

Từ 7 a.m. đến 7 p.m., giờ địa phương
Monday - Friday

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.

BadgerCare Plus

Our BadgerCare Plus plan is for pregnant women, children to age 19 and adults who meet income requirements. You can choose your own doctor.

Chọn "Xem Chương Trình" để biết chương trình của chúng tôi có những gì.

Xem thêm
Choice of Doctor  Icon

Chọn lựa bác sĩ

Use the "Doctor Lookup" tool to see if your doctor is in our network or to find a new one.

Member Advocates Icon

Member Advocates

Local assistance to help with your plan.

NurseLine<sup>SM</sup> Icon

NurseLineSM

Trao đổi với y tá đăng ký 24/7.

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660 / TTY: 711

Từ 7 a.m. đến 7 p.m., giờ địa phương
Monday - Friday

Hãy gọi cho chúng tôi để tìm hiểu thêm:
1-800-504-9660
TTY: 711

Chương trình này hiện có tại những quận sau đây:

 Adams, Ashland, Barron, Bayfield, Brown, Burnett, Calumet, Chippewa, Columbia, Crawford, Dane, Dodge, Door, Douglas, Eau Claire, Florence, Fond Du Lac, Forest, Green, Green Lake, Jefferson, Kenosha, Kewaunee, La Crosse, Langlade, Lincoln, Manitowoc, Marathon, Marinette, Marquette, Menominee, Milwaukee, Monroe, Oconto, Oneida, Outagamie, Ozaukee, Pierce, Polk, Portage, Price, Racine, Rock, Sauk, Sawyer, Shawano, Sheboygan, St. Croix, Taylor, Trempealeau, Vernon, Vilas, Walworth, Washburn, Washington, Waukesha, Waupaca, Waushara, Winnebago and Wood.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software